Štátny tajomník Slavomír Partila ocenil tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Stretol sa na nich s deťmi aj so samotným Matejom

Štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Slavomír Partila zavítal na tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Pozrel si ich priamo na školách v Banskej Bystrici a v Partizánskom. Stretol sa s deťmi aj vedením oboch škôl. Nechýbal pri tom ani olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý hovoril aj o svojej vlastnej rodičovskej skúsenosti s Akadémiou.

27.05.2024 00:00
thumbnail TITULNA   FOTO PARTZA  NSKE, pr,...

Prvé kroky štátneho tajomníka Slavomíra Partilu viedli vo štvrtok ráno na Základnú školu Spojová 14 v Banskej Bystrici. Akadémia pôsobí na pôde školy nepretržite, už od roku 2017. Spoločne s Matejom Tóthom viedla deti na hodine trénerka Jarmila Trnková. Tréning sa tradične niesol v duchu troch pilierov, ktoré sú oporou celej metodickej filozofie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

„Ako rodič som videl, že program moju mladšiu dcéru bavil a pomohol jej so správnym držaním tela. V Akadémii našla dobrý kolektív detí a cvičenia boli pre ňu také zábavné, že vydržala bez problémov navštevovať tréningy celý školský rok,“ opisuje vlastnú skúsenosť s Akadémiou bývalý elitný slovenský atlét.

Popoludní si štátny tajomník MŠVVaM SR pozrel tréning aj na Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Zostavila ho trénerka Miriama Sedláčková.

thumbnail PARTZA NSKE PARTILA BEDLEKOVA , pr, nepouzivat

Neskôr sa Slavomír Partila spolu s vedením akadémie, jej riaditeľkou Máriou Bedlekovou, konateľom Danielom Pastorkom a viceprimátorom mesta Partizánske Vladimírom Karáskom presunuli do digitálnej hybridnej učebne. V nej im deti ukázali online tréning pod vedením Michala Tótha – metodika a trénera, ktorý sa deťom prihováral z Bratislavy vďaka inovatívnej technológii teleprezenčného zariadenia.

thumbnail PARTZA NSKE DIGITA LNA UC EBN A, pr, nepouzivat

„Je veľmi dôležité a zároveň povzbudzujúce vidieť v praxi nové prístupy a metódy vzdelávania. O to viac si cením, keď vnímam, že to nie je len o zvýšení atraktivity pohybových činností, ale najmä o precíznom metodickom zvládnutí tréningov. Školy v meste Partizánske sú dobrou ukážkou jednotného prístupu a komplexného uvažovania samosprávy, ktorá podporuje šport,“ dodal štátny tajomník rezortu školstva. Na otázku, či štát vidí potenciál vo využívaní digitálnych učební aj na iných školách SR, odpovedal štátny tajomník nasledovne: „Určite áno, je to príklad na jednej strane moderného využitia digitálnych technológií, ale na druhej strane aj správneho nastavenia miery ich využitia v kombinácii s ďalšími metódami a formami vyučovania.“

thumbnail BANSKA BYSTRICA TO TH, pr, nepouzivat

Riaditeľ Základnej školy R. Kaufmana v Partizánskom Benjamín Horváth vysvetľuje vysoký záujem o program O2 Športovej akadémie Mateja Tótha: „Naši rodičia ho uvítali a ocenili najmä profesionálny prístup vyškolenej trénerky. Aj vďaka Akadémii sa škola dostala k digitálnej hybridnej učebni vybavenej špičkovou teleprezenčnou technológiu. Učebňu využívame nielen v bežnom vyučovaní, ale aj na aktivity spojené so vzdelávaním našich pedagógov,“ uzatvára riaditeľ školy Benjamín Horváth.

thumbnail BANSKA BYSTRICA, pr, nepouzivat, pr, nepouzivat
chyba