Výročná razba oslavuje 30 rokov Radu bieleho dvojkríža

Najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky bolo prvýkrát udelené pred 30 rokmi. Tatra mincovňa vzdáva úctu tomuto významnému jubileu výročnou razbou.

01.02.2024 00:00
Nativ 825x464, pr, nepouzivat Foto:
Pamätná razba k 30. výročiu ZADARMO

S rozdelením Česko-Slovenska zanikli aj spoločné vyznamenania a novovzniknutá Slovenská republika si musela zriadiť nové štátne vyznamenania – tak vznikli tri vyššie rady a dva nižšie kríže. Rad bieleho dvojkríža patrí k najvyšším štátnym vyznamenaniam a bol zriadený v roku 1994. Udeľuje sa občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi, a Slovenskou republikou a za šírenie jej dobrého mena v zahraničí.

Inšpirácia v histórii a tradícii

Názov vyznamenania odkazuje na biely dvojkríž, ktorý je dominantou slovenského štátneho znaku a predstavuje symbol slovenskej identity, histórie a kultúry. Vzhľadom na charakter zásluh sa rad rozdelil na občiansku a vojenskú skupinu. V rámci každej sú tri triedy, ktoré sa udeľujú podľa miery zásluh, pričom 1. trieda je najvyššia. Autorom insignií oboch druhov Radu bieleho dvojkríža je slovenský sochár a medailér Miroslav Rónai. Komponenty I. triedy tvorí radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda a radová stužka. Rad II. a III. triedy oboch druhov majú mierne modifikované insígnie a rozmery.

Významní laureáti Radu bieleho dvojkríža

Medzi významných nositeľov vyznamenania patrí napríklad bývalý prezident Českej republiky Václav Havel za podporu demokratického vývoja a spolupráce medzi oboma republikami a Václav Klaus za osobné zásluhy na pokojnom rozdelení ČSFR a vzniku samostatných republík. Ďalšími sú americký astronaut slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, kardinál Jozef Tomko pôsobiaci vo Vatikáne, grafik a ilustrátor Koloman Sokol, ktorý pôsobil v Mexiku i v USA, česká speváčka Marta Kubišová a hudobný skladateľ Michael Kocáb či bývalý premiér Talianska Romano Prodi za mimoriadne zásluhy v procese integrácie SR do EÚ. V roku 2023 boli za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Holandským kráľovstvom ocenení holandský kráľ Villiam Alexander a kráľovná Máxima.

Dôraz na kultúrne dedičstvo

Tradícia udeľovania vyznamenaní je veľmi stará. Už v starom Ríme existovali veľké pripínacie medaily – faléry a v stredoveku sa začali udeľovať rytierske rady. V minulosti udeľoval vyznamenania panovník, dnes tento akt patrí do kompetencií hlavy štátu, a to na návrh Národnej rady, vlády alebo podľa vlastného uváženia. „Tohtoročné 30. výročie prvého udelenia Radu bieleho dvojkríža nás inšpirovalo k vytvoreniu výročnej razby, ktorá má na averze vyobrazený dátum vzniku 1994 a rok 2024, ktorý odkazuje na 30. výročie vyznamenania. Kríž a trikolóra sú olemované lipovou obručou s názvom Rad bieleho dvojkríža. Rubová strana nesie jednotný motív – originálne spojenie slovenského znaku a lipovej ratolesti. Symbolická nominálna hodnota KORUNA odkazuje na bohatú tradíciu mincovníctva na Slovensku,“ opisuje genézu vzniku výročnej razby Libor Veselý, riaditeľ producenta Tatra mincovňa.

Pamätná razba k 30. výročiu ZADARMO

Výročnú razbu Radu bieleho dvojkríža môžete získať ZADARMO iba za cenu poštovného a balného vo výške 4,90 € exkluzívne prostredníctvom spoločnosti Moja mincovňa SK, výhradného distribútora Tatra mincovne v Slovenskej republike, na www.razbazadarmo.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 9999 0990.

chyba