Program a výstavy Slovenskej národnej galérie december 2023

20.11.2023 00:00
SNG, pr, nepouzivat Foto:

Expozície

Zbierka Linea v SNG

nová stála expozícia

od 15. 12. 2023 / 2. poschodie, sála IV / kurátorka: Alexandra Homoľová

Zbierku diel starých majstrov, umenia 19. storočia, slovenskej moderny aj súčasného umenia začal v 70. rokoch 20. storočia budovať dr. Ivan Zubaľ. K formovaniu jej podoby a charakteru postupne prispievali aj synovia zakladateľa, ktorí sa od otca „nakazili“ zberateľskou záľubou. Kolekcia sa tak rozsahom a kvalitou stále viac vymykala z rámca obvyklých motivácií, princípov a ambícií súkromných zberateľov.

Aktívna spolupráca sa stala impulzom k veľkorysému daru zberateľov Slovenskej národnej galérii, ktorý je v jej sedemdesiatročnej existencii bezprecedentným gestom. Do zbierok SNG sa tak v roku 2018 dostalo 150 diel – sôch, malieb, kresieb, grafík, fotografií, objektov a inštalácií v nadobúdacej hodnote cca 3,5 milióna eur, ktoré sú reprezentatívnym výberom výsledkov zberateľských aktivít dvoch generácií rodiny Zubaľovcov.

Moderna

od 23. 6. 2023 / 2. poschodie, sála VII / kurátorka: Katarína Bajcurová

Moderna približuje príbeh slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia. Vybrali sme to najdôležitejšie, čo sa odohralo v našom umení v priebehu rokov 1890/1900 – 1948. Dozviete sa, ako umenie odpovedalo na nové civilizačné výzvy a spoločenské premeny, ako umelci reagovali na svet, v ktorom žili, a akým spôsobom sa tieto skutočnosti premietali do ich diel, menili vizuálnu obraznosť a reč výtvarného umenia.

Expozíciu ikonických diel, najmä zo zbierok SNG, môžete vnímať ako komplexný zážitkový celok, alebo sa zamerať len na jednotlivé diela. Nájdete tu maľby, sochy, grafiky, kresby, fotografie, ale aj filmy či inštalácie. Jej súčasťou je aj formát tzv. nestálej expozície – vloženej výstavy, ktorá sa bude každoročne obmieňať.

expozícia Moderna Foto: SNG
Expozicia Moderna, SNG expozícia Moderna

Sakrálne umenie

od 23. 6. 2023 / 2. poschodie, sála VIII / kurátori: Dušan Buran, Katarína Kolbiarz Chmelinová

Umenie malo v minulosti rozličné funkcie, podstatne odlišné od tých dnešných. Jednou z najvýznamnejších bola kultová či náboženská funkcia, ktorá vo vývine vizuálnej kultúry prevažovala po celé storočia. Vďaka tejto expozícii objavíte najvzácnejšie gotické a barokové obrazy a sochy zo zbierky Slovenskej národnej galérie, doplnené o maľby a ikony európskeho umenia 16. – 19. storočia. Expozíciou vás prevedie niekoľko tém a aspektov, ktoré sa spájajú s náboženským umením, ako Pašie, Svätá rodina, Ľudová zbožnosť či Originál & kópia, a zastavíte sa aj pri skupine najstarších drevených skulptúr na Slovensku. Hoci SNG vlastní spomedzi verejných inštitúcií asi najbohatší fond sakrálneho umenia, jeho zameranie na kresťanské obrazy a sochy trochu skresľuje celkový pohľad. Preto bude expozícia príležitostne dopĺňaná aj kultovými predmetmi iných veľkých náboženstiev.

Monumentálky

Dotvorenie architektúry výtvarnými dielami

od 11. 12. 2022 / kurátorka: Alexandra Kusá

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či umenie môže byť aj prirodzenou súčasťou interiéru budovy, nie iba výsadou dokonalého sveta výstavnej sály? Zrekonštruované priestory SNG plné čistých línií, bielych vyzývavých plôch a jedinečných zákutí sú kvalitou samou osebe. Dokonalú stenu či biely roh stačí zvýrazniť umeleckým dielom a úplne nový zážitok z priestoru je na svete.

Na rôzne miesta galérie sme preto umiestnili sochy a diela úžitkového umenia zo zbierok SNG, ktoré vám spríjemnia objavovanie novej budovy. Môžete sa len tak pozerať, nechať sa prekvapiť, ohúriť a presvedčiť sa, že umeniu to spolu s architektúrou svedčí.

chyba