V Rimavskej Sobote si uctili Svetový deň rómskeho holokaustu

V sobotu 2. augusta si v Rimavskej Sobote uctili 76. výročie Svetového dňa rómskeho Porraimosu – holokaustu, položením vencov k pamätnej tabuli na ulici Bélu Bartóka pri dome Winšchafterovcov a k pomníku židovského holokaustu na Cukrovarskej ulici.

04.08.2020 13:20
Sita, PR článok, nepoužívať Foto:

Pred 76 rokmi, v noci z 2. na 3. augusta 1944, nacisti zlikvidovali „cigánsky“ koncentračný tábor v Auschwitzi-Birkenou. Ten tvoril súčasť vyhladzovacieho nacistického tábora. Menšiu časť tamojších väzňov deportovali do koncentračných táborov Buchenwald a Ravensbrück – premiestnili tam približne 490 rómskych žien. Po ich odchode bolo ohlásené uzatvorenie blokov. Do plynových komôr odviezli takmer 4 000 rómskych mužov a žien vrátane starcov a detí. Nikto z nich neprežil. Na 2. augusta preto pripadá Svetový deň rómskeho holokaustu. Podľa predpokladov podobný osud postihol približne 21 000 európskych Rómov, ktorých do Auschwitzu-Birkenau deportovali.

Foto: PR servis
Sita, PR článok, nepoužívať

Organizátor, rómsky aktivista a predseda OZ – Občianska alternatívna iniciatíva v SR, Vojtech Kökény vo svojom prejave informoval o udalostiach, ktoré viedli k rómskemu holokaustu. Uviedol tiež, že sa tu zišli aj preto, aby pripomenuli širokej verejnosti Gemera i Slovenska, že Rómovia sú plnohodnotní občania tohto štátu. Podľa najnovších výskumov za druhú svetovú vojnu bolo vyvraždených fašistami 300 000 až 500 000 Rómov a Sintov. Ako povedal Vojtech Kökény: „Neprajeme si a nechceme dať nijaký priestor v našom občianskom verejnom živote k neofašizmu, k nacionalizmu, k šovinizmu, xenofobii a homofobii, ale spoločne budujeme multikultúrnu spoločnosť, v ktorej inakosť nie je hendikepom, ale práve naopak obohatením a pozitívnou hodnotou.“

Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obci na Slovensku Richard Duda, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti TAURIS GROUP a.s. v Rimavskej Sobote. „Nikdy nesmieme zabudnúť na tieto tragické udalosti. Práve naopak, musíme si ich nielen pripomínať, ale ich aj aktívne vysvetľovať najmä mladej generácii. Je našou povinnosťou poukazovať na to, kam až môže zájsť ľudská nenávisť a zloba, ak sa dostane k moci,“ pripomenul v príhovore k zhromaždeniu Richard Duda. Účastníkom zároveň odovzdal pozdrav od prezidenta a predsedu predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj TAURIS GROUP: „V pánovi Milanovi Fiľovi máme veľkého priateľa a podporovateľa a z tohto miesta mu chcem poďakovať za pomoc, ktorú poskytuje komunite a regiónu,“ uviedol Duda.

Foto: PR servis
Sita, PR článok, nepoužívať

Slovenská republika je členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA), ktorá v roku 2020 zasadá pod predsedníctvom Spolkovej republiky Nemecko. Členstvo v IHRA dodáva jednotlivým krajinám pocit spolupatričnosti vo výskume, vzdelávaní a spomienke na holokaust. Pri IHRA pôsobí aj Komisia pre genocídu Rómov (Committee on the Genocide of Roma). Aktuálne ju vedie zástupca delegácie Slovenskej republiky Martin Korčok, ktorý zároveň pôsobí vo funkcii vedúceho Múzea holokaustu v Seredi. K podujatiu povedal: „Vlády všetkých krajín Európskej únie kladú veľkú pozornosť na zlepšenie kvality života rómskej minority. Napriek tomu badáme zvyšovanie nenávisti voči tejto minorite a cítime potrebu prijatia jasnej definície protirómskeho rasizmu. Takýmto spôsobom môžeme efektívnejšie napomôcť dodržiavaniu ich ľudských práv.“

chyba