Toto je deväť pamiatok, za ktorých záchranu môžete hlasovať

Aj túto jar prebieha celoslovenská súťaž Poklady Slovenska zameraná na riešenie zlého stavu množstva pamiatok v našej krajine, na ktorých je vidno neúprosný zub času. Pozrite si tieto historické diela a zahlasujte za to, ktoré z nich získa 30-tisíc eur od Nadácie VÚB na svoju obnovu.

02.06.2021 00:00
fresky Dubravica PO 1 Foto:
V roku 2020 si víťazstvo v súťaži Poklady Slovenska vybojovali priaznivci obnovy vzácnych fresiek v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici.

Iniciatíva Poklady Slovenska, už tradične venovaná obnove a osvete v oblasti historického dedičstva na našom území, pokračuje svojou hlavnou fázou. Tohtoročné pamiatky vybrala do finále súťaže opäť nezávislá komisia odborníkov spomedzi zaslaných verejných nominácií. Situované sú naprieč Slovenskom – od Marianky pri Malackách až po Brežany v prešovskom okrese, či od Starej Ľubovne po Komárno.

Obnovená bude pamiatka s najvyššou podporou verejnosti

Súťaž sa dlhodobo zameriava na obnovu rokmi chátrajúcich drobných stavieb, ucelených častí ich výzdoby ako aj vzácnych obrazov, sôch či iných umeleckých diel. Grantový príspevok na odborné zreštaurovanie od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur získa jedno z nasledovných finálových diel. Zahlasovať za pamiatku, ktorá si podľa vás najviac zaslúži obnovu, môžete na stránke súťaže do 15. júna.

1. Banská Belá (okres Banská Štiavnica): drevený neskorobarokový reliéfny oltár sv. Jána Nepomuckého v miestnej kaplnke

foto1 Banska Bela, PR článok, reklama, nepoužívať

Sochárska dielňa Dionýza Stanettiho, ktorej sochári a rezbári zhotovili aj reliéfny oltár sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej, patrila medzi najvýznamnejšie drevorezbárske dielne na území Slovenska. Drevený reliéf bol v kaplnke nájdený vo veľmi zlom stave a reštaurátorský zásah je nevyhnutný.

2. Bratislavský hrad: olejomaľba Cyril a Metod od talianskeho majstra Jeremiasa Bassiho zo začiatku 20. stor., umiestnená v Historickom múzeu SNM

foto2 BA hrad, PR článok, reklama, nepoužívať

V r. 1980 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, čím ocenil ich misijný význam nielen pre strednú a východnú Európu, ale pre celý kresťanský svet. Výnimočný veľkorozmerný obraz reflektuje kultúrno-spoločenské zázemie pre politické zmeny na začiatku 20. stor. a tvorí jeden z ideových pilierov vzniku prvej ČSR po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie.

3. Brežany (okres Prešov): gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z 18. stor.

foto3 Brezany, PR článok, reklama, nepoužívať

Táto starobylá zrubová stavba sa dosť líši od ostatných drevených chrámov východného obradu a skôr ju možno zaradiť medzi drevené kostoly gotizujúceho charakteru. Problémom prežitia drevenej stavby je dnes veľmi zlý stav drevenej hmoty spodných častí zrubových stien a stĺpikovej konštrukcie veže..

4. Jasov (okres Košice): obraz Svadba cisára Františka I. z obdobia romantizmu v kláštore v Jasove

foto4 Jasov, PR článok, reklama, nepoužívať

Kláštor v Jasove patrí k našim špičkovým barokovým pamiatkam. Obraz je vzácnym dokladom snáh v Jasove využiť návštevu panovníka Františka I. v kláštore a preukázať mu oddanosť s cieľom zachrániť kláštor pred plánovaným zrušením. To sa však, žiaľ, nepodarilo a kláštor bol v roku 1787 aj tak zrušený. Na jedinečnom obraze je badať nielen degradáciu spôsobenú vekom ale i mnohé vážne mechanické poškodenia.

5. Komárno: pravoslávny ikonostas v chráme Uvedenia Bohorodičky v Komárne

foto5 Komarno, PR článok, reklama, nepoužívať

Pravoslávny chrám, situovaný netradične na juhu Slovenska, súvisí so Srbmi, ktorí utekali do Komárna pred Turkami v 17. storočí a veľmi hlboko sa zapísali do histórie tohto mesta. Dnes po nich zostal už iba barokový chrám, v ktorom sa vykonávajú pravoslávne bohoslužby, a v ňom vzácny rokokový ikonostas z roku 1775. Jeho drevná hmota je po rokoch výrazne napadnutá aktívnym drevokazným hmyzom, je popraskaná a konštrukčne uvoľnená.

6. Marianka (okres Malacky): exteriérové fresky medailónov v barokovej kaplnke Svätej studne

foto6 Marianka, PR článok, reklama, nepoužívať

Kaplnka v údolí pútnického miesta Marianka je jedným z unikátov barokového umenia u nás. Po tamojšej Bazilike je kaplnka Narodenia Panny Márie (Mariatálskej), nazývaná aj Svätá studňa, druhou najvýznamnejšou stavbou v Mariánskom údolí. Na fasádach sú zachované freskové výjavy v polkruhovo ukončených poliach, ktoré sú dnes takmer úplne zničené.

7. Okoličné (okres Liptovský Mikuláš): interiérové neskorogotické fresky v kostole sv. Petra z Alkantary

foto7 Okolicne, PR článok, reklama, nepoužívať

V stredovekom kostole bývalého františkánskeho kláštora Panny Márie v Okoličnom boli v roku 2018 nečakane objavené nástenné maľby, ktoré je potrebné zreštaurovať. Predstavujú monumentálne figurálne výjavy vytvorené technikou pravej fresky (al secco) a boli vytvorené koncom 15. storočia.

8. Stará Ľubovňa: baroková kazateľnica z rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša

foto8 Stara Lubovna, PR článok, reklama, nepoužívať

Kazateľnica s bohatou rezbárskou výzdobou je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. Sochárske a ornamentálne časti boli od doby svojho vzniku okolo roku 1750 trikrát premaľované. Viditeľné sú aj otvory po drevokaznom hmyze, ako aj narušené spoje jednotlivých častí jej architektúry.

9. Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou): gotické fresky zobrazujúce Ukrižovanie v románskej kaplnke hradu Uhrovec

foto9 Uhrovec, PR článok, reklama, nepoužívať

Jedným zo vzácnych objektov hradu Uhrovec je kaplnka, kde bola objavená nástenná maľba. V rámci gotického nástenného maliarstva na Slovensku je jedinečná vďaka tomu, že sa nachádza v hradnom areáli – teda nie v kostole, kláštore, meste či obci, a prečkala mnohé požiare, dokonca aj zemetrasenie.

Jediná verejná hlasovacia súťaž venovaná záchrane kultúrnych pamiatok na Slovensku funguje už 12 rokov. „Vnímame ako svoje poslanie zostať stáť aj v tejto dobe na jednom z dlhoročných pilierov našej nadačnej činnosti a tým je angažovanie sa za záchranu historického dedičstva. Sme radi, že tak ako my, majú záujem vidieť čoraz viac obnovených a zreštaurovaných pamiatok aj ľudia po celom Slovensku. Dôkazom je aj minulý ročník našich Pokladov Slovenska, kedy sa do rozhodovania o pridelenie nášho grantu zapojilo takmer 60-tisíc Slovákov a Sloveniek,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Nové kolo hlasovania prebieha do 15. júna prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady, kde nájdete aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých diel.

Podarilo sa zachrániť doteraz

Nadácia VÚB pomohla v rámci tejto myšlienky obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube. V roku 2020 si víťazstvo vybojovali priaznivci obnovy vzácnych fresiek z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici.

+6
chyba