Revolúcia 4.0 je v plnom prúde, sme na ňu pripravení?

26.02.2021 00:00
STU titulna, Pr článok, reklama, nepoužívať

Priemyselná revolúcia s názvom „Industry 4.0“ vytvára svet, ktorý je postavený na tom, že ľudia, stroje, zariadenia, logistické systémy a produkty dokážu navzájom priamo komunikovať a spolupracovať. Dokážeš udržať krok v tejto novej ére? Na Slovensku existuje vysoká škola, ktorá ťa pripraví na povolania budúcnosti!

V moderných laboratóriách na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa už teraz testujú autonómne vozidlá, konštruujú elektrické formuly, vyrábajú nové súčiastky na 3D tlačiarni alebo programujú roboty budúcnosti.

Na študijných programoch Strojníckej fakulty pripravujú budúcich vývojárov, programátorov, automobilových inžinierov, energetikov, technológov, kvalitárov, procesných inžinierov, konštruktérov a dopravných technikov, ktorí patria medzi najžiadanejších absolventov na trhu práce vôbec. Počas štúdia nadobudnú študenti vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie v novej ére transformujúceho sa priemyslu.

Už počas štúdia môžeš pracovať na projektoch ako je napr. digitálne dvojča, solárna klimatizácia , vývoj autonómnych systémov v doprave či rôznych projektoch v oblasti robotiky.

Predpokladá sa, že do roku 2025 až 52% práce vykonajú namiesto ľudí stroje. Spoločnosť bude nevyhnutne potrebovať odborníkov, ktorí budú tieto moderné stroje ovládať. Už teraz sme na prahu krízy pracovných síl v tejto oblasti.

Vybrať si môžeš z uvedených študijných programov, ktorými sú Aplikovaná mechanika a mechatronika, Automatizácia a informatizácia strojov a procesov, Automobily a mobilné pracovné stroje, Energetické stroje a zariadenia, Technika ochrany životného prostredia, Strojárske technológie a materiály, Environmentálna výrobná technika, Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve, Profesijne orientovaný bakalár v automobilovom priemysle.

Práve tieto programy ti zabezpečia uplatnenie v pracovných pozíciách budúcnosti.

Máš jedinečnú príležitosť na to, aby si zmenil svoju budúcnosť a vstúpil do sveta moderných technológií! Podaj si prihlášku na Strojnícku fakultu STU v Bratislave do 31. marca.

Viac na www.studujstrojarinu.sk

+2
0 debata debata