UNYP prináša do Prahy tri nové americké bakalárske programy

26.01.2021 15:51
unyo, pr clanok, reklama, nepouzivat
Autor:

V rámci dlhodobých príprav na ďalší akademický rok 2020/2021 sa UNYPu podarilo v spolupráci so State University of New York, Empire State College splniť všetky kritériá potrebné k otvoreniu troch nových amerických bakalárskych programov. Na jeseň 2021 budú môcť študenti na UNYPe začať študovať v nových študijných programoch – Vývoj dieťaťa, Politológia a Umenie digitálnych médií. Aj keď sú tieto špecializované programy úplnou novinkou, University of New York in Prague už mnoho rokov ponúka americké bakalárske programy v nasledujúcich oboroch: Psychológia, Medzinárodné vzťahy, Komunikácia a médiá, Informačné technológie, Anglický jazyk a literatúra alebo aj Business Administration.

Rovnako ako všetky ostatné študijné programy na UNYPe, budú aj tieto vyučované kompletne v angličtine. Študenti dostanú šancu vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí pod vedením skúsených profesorov, ktorí presadzujú vysoko interaktívny americký štýl výuky. Ten spočíva v motivácii k aktívnej participácii na skupinových diskusiách a projektoch a k vytváraniu a upevňovaniu názorov na príslušnú problematiku.

Prečo na UNYPe študovať Umenie digitálnych médií?

Tento program je ideálny pre študentov, ktorí chcú získať pevný základ v teoretických a praktických zručnostiach nutných pre štart kariéry v prostredí digitálnych médií. Kurikulum sa zameriava mimo iné aj na rozvoj kritického myslenia a vedie študentov k tomu, aby pristupovali k riešeniu problémov kreatívnym a inovatívnym spôsobom. Interdisciplinárne nastavenie programu študentom sprostredkováva príslušné kompetencie a kritický postoj k problémom oblasti médií a komunikácie, pričom ich motivuje k dôkladnému porozumeniu procesov, ktorými médiá ovplyvňujú našu spoločnosť a formujú súčasnú kultúru.

Prečo na UNYPe študovať Politológiu?

Rozmach demokracie, boj autoritatívnych lídrov a vlád o prežitie, nástup náboženského fundamentalizmu, proliferácia populistických hnutí, víťazstvo globálneho kapitalizmu – nielenže tieto procesy prispievajú k rastúcemu dopytu po expertoch, ktorí týmto trendom rozumejú a dokážu ich nejakých spôsobom interpretovať. Tento študijný program analyzuje komplexitu a dynamiku sveta, v ktorom žijeme a poskytuje študentom nástroje a zručnosti potrebné k jeho porozumeniu. Účel kurikula je naučiť študentov objektívne posudzovať a porozumieť politickej aj spoločenskej dynamike 21. storočia.

Prečo na UNYPe študovať program Vývoj dieťaťa?

Tento program je určený pre študentov, ktorí majú v úmysle študovať psychologický vývoj detí (od narodenia po adolescenciu) v rodinných, kultúrnych, vzdelávacích, komunitných a iných sociálnych kontextoch, do ktorých sú od narodenia zasadené. Program je navrhnutý tak, aby študentom umožnil získať silné zázemie v sociálnych a behaviorálnych vedách. Kurikulum programu potom umožní študentom aplikovať odovzdanú teóriu a predošlé výskumné poznatky v súčasnom výskumnom diškurzu. Absolventi programu si osvoja znalosti základov kritických teórií v rámci disciplíny aj naprieč celým oborom. Budú schopní použiť svoje znalosti v rámci vedeckého bádania a prispievať budúcemu nezávislému výskumu aj rozvoju vedy.

Všetky predstavené programy sú charakteristické medzinárodným a multikultúrnym prístupom, ktorý študentom dáva priestor pre spoluprácu s profesionálmi z celého sveta, pre zdieľanie najlepšej praxe, pre zisk znalostí, ktoré môžu využiť v rámci svojej profesijnej cesty. Potencionálni študenti, ktorí majú záujem dozvedieť sa o nových programoch viac, sa môžu zúčastniť jedného z našich nadchádzajúcich Virtuálnych dní otvorených dverí (11. februára 2021), kde môžu konzultovať akékoľvek otázky s členmi študijného oddelenia alebo priamo s členmi a zástupcami fakulty.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku