Odborný seminár pre pedagógov stredných odborných škôl

11.12.2019 10:40
SITA, PR článok, nepoužívať
Autor:

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravila pre pedagógov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo odborný seminár, ktorý sa konal 28. novembra 2019 v sídle SKSI. Hlavnou témou seminára boli Inovácie a využitie BIM v stavebníctve a efektívne projektovanie v BIM prostredí, o ktorých rozprávali Tomáš Funtík z BIM asociácie Slovensko, Kamil Laco zo stavebnej fakulty STU BA a Ján Erdélyi, ktorý rozprával o technológiách zberu údajov a práce s mračnom bodov.

Predseda SKSI Vladimír Benko, predstavil poslanie, činnosť a pôsobenie Slovenskej komory stavebných inžinierov. Vyjadril sa, že je „dôležité v dnešnej dobe vychovávať kvalitných a zodpovedných mladých stavbárov, ktorí budú vedieť využívať moderné technológie už počas štúdia a budú prakticky pripravení pre prax.“ Vyslovil, že „Slovenská komora stavebných inžinierov a jej odborníci chcú byť nápomocní pri vzdelávaní študentov a som rád, že aj pedagógovia aktívne pristupujú k tomuto stretnutiu. Spoločne budeme hľadať prieniky a podporu hlavne v oblasti digitalizácie stavebníctva.“

V rámci diskusie spoločne prerokovali možnosti spolupráce. Predseda SKSI ponúkol konkrétne možnosti partnerstiev stredným odborným školám, a to na odborných aktivitách komory, participáciu škôl na projektoch, účasť pedagógov na odborných podujatiach organizovaných regionálnymi kanceláriami komory a zástupcovia škôl sa môžu stať dobrovoľnými členmi SKSI a tým čerpať výhody dobrovoľného členstva.

Prítomní zástupcovia stredných odborných škôl veľmi pozitívne hodnotili toto stretnutie a vítajú praktickú pomoc SKSI vo vzdelávacom procese.

SKSI plánuje organizovať takéto semináre pravidelne aj v roku 2020.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku