Vyberte si MTF STU v Trnave

10.03.2017 08:00
MTF STU v Trnave
zdroj: MTF STU v Trnave

Vraví sa, že najlepšia investícia je investícia do vzdelania:

 • Materiálovotechno­logická fakulta STU je zameraná na výchovu absolventa univerzitného typu pre oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby
 • poskytuje študijné programy vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

1 Prečo študovať na MTF

 • štúdium v excelentných podmienkach (učebne a hightech laboratóriá)
 • možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí
 • sociálne a motivačné štipendiá
 • elektronické skriptá zdarma
 • bezplatné wifi pripojenie
 • výučba, ubytovanie, stravovanie, plaváreň, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty- v jednom areáli
 • trvalý dopyt po absolventoch fakulty
 • vysoké finančné ohodnotenie v praxi.

2 Tútori na MTF STU

Tútori pomáhajú študentom 1. ročníka adaptovať sa na vysokoškolský systém štúdia. Nový študent sa nemusí báť spýtať sa na čokoľvek, čo ho zaujíma. Tútori sú študenti vyšších ročníkov, ktorí sú na to, aby pomohli svojim mladším kolegom.

3 ECTS Label

Získanie ECTS label naznačuje, že kreditný systém štúdia na fakulte spĺňa európske štandardy a poskytované vzdelávanie je v plnej miere porovnateľné so zahraničím a je uznávané aj v zahraničí.

4 Úspešní absolventi

Sme na nich hrdí: Ing. Miroslav Trnka (zakladateľ firmy ESET), JUDr. Ing. Tomáš Drucker (terajší minister zdravotníctva SR), Ing. Ivan Golian, CSc. (riaditeľ úseku ITN spoločnosti Orange Slovensko), Ing. Jaroslav Patka (konateľ a riaditeľ závodu INA Kysuce, s.r.o. a INA SKALICA s.r.o.), Ing. Peter Stanko, (spoluzakladateľ najúspešnejšej vinárskej firmy na Slovensku VÍNO MRVA & STANKO, a.s.) a mnohí ďalší.

5 Študentský život

 • Beánia – privítanie študentov prvého ročníka medzi technikov
 • Kvapka krvi – dobrovoľná akcia darovania krvi
 • Šachový turnaj – športové podujatie o pohár dekana
 • Študentské schody – výstup na 10.poschodie internátu v najlepšom čase
 • ŠIFL – študentskí internátna futbalová liga
 • Športové krúžky – volejbal, florbal, crosfit, kondičná kulturistika, bedminton, stolný tenis…
 • Internátna rada – zastupuje ubytovaných študentov v študentskom do­move
 • AMOS – vysokoškolsky klub
 • IRŠ – internátne rozhlasové štúdio
 • Akademický senát – študenti zastupujú práva študentov MTF
 • Študentská rada vysokých škôl – zastúpenie v celoslovenskej organizácii vysokoškolákov

…táto fakulta je Vašou voľbou, neváhajte! Viac na www.mtf.stuba.sk

#STU
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku