Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí k 12 najlepším v Európe

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie. Univerzita úspešne prešla nielen národnou akreditáciou, ale bola zahraničnými autoritami opäť medzinárodne evalvovaná a dokonca aj akreditovaná, čím sa zaradila medzi 12 top európskych veterinárskych vysokých škôl

24.01.2017 10:00

Prečo študovať na veterine v Košiciach?

  • Určite preto, že naše študijné programy viac ako iné dokážu hlboko prepojiť záľubu s budúcou profesiou.
zdroj: UVLF v Košiciach
1a UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
zdroj: UVLF v Košiciach
1b UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
  • Štúdium veterinárskej medicíny a farmácie sa riadi smernicou EÚ, diplom vydávaný univerzitou je akceptovaný v krajinách EÚ, takže naši absolventi si určite nájdu uplatnenie v rôznych sférach doma i v zahraničí.
  • Naši absolventi majú dobré meno u zamestnávateľov na celom svete aj preto, že počas štúdia kladieme veľký dôraz na získanie praktických zručností a permanentný kontakt so zvieratami. Aj v porovnaní s inými európskymi školami poskytujeme vysokú úroveň praktickej prípravy aj prostredníctvom našich kliník, školskej farmy, účelového zariadenia pre chov a choroby zveri či v našom jazdeckom areáli.
zdroj: UVLF v Košiciach
2a UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
zdroj: UVLF v Košiciach
2b UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
  • Nadštandardná spolupráca s praxou a okamžité reagovanie na jej potreby sa podieľa na tom, že máme minimálne percento absolventov, ktorí sa po skončení školy nezamestnajú v odbore. Ich uplatnenie je veľmi široké, môžu pôsobiť v širokej sfére odvetví ako vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa ochranou zdravia zvierat podieľajú aj na ochrane zdravia ľudí.
  • Naši študenti už počas štúdia majú možnosť zapojiť sa do vedecko-výskumnej i klinickej činnosti a majú možnosť časť štúdia absolvovať na našich partnerských vysokých školách v celej Európe.
zdroj: UVLF v Košiciach
3 UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
  • Už 25 rokov poskytujeme štúdium veterinárnej medicíny v anglickom jazyku, a to našej univerzite dodáva internacionálny rozmer a vytvára priateľskú atmosféru mladých ľudí z rôznych kútov sveta. Študenti oceňujú krásny kampus, priateľskú atmosféru a keďže sme univerzita malá, tak aj úzke kontakty medzi študentmi a učiteľmi.
zdroj: UVLF v Košiciach
4 UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
  • Máme bohatú klubovú činnosť a naši študenti majú na výber zo širokej ponuky klubov, napr. klub kynologický, sokoliarsky, včelársky, Aqua Terra klub pre exotické živočíchy a iné.
zdroj: UVLF v Košiciach
5a UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
zdroj: UVLF v Košiciach
5b UVLF v Košiciach zdroj: UVLF v Košiciach
zdroj: Univerzita veterinárskeho lekárstva a...
5c Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zdroj: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Len 500 metrov od školy máme vlastné študentské domovy, kde majú prváci prednostné právo na ubytovanie.

Z čoho si môžete vyberať?

Akreditované študijné programy, ktoré univerzita otvára v ak. r. 2017/2018:
Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme:
• kynológia
• vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
• bezpečnosť krmív a potravín
Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:
• všeobecné veterinárske lekárstvo – 6-ročné doktorské štúdium
• hygiena potravín – 6-ročné doktorské štúdium
• farmácia – 5-ročné magisterské štúdium
Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme:
• trh a kvalita potravín

Predmety, z ktorých sa robia prijímacie skúšky:
• pre študijné programy I. a II. stupňa – bez prijímacích skúšok
• pre študijné programy spojeného I. a II. stupňa – test z profilových predmetov biológia a chémia (otázky sú v rozsahu gymnaziálneho učiva)
Termín podania prihlášky: od 1. 1. 2017 do 15. 3. 2017
Termín PK: 8. – 12. 6. 2017

Podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na webovom sídle univerzity www.uvlf.sk.

Pre uchádzačov o štúdium organizujeme v mesiacoch marec až máj nepovinný prípravný kurz z biológie a chémie.

ŠP kynológia umožňuje spojiť lásku ku psom s profesionálnym uplatnením, napr. v polícii, v armáde, v colnej správe a SBS, v poľovníckych a záchranárskych združeniach.

Absolvent ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii nadobudne znalosti z biológie, psychológie, sociológie, pedagogiky, medicíny a veterinárnej medicíny, aby bol pripravený využívať zvieratá v terapii v školách, rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov a inde.

Absolvent ŠP bezpečnosť krmív a potravín sa uplatní v poradenských inštitúciách, výrobných prevádzkach a v laboratóriách na hodnotenie kvality potravín a krmív či v školských a výskumných inštitúciách ako vysokokvalifikovaný laboratórny pracovník. Následne môže získať titul magister v nadväzujúcom ŠP trh a kvalita potravín.

Absolvent ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo môže vykonávať prácu ako veterinárny lekár v štátnej alebo privátnej sfére so zameraním na liečbu spoločenských, hospodárskych i exotických zvierat, ale aj v oblasti potravinárstva, farmácie, vedecko-výskumnej oblasti a ochrane životného prostredia.

Absolvent ŠP hygiena potravín môže vykonávať všetky činnosti veterinárneho lekára, ale viac sa zameriava na odborné predmety z oblasti produkcie potravín živočíšneho pôvodu tak, aby bol schopný zaručiť ich zdravotnú neškodnosť od prvovýroby až po spotrebiteľa.

ŠP farmácia vychováva odborníkov v oblasti farmácie a lekárnictva ako súčasti zdravotnej starostlivosti o človeka i zvieratá, ktorí sa uplatnia v lekárnictve, nemocničných centrách, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v systéme štátnej kontroly liečiv a v zdravotníckych poisťovniach.

chyba
Viac na túto tému: #uvlf
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy