Prečo by sa malo Vaše dieťa učiť nemčinu?

Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa dieťaťu otvárajú nové dvere, ktoré poskytujú úžasné šance. Výhody však prinášajú už prvé frázy, ktoré sa dieťa naučí. Schopnosť dorozumieť sa zlepšuje jeho cit a pochopenie pre iné kultúry a dáva mu možnosť rozprávať sa s novými ľuďmi.

16.11.2016 08:00
Goethe_inzercia

Podporí to jeho vývoj?

Samozrejme! Proces učenia sa cudzieho jazyka podporuje pamäť a pomáha vývinu mozgu. U detí, ktoré sa učia cudzie jazyky, sa intelektuálne schopnosti vytvárajú skôr ako u detí, ktoré s učením začali neskôr, prípadne vôbec nezačali.

Aké sú ďalšie výhody?

Deti, ktoré sa učia cudzie jazyky, sú otvorenejšie a lepšie sa orientujú vo svete. Okrem toho, keď bude Vaše dieťa chcieť absolvovať výmenný pobyt v zahraničí, je veľkou výhodou ovládať reč danej krajiny. Veľké percento študentov využíva túto možnosť práve v Nemecku alebo v Rakúsku.

Kedy sa začať učiť po nemecky?

Čím skôr, tým to bude jednoduchšie. Niektorí vedci si dokonca myslia, že je lepšie začať s nemčinou a pokračovať s angličtinou. Dieťa, ktoré sa začne skoro učiť cudzí jazyk, si vo všeobecnosti viac verí a nemá strach rozprávať pred druhými. Učenie sa jazyka zvyšuje schopnosť koncentrácie a zlepšuje sluchové vnímanie. A že jazyk neskôr zabudne? Je to ako s bicyklovaním: keď sa to človek raz naučí, už to nezabudne.

Nie je to časovo náročné?

Nezabúdajte, že deti sa učia veľmi prirodzene a hravo. Keď pre ne nie je ťažké naučiť sa ovládať počítač, nemčinu zvládnu takisto ľahko. A čas? Vaše dieťa sa predsa nemusí naučiť všetko naraz. Už aj pri malej znalosti jazyka má radosť z jeho používania, z komunikácie. Motivácia pokračovať už príde sama, spoľahnite sa.

Nestačí, že sa učí angličtinu?

Angličtina je veľmi dôležitá a jej znalosť je dnes považovaná už za samozrejmosť. Vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk je preto pre deti obrovskou výhodou aj do budúcnosti.

A čo práca?

Predovšetkým na európskom pracovnom trhu je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. Konkrétne na Slovensku napríklad pôsobí až 3000 nemeckých a rakúskych firiem. V našom regióne je preto nemčina logickou voľbou.

Viac informácií nájdete na stránke www.chcemevedietnemecky.sk.

chyba