Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je koncipovaná ako otvorená vysoká škola s možnosťou štúdia pre civilných študentov. Univerzita pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalšie štátne i neštátne bezpečnostné služby.

25.01.2016 08:00
policajna akademia inzercia

V študijnom odbore Ochrana osôb a majetku poskytuje vzdelanie pre študentov pripravujúcich sa na profesie v Policajnom zbore a ďalších bezpečnostných službách. Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore pre akademický rok 2016/2017 sa prijímajú do 31. januára 2016.

V študijnom odbore Bezpečnostné verejno-správne služby poskytuje vzdelanie pre študentov pripravujúcich sa na profesie vo verejnej správe. Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore pre akademický rok 2016/2017 sa prijímajú do 31. marca 2016.

Koncepcia vzdelávania zabezpečuje účinný rozvoj profilácie absolventa a umožňuje pružne reagovať na potreby policajnej a bezpečnostnej praxe, pre ktorú sú študenti pripravovaní nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke rozvíjania jazykových a fyzických kompetencií.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) oprávňuje univerzitu participovať na programe Erasmus+ a realizovať do r. 2020 všetky typy aktivít, vrátane mobilných aktivít civilných študentov, na vysokých školách v Holandsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku a Českej republike.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je členom Asociácie európskych policajných vysokých škôl (AEPC). Na medzinárodnej úrovni zabezpečuje rozvoj kontaktov a spolupráce s partnerskými univerzitami a vedeckovýskumnými pracoviskami vo všetkých oblastiach. Ide o medzinárodné vzdelávacie aktivity v rámci Európskej policajnej vysokej školy (CEPOL), Stredoeurópskej policajnej akadémie (SEPA) a Európskej agentúry pre riadenie a operačnú spoluprácu na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX). Mimoriadny význam má medzinárodná spolupráca v rozvoji študentskej vedeckej a výskumnej činnosti.

Kontakty a podrobné informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2016/2017 nájdete tu.

+3
chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy