Akadémia PZ v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb. Je koncipovaná ako otvorená vysoká škola s možnosťou štúdia pre civilných študentov.

26.01.2015 08:00
APZ inzercia
V študijnom odbore Ochrana osôb a majetku poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania pre študentov pripravujúcich sa na profesie v Policajnom zbore a ďalších bezpečnostných službách. Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore pre akademický rok 2015/2016 sa prijímajú do 31. januára 2015.

V študijnom odbore Bezpečnostné verejno-správne služby poskytuje vzdelanie v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania pre študentov pripravujúcich sa na profesie vo verejnej správe. Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore pre akademický rok 2015/2016 sa prijímajú do 31. marca 2015.

APZ inzercia

Koncepcia vzdelávania zabezpečuje účinný rozvoj profilácie absolventa Akadémie PZ a umožňuje pružne reagovať na potreby policajnej a bezpečnostnej praxe, pre ktorú sú študenti pripravovaní nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke rozvíjania jazykových a fyzických kompetencií.

APZ inzercia

Akadémia PZ je členom Asociácie európskych policajných vysokých škôl (AEPC). Na medzinárodnej úrovni zabezpečuje rozvoj kontaktov a spolupráce s partnerskými univerzitami a vedeckovýskumnými pracoviskami vo všetkých oblastiach. Ide o medzinárodné vzdelávacie aktivity v rámci Európskej policajnej vysokej školy (CEPOL), Stredoeurópskej policajnej akadémie (SEPA) a Európskej agentúry pre riadenie a operačnú spoluprácu na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX). Mimoriadny význam má medzinárodná spolupráca v rozvoji študentskej vedeckej a výskumnej činnosti (ŠVOČ).

APZ inzercia

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) oprávňuje Akadémiu PZ participovať na programe Erasmus + a realizovať do r. 2020 všetky typy aktivít, vrátane mobilných aktivít civilných študentov, na vysokých školách v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku, Estónsku a Litve.

Kontakty a podrobné informácie k prijímaciemu konaniu na Akadémii PZ pre akademický rok 2015/2016 nájdete tu.

Cvičenie HZ a ZZ
Erasmus  Vilnius
+4Cvičenie PZ
chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy