Inauguračná prednáška docenta Jozefa Bátoru

Oznámenie o inauguračnej prednáške.

03.12.2014 12:19
doc.M.Phil.Bátora, PhD.
doc. batora doc.M.Phil.Bátora, PhD.

Dekanka a predsedníčka Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 17.12 2014 v Aule FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava pred inauguračnou komisiou a členmi Vedeckej rady FSEV UK odznie o 13.30 hod. inauguračná prednáška doc.M.Phil. Jozefa Bátoru, PhD. (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave) s názvom „Medzipriestorové organizácie a inovácie v politických inštitúciách“ vo vednom odbore 3.1.6 politológia.

chyba