Chuť na zmenu

Ak vám nechýba motivácia dostať samých seba v živote na úroveň, akú si želáte, určite aj vás zaujme, že Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) realizuje Národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“.

04.11.2014 08:00
kampan CVANU inzercia

Zámerom tohto projektu je zvýšiť záujem a účasť dospelých osôb na ďalšom vzdelávaní a samotné vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Je to odpoveď na požiadavky Bruselu. Zvýšením kvalitatívnej úrovne celoživotného poradenstva a celoživotného vzdelávania jednotlivcov má Slovensko možnosť priblížiť sa k úrovni vyspelých krajín EÚ v oblasti účasti dospelých na ďalšom odbornom vzdelávaní. Práve vďaka fondom EÚ sa projekt na Slovensku bude realizovať až do roku 2015.

Vďaka projektu sa už na území Slovenska podarilo vybudovať a profesionálne riadiť dvadsaťpäť regionálnych poradenských centier pre dospelých (PCD). Bezplatné služby ponúkajú občanom od 18 do 64 rokov, ktorí sú zamestnaní, SZČO, ZŤP, či na materskej/rodi­čovskej dovolenke, s pretrvávajúcim pracovným pomerom.

Okrem iného, poradenské centrá pre dospelých ponúkajú aj informačné a odborné poradenské služby v oblasti kariérneho poradenstva, v oblasti celoživotného vzdelávania, o potrebách trhu práce, o aktuálnych potrebách zamestnávateľov, pomoc pri vyhľadávaní informácií, pomoc v oblasti profesijnej orientácie, v otázkach uznávania a overovania kvalifikácii. Malé vzdelávacie aktivity, napríklad v oblasti kariérneho rozvoja, komunikačných zručností, znalostí práce s počítačom. Program ponúka možnosť zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní prostredníctvom bezplatných modulových vzdelávacích programov vo vybraných desiatich odvetviach priemyslu, remesiel a služieb (strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, hutníctvo, polygrafický priem., automobilový priem., ťažobný priem., remeslá a služby). Po absolvovaní vzdelávacieho programu a overení odbornej spôsobilosti absolvent získa osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii. Všetky vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Služby poradenských centier odporúčajú domáci i zahraniční zamestnávatelia. Pre Slovákov sa tak otvárajú nové príležitosti.:„Ne­mecký priemysel expanduje a nám chýbajú kvalifikované pracovné sily v zahraničí, teda i na Slovensku“ uviedol nemecký manažér Dietmar Weigt. Medzi Slovákmi je stále viac ľudí, ktorí majú záujem rásť:„Dokonca mi to navrhol môj šéf." priznal M. Kohút a v zápätí dodal:„Povedal mi, že potrebuje do firmy kvalifikovaného šikovného zvárača, a že ak ten kurz zvládem, nemusel by hľadať do firmy nikoho nového a mne by zvýšil plat." Aj tento príklad zo života ukazuje, že modulové vzdelávacie programy v desiatich odvetviach priemyslu, remesiel a služieb môžu každému otvoriť novú príležitosť pre očakávanú i nečakanú zmenu živote.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /...
loga cvanu inzercia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy