Dobrým receptom na sporenie v druhom pilieri sú indexové fondy

Indexy v predvolenej investičnej stratégií majú opodstatnenie, sporiteľ nájde na trhu aj inovatívne varianty so zaujímavým výkonnostným potenciálom.

30.10.2023 00:00
dss, pr nepouzivat

Šťastie praje pripraveným a o to viac to platí v téme sporenia na dôchodok. Na trhu sú dostupné rôzne možnosti, akými si môže sporiteľ prilepšiť v neskoršom veku a aktuálne zmeny v systéme súkromných dôchodkov tomu môžu napomôcť. Je už len na sporiteľoch, vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk a nájsť medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vhodného správcu svojho majetku a aj fond. Obľúbené sú pre svoj potenciál práve indexové fondy.

Demografický vývoj nešetrí budúcich dôchodcov

„O pár dekád budú mať šancu na slušnú životnú úroveň len ľudia s úsporami. Toto si už dnes uvedomuje väčšina pracujúcich,“ hovorí Matej Varga, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kooperativa DSS. Na Slovensku je problémom čoraz väčšmi klesajúci počet pracujúcich a stúpajúci počet dôchodcov. Aj to je dôvod, prečo počet investorov, medzi nimi aj sporiteľov v druhom pilieri, kontinuálne rastie. Pomáha tomu pritom aj viacero zmien v rámci novely zákona o dôchodkovom sporení, napríklad zavedenie povinného vstupu po prvom nástupe do zamestnania či posunutie hranice na vstup do systému z tridsaťpäť na štyridsať rokov.

dss, pr nepouzivat

Indexy sú dobrou správou

V súčasnosti, na základe novely zákona platnej od júla 2023, dochádza k postupnému presunu sporiteľov do indexových fondov, ktoré poskytujú značne vyšší očakávaný dlhodobý výnos než dlhopisové fondy. Preto sa všeobecne očakáva, že táto zmena prinesie aj podstatne vyššie dôchodky budúcim dôchodcom, teda súčasným sporiteľom. Dnes už sú pritom pre sporiteľov dostupné indexové fondy, ktoré investujú do inovatívnych a trendových spoločností na akciových trhoch.

Pre sporiteľov je pravidelné investovanie v druhom pilieri prostredníctvom indexového fondu dobrým receptom na zhodnotenie financií, ešte lepším, ak ho kombinujú aj s ďalšími typmi investičných produktov. „Aplikovať pravidelnosť v investovaní menších súm a priemerovanie nákupnej ceny, pre ktorú nemusíte nič robiť, iba si sporiť na dôchodok v indexovom fonde, je jednoduché a účinné,“ uvádza Matej Varga. V druhom pilieri pritom nemusíte byť závislí len od povinných dôchodkových odvodov a prilepšiť si môžete aj dobrovoľnými príspevkami.

Čo sú indexové fondy?

Tento typ fondu, ktorý je dnes obsiahnutý v predvolenej dôchodkovej investičnej stratégii, možno považovať za skvelé riešenie na dlhodobé a pravidelné sporenie na dôchodok. Kopíruje vybraný index alebo indexy na akciovom trhu a tak aj jeho vývoj tým, že obsahuje akcie z indexu, v rovnakom pomere ako je ich zastúpenie v danom indexe. Pre predstavu o výkonnosti indexových fondov, uveďme jeden za všetky. Jedným z najznámejších a najvyužívanejších akciových indexov vo svete je S&P 500 index. Je to najznámejší reprezentant amerických akciových trhov a súhrnný ukazovateľ vývoja cien akcií najväčších spoločností obchodovaných v USA. Prešiel si vzostupmi aj pádmi, no investorom prináša z dlhodobého hľadiska viac než uspokojivý výnos, ktorý v priemere od jeho vzniku predstavuje 8 – 10 % ročne. V porovnaní s konzervatívnymi dlhopismi, ide o niekoľkonásobne vyšší výnos. Indexové riešenie je preto vhodnejším riešením na dlhodobé sporenie, v porovnaní s dlhopisovými fondmi.

Možnosť odlíšiť sa

Kooperativa DSS ponúka sporiteľom dva fondy – dlhopisový a indexový. Spoločnosť spravuje majetok sporiteľov s využitím najnovších trendov a prístupov s dôrazom na rast úspor budúcich dôchodkov klientov. Jej fondy reprezentuje atraktívna výkonnosť a stabilný vývoj, pričom o majetky fondov sa aktívne starajú portfólio manažéri.

S indexovým fondom sa Kooperativa DSS plánuje odlíšiť od konkurencie a priniesť sporiteľom osvieženie v nenápadnom druhom pilieri. „Novinkou je jedinečné zloženie a tematické zameranie nášho indexového fondu. Jeho celkové tematické zameranie je sústredené na ESG, to znamená environmentálne, sociálne zodpovedné a transparentné spoločnosti,“ hovorí Matej Varga, generálny riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Kooperativa DSS plánuje ísť téme ESG v ústrety a byť tak o krok vpred pred konkurenciou. „Jednotlivé indexy, ktoré náš indexový fond bude nasledovať, sa zameriavajú na podtémy a megatrendy ako sú environmentálne investície, zelené energie, klimatické technológie, elektromobilita, umelá inteligencia, Big Data, a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Očakávame, že naše výnimočné riešenie v ponuke indexových fondov dokáže z dlhodobého hľadiska prinášať vyššie zhodnotenie, než konkurenčné indexové fondy, a to pri porovnateľnom riziku,“ vysvetľuje odborník. Podľa neho je z dlhodobého hľadiska trend jednoznačne daný. „Zelené investície budú čoraz viac preferované, či už vládami alebo regulátormi finančného trhu. Jedného dňa s veľkou pravdepodobnosťou nebude ani možné inštitucionálne investovať do firiem znečisťujúcich životné prostredie. Tlak na udržateľnú výrobu bude narastať celosvetovo,“ uzatvára Varga.

chyba