Stále viac firiem hľadá rovnováhu medzi šetrením a investíciami

V období zdražovania sa zníženie nákladov stalo pre mnohé firmy kľúčovou témou. Nájsť rovnováhu medzi okresaním výdavkov a investíciami je náročnejšie než inokedy, odborníci však ukazujú, že existujú riešenia.

19.05.2023 00:00
CSOB Foto:

Rastúce ceny energií vedú spoločnosti k hľadaniu úsporných riešení. Investovanie do udržateľných technológií sa môže na prvý pohľad javiť ako luxus, z dlhodobého hľadiska však môže priniesť výhody v podobe úspor a pomôcť firme prekonať ekonomické, ale aj environmentál­ne výzvy.

Investície do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltické panely, solárne kolektory, tepelné čerpadlá alebo inteligentné merače pre elektrinu a plyn, môžu viesť k výrazným úsporám nákladov na energie.

Rovnako zvýšenie energetickej triedy budov a nehnuteľností prináša viacero výhod. Lepšia izolácia a efektívnejšie využívanie energie môže viesť k výraznej úspore energie a zníženiu výdavkov na prevádzku firmy, znižuje náklady na opravy a údržbu.

Tieto úspory môžu pomôcť firmám zmierniť negatívne dopady inflácie a rastúcich nákladov na prevádzku. Okrem týchto ekonomických výhod majú investície do zelených technológií aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Zníženie energetických nárokov firiem prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia.

Hoci náklady na úsporné opatrenia môžu byť na prvý pohľad vysoké, je dôležité zhodnotiť ich efektivitu a prínos pre firmu. V prípade potreby sú tu rôzne úvery pre podnikateľov, na financovanie investícií do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej rekonštrukcie budov alebo iných zelených technológií. Napríklad ČSOB ponúka produkt zameraný pre podnikateľov – Úver pre zdravšiu Zem. Tento úver je kvôli podpore enviromentálnych účelov financovania poskytovaný s výhodnejšou úrokovou sadzbou a zároveň bez poplatku za spracovanie úveru.

chyba