Zjednodušte si spracovanie miezd zamestnancov v mzdovom programe

Vediete účtovníctvo a spracúvate mzdy svojich zamestnancov sami? Prečítajte si, ako to robia skúsení podnikatelia a účtovníci, ako jednotlivé položky zachytiť v účtovníctve a ako vám program na mzdy uľahčí prácu.

23.09.2022 11:07
seocentrum, pr nepouzivat

Či už mzdy počítate ručne na kalkulačke alebo v špecializovanom softvéri, je dôležité poznať základné princípy výpočtu miezd.

Ako vypočítate čistú mzdu

Zo zmluvy uzavretej so zamestnancom zistíte jeho hrubú mzdu. Túto sumu navýšite o prípadné prémie, príplatky za nadčasy a ďalšie finančné plnenie.

Ďalej od tejto sumy odpočítate:

 • zdravotné poistenie (4 %),
 • sociálne poistenie (9,4 %)
 • a mesačné preddavky na daň z príjmov (podrobnejšie nižšie).

Tak získate čistú mzdu zamestnanca. Niektorým zamestnancom sa z nej ďalej strhávajú napríklad pôžičky, úvery, alimenty alebo exekúcie. Výpočet exekučných zrážok je pomerne komplikovaný, preto naň odporúčame využiť špeciálny mzdový program.

Ako vypočítate preddavky na daň a povinné odvody zamestnávateľa

Teraz si ukážeme, aké náklady na zamestnanca vám vo firme vznikajú a ako postupovať pri výpočte preddavkov na daň z príjmov:

 1. K hrubej mzde pripočítajte odvody na zdravotné (10 %) a sociálne poistenie (25,2 %), ktoré povinne platíte ako zamestnávateľ.
 2. Vypočítanú sumu nezaokrúhľujte a rovno vypočítajte 19 % na preddavky na daň z príjmov.
 3. Ak zamestnanec podpísal Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, nezabudnite mu nezdaniteľné minimum zohľadniť vo výpočte. Uplatniť takto môže nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželku/manžela alebo príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Ich výška sa počíta zo životného minima.
 4. Ak má zamestnanec nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky a písomne o to požiada, započítajte ju tiež. Mesačne môže byť vo výške maximálne 380 eur.
 5. Ak si zamestnanec uplatňuje aj daňový bonus na vyživované dieťa, môže mu vyjsť záporný preddavok na daň z príjmov. To znamená, že má nárok na tzv. daňový bonus, ktorý mu štát vráti a vy ho pripočítate k výplate.

Ak to na vás pôsobí komplikovane, používajte špecializovaný mzdový program. Zadáte doň dochádzku (vrátane dovolenky, práceneschopnosti a nadčasov) a softvér za vás všetko vypočíta automaticky.

Ako mzdu zaúčtovať

Na zaúčtovanie miezd využite analytickú evidenciu zvlášť pre sociálne a zdravotné poistenie (v tomto prípade 336.1 a 336.2).

Nižšie nájdete účtovné prípady spojené s výpočtom miezd a príslušnými účtami MD (má dať) a dal (D):

 • hrubá mzda MD 521 / D 331,
 • sociálne poistenie zamestnanca MD 331 / D 336.1,
 • zdravotné poistenie zamestnanca MD 331 / D 336.2,
 • preddavok na daň MD 331 / D 342,
 • ostatné zrážky MD 331 / D 379,
 • sociálne poistenie zamestnávateľ MD 524 / D 336.1,
 • zdravotné poistenie zamestnávateľ MD 524 / D 336.2,
 • výplata mzdy MD 331 / D 211 v hotovosti alebo 221 na bankový účet.

Výhody spracovania miezd v špecializovanom programe

Mzdový softvér, ako napríklad Money S3, sa vďaka pravidelným aktualizáciám vždy riadi platnou legislatívou, dohliadne za vás na správnosť výpočtov aj zaúčtovanie mzdových položiek.

Vyskúšajte si účtovný program zadarmo – v module Mzdy spracujete až 15 výplatných lístkov zadarmo a potom sa rozhodnete, či prejdete na platenú verziu.

chyba