Chcete zarobiť aj zmeniť život na našej planéte?

Rozprávku o troch grošoch pozná asi každý. Z jedného groša treba žiť, druhý splácať rodičom a tretí si odkladať na starobu. Pravdou je, že asi ako všetko sa to ľahšie hovorí ako sa podľa toho žije. Len málo mladých si uvedomuje, že jedného dňa zostarnú a budú odkázaní na to, čo si počas života našetrili. Je to pochopiteľné, keďže žijú v prítomnom okamihu a skôr sa zaoberajú tým, čo si kúpia.

08.11.2021 00:00
VUB, PR, nepouzivat Foto:

Nekontrolovaný konzum však privádza našu planétu k dramatickej klimatickej zmene, ktorú už pociťujeme na vlastnej koži. Pritom dnes je tu príležitosť, ako si výhodne odkladať na starobu a zároveň ovplyvňovať šetrnejšie správanie sa k našej domovskej planéte. Určite ste už počuli o zelených fondoch a zelenom investovaní a možno máte pocit, že tomu nerozumiete, prípadne že investovanie nie je nič pre vás. Pritom je to jednoduchšie ako by ste si mysleli. Vedeli ste, že podľa prieskumu VÚB banky sú bratislavské ženy najodvážnejšie investorky? V hlavnom meste totiž investuje 56% žien a len 44% mužov. V ostatných častiach Slovenska sú pomery medzi mužmi a ženami viac menej vyrovnané. A práve ženy sa pri investovaní rozhodujú aj na základe toho, ako sa firma správa.

Sporiť by sme mali tak, aby naše peniaze mali šancu byť zaujímavo zhodnotené. Zmenou nášho myslenia o sporení môžeme spoločne zmeniť aj náš svet. A spojiť tak možnosť zarobiť s pomocou našej planéte. Aj keď si možno myslíte, že sa to nedá a spolu to nesúvisí.

Čo sú to zelené fondy?

Zeleným fondom sa zvykne hovoriť aj ESG fondy, pričom tá skratka je odvodené od troch slov: environmental, social a governance. O tom, čo sa skrýva za týmito pojmami sme sa zhovárali s Marianom Matušovičom, generálnym riaditeľom Eurizon Asset Management Slovakia.

Čo presne sa skrýva za skratkou ESG?

Ľuďom je pravdepodobne najbližšia prvá časť názvu, ktorou je “enviroment”, teda životné prostredie. Stretávajú sa s tým v bežnom živote napríklad tak, že triedia odpad. Rovnako je to aj pri firmách, ktoré emitujú cenné papiere a dlhopisy. Skúmame ich vplyv na životné prostredie, máme prostriedky na to, aby sme vedeli ukázať klientom, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavia k redukcii a triedeniu odpadu. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov.

Ďalšou časťou je “social”. Nakoľko je dôležité vedieť, ako firmy riadia svoje vzťahy?

Je veľmi dôležité vedieť, ako sa firma správa k svojim zamestnancom, klientom, ale aj celkovo k spoločnosti. Ak máte spokojných zamestnancov, máte spokojných klientov. Momentálne je veľkou témou dodržiavanie ochrany osobných údajov o zamestnancoch a klientoch. Zo zahraničia poznáme viaceré škandály, ktoré súvisia práve s únikom osobných údajov. Ochrana zamestnancov sa netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje.

Poslednou časťou skratky ESG je government. Čo si máme pod tým predstaviť?

V tejto časti odborníci podrobne sledujú transparentnosť pri riadení firmy, dodržiavanie etických pravidiel, ale aj boj proti korupcii. Pod drobnohľadom je aj metodika odmeňovania, bonusových schém, aby smerovala spoločnosti k dlhodobo udržateľnému rastu.

Pri ESG fondoch teda vieme presne povedať, aký pozitívny dopad mala konkrétna firma za posledný rok na život na našej planéte. Zároveň tieto fondy nie sú analyzované len z pohľadu zisku, ale veľmi dôležité je ich ESG skóre. Ak v tomto skóringu firma zlyhá, je vyradená z portfólia.

Toto je marketingová komunikácia. Nezabudnite, že s investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej. Viac informácií týkajúcich sa zodpovedného investovania a dokumenty k fondom nájdete na www.vub.sk a na našich pobočkách.

chyba