Chcete investovať a zároveň zlepšiť život na našej planéte?

Kto u vás doma “drží kasu”? V mnohých prípadoch sú to ženy, kto riadi rodinné financie a sú v tom veľmi dobré.

11.10.2021 00:00
VUB, PR, nepouzivat Foto:

Keď sa však dostane na pretras slovíčko investovanie, mnohé ženy sa môžu cítiť zneistené. Zrazu si nevedia predstaviť, že by aj ony mohli byť v tomto pomyselne mužskom svete úspešné. Pritom podľa minuloročného prieskumu VÚB banky sú práve bratislavské ženy v investovaní najodvážnejšie. V hlavnom meste totiž investuje 56% žien a len 44% mužov. V ostatných častiach Slovenska sú pomery medzi mužmi a ženami viac-menej vyrovnané. Možnosti investovania sú pritom rôzne. Mimoriadnu pozornosť si v poslednom období získali takzvané ESG fondy. Zvykne sa im hovoriť aj zodpovedné, či zelené fondy.

Čo ukrýva skratka ESG?

Že neviete, čo sa pod touto skratkou skrýva? Pozrime sa na ňu bližšie. Najviac vám zrejme hovorí prvá časť názvu, ktorou je “environment”, teda životné prostredie. Pri firmách, ktoré emitujú cenné papiere a dlhopisy sa skúma ich vplyv na životné prostredie, dnes je dokonca možné ukázať klientom, ktorý podnik znižuje uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavia k redukcii a triedeniu odpadu. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov.

“Pri ESG fondoch viete presne povedať, aký pozitívny dopad mala konkrétna firma za posledný rok na život na našej planéte. Zároveň tieto fondy nie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité je ich takzvané ESG skóre. Ak v tomto skóringu zlyhajú, firmu môžeme vyradiť z portfólia,” hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management.

Ďalšou časťou je “social”. Dnes je veľmi dôležité vedieť, ako sa firma správa k svojim zamestnancom, klientom, ale aj celkovo k spoločnosti. Momentálne je veľkou témou dodržiavanie ochrany osobných údajov o zamestnancoch a klientoch. Ochrana zamestnancov sa však netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje. Napríklad aj dodržiavanie rovnosti podľa pohlavia, telesného znevýhodnenia alebo farby pleti. Kľúčové je posudzovanie zamestnanca podľa jeho zručností a odbornosti. Často otváranou témou sú aj platové rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože rovnosť pri odmene za prácu je takisto dôležitá. Pri firmách z niektorých krajín je navyše dôležité dbať na to, či neporušujú práva detí a nezneužívajú ich na prácu.

Poslednou časťou skratky ESG je “governance”. V tejto časti odborníci podrobne sledujú transparentnosť pri riadení firmy, dodržiavanie etických pravidiel, ale aj boj proti korupcii. Pod drobnohľadom je aj metodika odmeňovania, bonusových schém, aby smerovala spoločnosti k dlhodobo udržateľnému rastu.

Foto: SHUTTERSTOCK
vub, PR, nepouzivat

O budúcnosti rozhodnú ženy

Pohľad žien na život okolo nás je iný ako ten mužský, potvrdzuje sa to aj v tejto oblasti. “Považujem za dobrú správu, že v poslednej dobe o investíciách do ESG dosť rozhodujú ženy. Ak sa totiž ženy spýtate, či chce, aby jej deti vyrastali v zdravšom prostredí alebo chce o pol percenta vyšší výnos, žena si určite vyberie zdravé prostredie. Ale takto by sme sa mali rozhodovať všetci,” dodáva Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management. Aj vďaka tomuto môžeme zabezpečiť, že život na našej planéte bude dlhodobo udržateľnejší.

Zelené fondy vo VÚB banke

VÚB má najširšie porfólio ESG fondov medzi slovenskými bankami. Nájdu sa medzi nimi aj fondy, ktoré investujú do technológií budúcnosti či obnoviteľných zdrojov. Ak sa teda rozhodujete, či pomôžete planéte alebo svojmu rozpočtu, teraz môžete mať oboje. Investujte do Zelených fondov s VÚB bankou a podporte správnu vec.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu spoločnosti VÚB, a.s. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/…izon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch ako aj informácie v súvislosti s nariadením.

chyba