Obchodovanie na Forex trhu v skratke – návod krok po kroku

Forex je jedným z najväčších finančných trhov na svete. Obchodníci tu majú každý deň veľké množstvo príležitostí na obchodovanie. Vďaka dostupnosti, likvidite a potenciálnemu zisku patrí medzi čoraz obľúbenejšie obchodné platformy. Pozrime sa lepšie, ako Forex funguje a ako na ňom môžete začať obchodovať.

14.05.2019 07:40
forex, PR článok, reklama, nepoužívať Foto:

Forex je decentralizovaný finančný trh, na ktorom sa obchoduje so svetovými menami. Najobľúbenejšie meny na obchodovanie sú americký dolár, euro, britská libra a japonský jen. Všetky meny sa obchodujú v pároch. Medzi hlavné menové páry patrí euro/americký dolár (EUR/USD), austrálsky dolár/americký dolár (AUD/USD) alebo britská libra/americký dolár (GBP/USD).

Obchoduje sa prostredníctvom lotov. Tie vyjadrujú počet jednotiek meny. Poznáme:

1 lot = 100-tisíc jednotiek meny,
1 mini lot = 10-tisíc jednotiek meny,
1 mikro lot = 1-tisíc jednotiek meny.

Na ceny jednotlivých mien vplýva ekonomika krajín, inflácia a úrokové meny. 

Ako začať obchodovať na Forexe

Najlepšie, ako začať s úplne prvými krokmi, je:

  1. nazbierať čo najviac kvalitných informácií o tom, ako začať obchodovať na Forexe,
  2. analyzovať trh prostredníctvom zaužívaných obchodných metód,
  3. založiť si účet u kvalitného brokera,
  4. používať základné pravidlá riadenia financií a rizika.

Spôsoby obchodovania

Na Forexe sa obchoduje prostredníctvom obchodovania prostredníctvom CFD kontraktov a spotového obchodovania. Vysvetlime si oboje.

Obchodovanie prostredníctvom CFD kontraktov

Tento spôsob obchodovania sa označuje ako spotové obchodovanie bez dodávky. CFD (Contract for Difference) je finančný derivát, ktorý kopíruje cenu podkladového aktíva. Pri tomto type obchodovaní profitujete zo zmeny kurzu. Fyzicky však menu nikdy nevlastníte. Zisk alebo stratu predstavuje rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou obchodu. Vďaka CFD sa dá profitovať pri raste, ako aj pri poklese ceny menového páru.

Spotové obchodovanie

Toto obchodovanie sa nazýva spotové obchodovanie s dodávkou. Pri takomto obchodovaní kupujete, resp. vymieňate jednu menu za druhú a nakúpenú menu fyzicky vlastníte na svojom účte. Následne profitujete (alebo máte stratu) pri predaji meny.

Analýzy na Forexe

Podstatným krokom pred začatím obchodovania na Forexe je analýza trhu prostredníctvom obchodných metód. Tých poznáme niekoľko.

Price Action

Ide o metódu technickej analýzy, pomocou ktorej obchodníci sledujú vývoj ceny podkladového aktíva v čase. Prostredníctvom metódy sa zakresľujú do grafu trendové čiary, určujúce supporty, rezistencie a vyhľadávajú sviečkové formácie s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu. Určujú sa cenové úrovne, na ktorých je vhodné do trhu vstúpiť a kde je potrebné umiestniť pokyn Stop-Loss a Take-Profit.

Market Profile

Prostredníctvom Market Profile sa dá vidieť, ako sa na trhu vyvíjajú aukcie. Keďže na trhu sa každý usiluje o efektivitu, cena smeruje do oblastí, kde sa vyplní alebo vyplnilo veľké množstvo objednávok. Prostredníctvom tohto je obchodník schopný veľmi presne odhadnúť ďalšie smerovanie ceny.

Order Flow

Táto metóda sa zaoberá analyzovaním toku realizovaných objednávok. Order Flow zobrazí presné množstvo objednávok zrealizovaných na jednotlivých cenových úrovniach. Sledovanie toku objednávok umožňuje presnejšie načasovanie vstupu do obchodnej pozície. Potom, čo obchodník vstúpi do pozície, Order Flow mu pomôže zistiť, aký typ objednávok v súčasnosti prevažuje na trhu a kto je na ňom agresívnejšou stranou.

Tape Reading

Posledná metóda dodáva najpodrobnejší prehľad o vývoji trhu. Špeciálne nástroje umožňujú sledovať tok všetkých realizovaných objednávok na strane bid/ask a veľkosť limitných objednávok. Takto sa získava najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa na trhu deje.  

Obchodníkom sa nestanete za jeden deň

V posledných rokoch sa obchodovania stáva čoraz populárnejším. Zrejme už aj vy poznáte niekoho, kto už počul o Forexe a rád by si to vyskúšal alebo už s ním má skúsenosti. Tento finančný trh má svoje čaro, ktoré však môže rýchlo vyprchať, pokiaľ si nedáte pozor. Obchodovane na Forexe nie je ľahké. Ak však budete nasledovať vyššie uvedené kroky a budete sa vzdelávať, ste na najlepšej ceste stať sa úspešným obchodníkom.

chyba