Zastropovanie dôchodku zníži dôchodok o 10 %

Určenie stropu odchodu do dôchodku na 64 rokov znie ako dobrá správa. Odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK a z FINANČNÉHO KOMPASU však varujú. Táto zmena nám v budúcnosti zníži dôchodok o desať percent. Pevné stanovenie veku odchodu do penzie je preto ďalším dôležitým dôvodom, prečo je nevyhnutné riešiť si zabezpečenie uspokojivej výšky dôchodku po vlastnej ceste. Spoliehať sa iba na štát sa stále menej vyplatí. Na zabezpečenie pokojnej a dostatočne finančne zabezpečenej penzie bolo treba myslieť čo najskôr. Bude vás to stáť menej a získate viac, ak so šetrením na dôchodok začnete hneď, ako sa zamestnáte a začnete zarábať.

12.04.2019 09:00
Partners Group, PR článok, nepoužívať Foto:

Demografia nepustí. Vďaka lepšie životnej úrovni sa dožívame vyššieho veku. Rodí sa však menej detí. Doterajším postupným zvyšovaním veku odchodu do dôchodku riešil štát problém starnutia generácií a dostatočných prostriedkov na vyplácanie dôchodkov. Tomu však dal parlament stop a určil strop. Zastropovaním dôchodkov sa ukotvil v ústave vek odchodu do dôchodku najneskôr vo veku 64 rokov. Prestane sa tak každoročne posúvať dôchodková veková hranica,” vysvetlila Andrea Straková, odborníčka na financie PARTNERS GROUP SK. Ako doplnila, túto zmenu reálne pocítia ľudia vo veku 48 rokov a menej. Toto pri nízkej pôrodnosti a všeobecnom starnutí populácie bude znamenať, že dôchodcovia a výplata ich penzií bude obrovskou záťažou pre verejné financie. Čo sa prejaví uberaním investícií do školstva či zdravotníctva a znižovaním dôchodkov. „Stanovenie maximálnej hranice dôchodkového veku je ďalší krok k tomu, že zodpovednosť za budúce dôchodky prechádza postupne zo štátu na samotných ľudí,“ vysvetlil Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ spoločnosti FINANČNÝ KOMPAS. Andrea Straková s ním súhlasí. “Či je nám to komfortné alebo nie, zastropovanie dôchodkov je jasný signál pre všetkých, že dôchodok a slušná jeseň života nie je v rukách štátu, ale v rukách každého jedného z nás,“ varuje Andrea Straková. Podľa odborníčky častý argument, že bez zastropovania by všetky súčasné generácie 20-tnikov až 40-tnikov pracovali do smrti, neobstojí. Keďže dostanú nízke penzie, budú musieť brigádovať, kým budú vládať. Zníženie výšky penzií sa predpokladá o 10 %, niektorí experti hovoria až o 25 % poklese.

Dorovnanie výpadku je na vás

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladá, že výška dôchodkov sa pre stanovenie stropu zníži o 10 %. Aby človek tento rozdiel dorovnal, musí si vytvoriť vlastné úspory a z nich si na dôchodku nechá vyplácať pravidelnú mesačnú rentu, upozorňuje Maroš Ovčarik. Ako doplnil, doba vyplácania renty je počítaná na 25 rokov (priemerná doba dožitia na dôchodku u mužov je dnes 20 rokov, u žien 24 rokov). „Čím kratšiu dobu bude človek sporiť, tým vyššiu čiastku musí vkladať, aby nahradil zníženie dôchodku. A to je výzva hlavne pre mladých ľudí v aktívnom veku, aby začali hneď,“ upozorňuje odborník na financie z portálu Finančný kompas.

Príklad:

  • Ak je priemerný dôchodok napríklad 432 €, tak pri znížení dôchodku o 10 % je potrebná dodatočná mesačná renta cca 43 €
  • na vyplácanie renty vo výške 45 € po dobu 25 rokov je potrebné mať úspory min. vo výške 12 000 € (za predpokladu zhodnocovania úspor aj počas vyplácania 1 % p.a., pri tvorbe úspor zhodnocovanie 3 % p.a.)
Foto: www.financnykompas.sk
Partners Group, PR článok, nepoužívať

Na penziu myslite už v mladosti

Príprava na dôchodok by mala byť v našich mysliach taká samozrejmosť, ako letná dovolenka či kapustnica na Vianoce. “Čo je najdôležitejšie, je začať skoro, dostatočne skoro, prijať fakt, že príprava na dôchodok je samozrejmosť a je to o zachovaní štandardu počas celého života, pripomína Andrea Straková. Ako dodala, ak to budeme priveľmi odkladať, budeme musieť investovať 10–30 % príjmu, aby sme dohnali stratu. A to sa už mnohým zdá (a pochopiteľne) nerealizovateľné.

Odborníčka Andrea Straková radí aké by mali byť prvé kroky po nástupe do zamestnania:

  • Založte si starobné dôchodkové sporenie, tzv. II. pilier – na vašom osobnom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa počas produktívneho veku bude investovať časť sociálnych odvodov určených na dôchodkové poistenie. Jednoznačne odporúčam zvoliť si indexový fond. V žiadnom prípade sa nespoliehajte len na túto alternatívu.
  • Určite si pravidelnú sumu v mesačnom rozpočte, na základe príjmu, ktorú si vyčleníte na tvorbu vlastných dôchodkových aktív. Tesne po nástupe na pracovný trh by sme mali začínať so sumou 7 – 8 % príjmu a na túto sumu si čím skôr zvyknúť a mentálne sa na ňu nastaviť.
  • Začnite s investičným životným poistením, doplnkovým dôchodkovým sporením a keď to rozpočet umožňuje, s programom pravidelného investovania.

Do akých produktov investovať

V súvislosti s tvorbou kapitálu/aktív na dôchodok, je v prvom rade nevyhnutné uvažovať o tom, ako a v akých nástrojoch dosiahnuť čo najvyšší výnos. Zvažovať treba dlhodobý priemerný výnos. Na produkty typu sporiace účty, terminované vklady, kapitálové životné poistenia pri príprave na penziu zabudnite. “Vyberať by sme mali z nástrojov, ktoré nám umožňujú investovať do akcií, akciových fondov. Stratégia sa s približujúcim sa dôchodkom trošku mení, ale stále väčšinový podiel tvoria akciové investície,” radí Andrea Straková. Správny pomer ako, ktorým dielom bude prispievať, ktorý finančný nástroj záleží od veku klienta, celkovej finančnej situácie, príjmovej aj výdavkovej stránky, ostatných cieľov.

Alternatívy prípravy na dôchodok

  • Doplnkové dôchodkové sporenie – nastavené tak, aby financie smerovali do indexových fondov (čo už dnes významné doplnkové dôchodkové spoločnosti ponúkajú), v najhoršej alternatíve v akciovom. Nemá zmysel spoločnosti porovnávať každý rok, ale pri výbere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je dobré si prehodnotiť výsledky v podobných typoch investícií za povedzme 5 či 10 rokov.
  • Programy pravidelného investovania – kde je opäť vhodné zvoliť akciovú investičnú stratégiu.
  • Investičné životné poistenie – podstatné je, aby si ho investor kúpil v dostatočne mladom veku (aby z toho mohol profitovať), zvolil to správne (ktoré je poplatkovo adekvátne) a tiež by malo obsahovať vysoký podiel rizikového poistného.
  • Príjem z prenájmu – v niektorých situáciách a rodinách je možnosť pasívny príjem na dôchodku dopĺňať aj z prenájmu nehnuteľností. Z viacerých dôvodov by to nemala byť jediná forma. Netreba zabudnúť, že z príjmu z prenájmu sa platia dane, v pravidelných cykloch sa hodí menšia renovácia či rekonštrukcia.
chyba