Živíte rodinu? Pripravte si plán B pre prípad životnej tragédie

Predstavte si situáciu: ste v produktívnom veku, na krku hypotéka a okrem toho ste živiteľom trojčlennej rodiny. Máte stabilnú pozíciu vo firme, ktorej sa darí. Cítite sa neohrozene, no až do momentu, kedy sa váš život zmení v priebehu minúty. Stačí totiž málo na to, aby vám váš zdravotný stav kompletne zmenil zabehnuté koľaje. Môže ísť iba o zlomeninu nohy, z ktorej sa dá relatívne rýchlo dostať. Avšak váš život môže ohroziť aj závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje dlhodobú liečbu. A z vás sa razom stane invalid. Kto bude vtedy živiť vašu rodinu? Viete, ako vykryjete finančné záväzky a bežnú spotrebu?

27.05.2015 08:00
axa inzercia

Realita v číslach
Väčšina z nás si chráni poistením auto, domácnosť, či dokonca batožinu, paradoxne, na to najdôležitejšie zabúdame. Tým je naše zdravie. Pritom práve to ak nás zradí a znemožní nám plnohodnotné fungovanie v práci, ovplyvní život nielen nám, ale aj našim najbližším. Splnenie akýchkoľvek našich finančných cieľov je závislé na našom zdravotnom stave a fyzických schopnostiach. Podľa údajov Sociálnej poisťovne každý rok pribudne na Slovensku viac ako 30-tisíc nových prípadov rakoviny, pričom medziročne ich počet rastie o viac ako sedem percent. Najčastejšími ochoreniami, ktoré sa v roku 2013 najviac podieľali na priznaní invalidity nad 70 percent, boli nádorové ochorenia (43 percent), nasledovali choroby obehovej sústavy (15 percent). Mnohí z nás si myslia, že duševné poruchy sa invalidity netýkajú, no i tie prispievajú k štatistikám 12 percentami.

Problémy riešime 5 minút po 12-tej
„Väčšina klientov sa snaží vyriešiť krízovú situáciu, až keď sa im život zmení. No často je už neskoro, situácia sa už riešiť nedá. Životné zabezpečenie si treba do rodiny „zadovážiť“ vtedy, keď ho zdanlivo nepotrebujeme. Pretože keď ho potrebovať budeme, už si ho bohužiaľ kúpiť nemôžeme,“ vraví Andrea Straková, odborník na osobné financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Ako ďalej dodáva , práve správne zvolené životné poistenie vrátane pripoistení vie dopad na zmenu životného štandardu zmierniť a vykryť stratu príjmu živiteľa rodiny. Podľa Gabriela Jaščura, riaditeľa pre business development zo životnej poisťovne AXA, je téma životného poistenie veľmi citlivá záležitosť, ktorú je potrebné ušiť na mieru podľa individuálnych potrieb každého klienta. Tie vychádzajú z príjmov rodiny a tiež nákladov, výšky rôznych úverov a v neposlednom rade cieľov, ktoré si chce rodina naplniť v krátkom, ale aj dlhšom horizonte. „Náš tím v spolupráci s expertmi z finančnej spoločnosti PARTNERS GROUP SK pripravil unikátny model investičného životného poistenia Prestige MAX. Ide o komplexný balík poistenia s možnosťou pripoistenia, ktoré klienta chráni práve v prípade dlhodobého výpadku príjmu z dôvodu invalidity,“ dodáva Gabriel Jaščur.

Vhodne nastavené podmienky
Pri výbere poistnej ochrany je dôležité zamerať sa na tie druhy poistení, ktoré vás ochránia pred výpadkom, alebo úplnou stratou príjmu. Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia úrazom, kritických ochorení, prípadne práceneschopnosti vám jednorazovo pokryje liečebné náklady, alebo krátkodobú práceneschopnosť. Poistenie invalidity vám pokryje aj dlhodobý výpadok alebo zníženie príjmu. Dôležité je aj správne nastavenie poistných súm.

„Nastavená poistná suma by preto mala pokryť vyššie výdavky, ako aj takú časť z nich, ktorá zaistí, že blízki neprídu o strechu nad hlavou, a to aj v najhoršom možnom prípade, teda v prípade smrti,“ vysvetľuje Andrea Straková (PARTNERS GROUP SK). Dostatočná čiastka sa jednoducho vypočíta podľa toho, aké náklady bude mať rodina a ako ich bude v prípade núdze schopná pokryť. Zohľadňuje sa tiež koľko finančných prostriedkov ešte zostane na splátky prípadného úveru alebo hypotéky. „Pokiaľ bude výsledok kladný, poistná suma nemusí pokryť všetky finančné záväzky,“ tvrdí Gabriel Jaščur z AXA.

Uvedené Poistenie ponúka AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

chyba