Skupina MOL kupuje bioplynovú stanicu Szarvas

Skupina MOL sa dohodla so spoločnosťou BayWa AG na kúpe bioplynovej stanice Szarvas – zariadenia na spracovanie odpadu, ktoré využíva organický odpad na výrobu elektriny a tepla prostredníctvom kogenerácie s výkonom v špičke na úrovni približne 4 megawattov elektrickej energie(MW).

26.05.2023 00:00
Bioplynova stanica Szarvas
  • Skupina MOL sa dohodla so spoločnosťou BayWa AG na kúpe bioplynovej stanice Szarvas
  • Akvizícia je súlade so stratégiou Skupiny MOL SHAPE TOMORROW 2030+, s potenciálom významných vnútropodnikových synergií
  • Transakcia prispeje k realizácii smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie a REPowerEU

Závod spracováva viac ako 40 000 ton odpadu ročne z produkcie mäsa v regióne a ďalších 53 000 ton zvyškového odpadu (ako je močovka a hnoj) zo susedných chovov hospodárskych zvierat a mäsokombinátov. Okrem toho sa ako surovina používa približne 18 000 ton poľnohospodárskeho substrátu, ktorý spolu produkuje viac ako 12,5 milióna kubických metrov bioplynu.

Skupina MOL sa snaží rozšíriť svoje portfólio biopalív tak, aby spĺňala ciele stanovené smernicou Európskej únie o obnoviteľnej energii. Táto akvizícia je tiež v súlade s cieľmi akčného plánu REPowerEU, ktorý stanovil vysoký cieľ pre výrobu bioplynu a metánu s cieľom primerane zvýšiť celkovú energetickú nezávislosť Európskej únie. Základnom identity a nastavenia Skupiny MOL pri jej podnikaní a rozvoji je zmysel pre zodpovednosť pri zabezpečovaní dodávok energií v regióne strednej a východnej Európy.

Akvizícia bioplynovej stanice Szarvas (ktorá podlieha schváleniu maďarského úradu pre hospodársku súťaž) je pre Skupinu MOL veľkou príležitosťou na rozšírenie portfólia udržateľnej výroby energie, s významným synergickým potenciálom v internom prostredí spoločnosti. Szarvas má nielen jednu z najväčších kapacít na výrobu bioplynu v strednej a východnej Európe, ale nachádza sa aj v oblasti, kde sú sústredené prieskumné a ťažobné aktivity skupiny MOL. To vytvára jedinečnú synergiu tým, že poskytuje bioplynovej stanici infraštruktúru na zlepšenie jej produkcie. Skupina MOL má vlastné know-how a osvedčené postupy, pričom bioplynová stanica zvýši mieru znalostí Skupiny MOL a podporí rozvoj udržateľného portfólia Skupiny MOL. Skupina MOL tak zároveň potvrdzuje dôveryhodnosť svojho zámeru stať sa regionálnym trendsetterom energetickej transformácie.

V súlade so stratégiou SHAPE TOMORROW 2030+ sa Skupina MOL zaviazala podporovať udržateľnosť a prispievať k obehovému hospodárstvu prostredníctvom strategických partnerstiev, inovatívneho výskumu a vývoja a cielených investícií. Skupina MOL aktívne formuje prostredie zeleného chemického, petrochemického a rafinérskeho priemyslu s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

O Skupine MOL

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách s dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 25 000 ľudí a viac ako 100-ročnou históriou. Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Prieskumné a ťažobné aktivity spoločnosti MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vtláčania CO2. V súčasnosti sa ťažobné aktivity sústreďujú na 9 krajín a prieskumné aktíva sú v 14 krajinách.

Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné podnikanie založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa o dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality do roku 2050, pričom formuje nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v strednej a východnej Európe

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy