Máte rodinný dom a uvažujete o fotovoltike? Registrujte sa do skupinového nákupu a vyberte si riešenie na kľúč

08.12.2022 00:00
spolocnenakupy.sk, pr, nepouzivat

Majitelia rodinných domov, ktorí majú záujem o fotovoltiku, sa môžu bezplatne a nezáväzne registrovať na stránke www.spolocnenakupy.sk. Všetkým spotrebiteľom, ktorí sa registrovali do skupinového nákupu fotovoltických zariadení s inštaláciou, sú prístupné ponuky vybraných dodávateľov.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad po rokovaniach s dodávateľmi vybrala dve ponuky a spotrebitelia registrovaní v skupinovom nákupe majú možnosť zaplatiť za kvalitné fotovoltické riešenia na kľúč už od 900 € do 1571 € za 1 kWp, podľa inštalovaného výkonu svojej fotovoltickej elektrárne, druhu meniča a zohľadnenia získanej dotácie. V cene je zahrnutý nákup materiálu, inštalácia a príprava na pripojenie do siete. K dispozícii sú fotovoltické panely, ktoré dosiahli dobré hodnotenie v nezávislých spotrebiteľských testoch.

Súčasťou drahšieho riešenia je vysokokvalitný asymetrický menič, ktorý umožňuje zapojenie fyzickej batérie ihneď alebo kedykoľvek v budúcnosti, a tiež inteligentný elektromer, ktorý v kombinácii s týmto asymetrickým meničom umožní domácnosti využiť až 100% vyrobenej elektriny.

V rámci lacnejšej ponuky dodávateľ ponúka pomoc pri zabezpečení virtuálnej batérie a fotovoltický systém, ktorý zabezpečí dlhodobo stabilnú výrobu elektrickej energie s minimálnou degradáciou panelov.

Špeciálnou výhodou skupinového nákupu je pri uzatvorení zmluvy cena garantovaná do času inštalácie, ktorá je plánovaná v období marec-august 2023 a pomoc oboch dodávateľov pri získaní dotácie z programu Zelená domácnostiam vo výške zodpovedajúcej ich inštalovanému výkonu (500 eur/ 1 kWp, maximálne 1500 eur).

Máte otázky? Kontaktujte nás alebo nám zavolajte!

Ďalšie informácie a pomoc získate na telefónnom čísle 0800 333 222 (pondelok-piatok v čase od 8:00 do 16:30).

Registrácia je stále otvorená!

Spotrebitelia sa stále môžu bezplatne a nezáväzne registrovať na stránke www.spolocnenakupy.sk. Hneď po zadaní požadovaných informácií sa na obrazovke zobrazí ponuka skupinového nákupu s oboma fotovoltickými riešeniami. K dispozícii je obmedzený počet panelov a meničov, preto ak plánujete nákup fotovoltickej elektrárne pre svoj rodinný dom, s rozhodnutím neotáľajte.

odkaz
spolocnenakupy.sk, pr, nepouzivat
Spoločný nákup sa uskutoční v rámci projektu CLEAR-X, ktorý je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 (zmluva č. 101033682). Za obsah tohto oznámenia zodpovedajú výlučne autori a predstavuje len ich názory. Nemusí nevyhnutne vyjadrovať názory Európskej komisie a/alebo Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Európska komisia a CINEA nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie týchto informácií.
sos spotrebitelom, pr, nepouzivat
chyba