Slovensko má nižšie ceny palív vďaka lacnejšej rope

Ceny palív na Slovensku patria medzi dlhodobo najnižšie v rámci celej Európskej únie. Významne k tomu prispieva fakt, že naša krajina využíva na výrobu palív lacnejšiu uralskú ropu, ktorú spracováva bratislavská rafinéria.

17.08.2022 00:00
Slovnaft, tankovanie, pr Foto:

Potvrdzujú to štatistiky Európskej komisie, mapujúce ceny palív vo všetkých 27 členských krajinách Európskej únie. Štatistiky sú verejne dostupné a prinášajú informácie o priemerných cenách v jednotlivých štátoch každý týždeň. Lacnejšia uralská ropa je realitou približne od začiatku konfliktu na Ukrajine, teda od februára tohto roka. Preto sme si porovnali ceny palív od začiatku roka až po dnešok.

V prípade benzínu vidíme, že priemerná cena bez dane je na Slovensku od začiatku roka na úrovni 0,883 eura za liter. V porovnaní s najdrahšími krajinami EÚ je cena nižšia o 15 centov za liter. V prípade nafty ide o ešte väčší rozdiel. Priemerná cena bez dane je 0,994 eura za liter, teda o 20 centov menej ako v krajinách na vyšších priečkach rebríčka.

Ešte zaujímavejšie čísla možno vidieť pri priemerných cenách s daňou, teda tých, za ktoré tankujeme na čerpacích staniciach. Od začiatku roka sa u nás cena benzínu pohybuje v priemere na úrovni 1,712 eura za liter, čo je o 20 centov menej ako napríklad v Nemecku, najväčšom trhu s palivami v Európe. Ak tankujete naftu, rozdiel je ešte vyšší, a to o 25 centov za každý liter v prospech slovenských cien. Znamená to, že vodiči na Slovensku majú nižšie ceny palív, pretože krajina využíva lacnejšiu ropu z Ruska.

Pri oboch palivách ide približne o sumu, ktorá zodpovedá lacnejšej uralskej rope. Rozdiel medzi cenami uralskej a severomorskej ropy bol po začiatku konfliktu približne 30 dolárov na barel, v poslednom čase klesla na 21 dolárov na barel.

zdroj tabuliek: European Commision,...
slovnaft tabulka 1 zdroj tabuliek: European Commision, Directorate-General for Energy, Oil Buletin, 8. augusta 2022
zdroj tabuliek: European Commision,...
slovnaft tabulka 2 zdroj tabuliek: European Commision, Directorate-General for Energy, Oil Buletin, 8. augusta 2022
chyba