Staviame na flexibilnom prístupe

22.10.2020 00:00
wind-farm-1747331 1920

Spoločnosť Pow-en od začiatku (od roku 2007) svojho pôsobenia v silne konkurenčnom prostredí na trhu s dodávkou elektriny a plynu, poskytuje svojim zákazníkom inovatívne energetické služby a na mieru šité riešenia. Sme súčasťou silnej skupiny spoločností, ktoré si zdieľajú svoje know how a vytvárame synergiu pri realizácii projektov v oblasti energetiky pre našich firemných a komunálnych zákazníkov, uvádza Robert Kňažek, riaditeľ predaja a zákazníckych služieb spoločnosti Pow-en a.s..

Ako sa podniká vašej firme na slovenskom trhu s dodávkami energií?

V prvom rade sa aj naďalej snažíme posilniť naše pozície v segmentoch, kde sme historicky silní. Chceme byť silný, stabilným a bezpečným partnerom pre našich odberateľov aj v čase, kedy panuje naprieč všetkými ekonomickými odvetviami veľká miera neistoty.

Posilňujeme našu pozíciu v segmente verejného sektora a SME, kde plánujeme nielen zvýšiť objem dodávaných komodít, ale najmä energetických služieb a produktov. Nechceme sa profilovať len ako dodávateľ energií, ale vždy hľadáme v spolupráci so zákazníkom komplexné riešenia, ktoré mu pomôžu naplniť jeho vlastné ciele v oblasti efektívnej energetiky. Naši zákazníci profitujú z individuálneho prístupu a z ich aktívnej účasti pri dojednávaní zmluvných podmienok.

Ako vnímate súčasnú situáciu na komoditnom trhu s elektrinou a plynom? Je vhodná doba pre firemných zákazníkov uzatvárať kontrakty?

Aktuálne je hlavným faktorom druhá vlna Covid pandémie a s ňou spojené riziko možných reštriktívnych opatrení a zmeny v trhových očakávaniach a nákupnom správaní, ktoré majú dopad na očakávané oživenie ekonomiky priemyslu, služieb a v neposlednom rade aj komunitného a spoločenského života. S tým súvisí zvýšená miera nestability s dopadom na výšku a presnosť predikcie spotrieb energií, čo s určitosťou ovplyvní aj vývoj cien komodít na trhu.

Kontraktačné obdobie na rok 2021 sa pomaly kráti. Veľkým firemným zákazníkom odporúčame uzatvárať zmluvy s dynamickou formou určovania ceny v značnom predstihu pred začiatkom dodávky tak, aby mal zákazník možnosť a dostatok času reagovať na trhové príležitosti a uzatvárať si svoje nákupné pozície vo výhodnej situácii, a to aj na viacročné obdobie. Dnes máme najnižšie ceny plynu za posledné 2 roky a elektriny za 1,5 roka. Plyn stojí okolo 14 EUR/MWh, pred rokom to bolo ešte 20 EUR/MWh. Podobný vývoj vidíme aj na trhu s elektrinou. Pred finančnou krízou v roku 2008 sme mali ceny elektriny na úrovni 90 EUR/MWh, dokonca ešte aj pred rokom to bolo 60 EUR, dnes je to niečo okolo 48 EUR.

Keď sa vrátime k vašim klientom, čo nové pre nich chystáte?

Od začiatku nášho pôsobenia na trhu s dodávkou energií sa snažíme odlíšiť od tradičných dodávateľov a sústrediť sa na nové produkty a služby pre našich zákazníkov. Každá kríza prinúti a vyburcuje firmu hľadať nové príležitosti a prinášať kreatívne riešenia. Mala by nás posilniť a poučiť. Produkt združenej dodávky energií je dnes samozrejmosťou, umožňuje obchodníkovi hľadať synergie medzi komoditami a ponúknuť ešte lepšiu cenu. Pracujeme na produktových inováciách, ktoré by nám tak isto umožnili dosiahnuť ďalšie synergie a úspory s možnosťou ponúknuť zákazníkom ešte zaujímavejšie ceny naprieč celým vertikálnym energetickým reťazcom.

Čiže budú to energetické služby pre firmy a verejný sektor?

Oblasť garantovaných energetických služieb prináša zaujímavé príležitosti na trhu služieb práve vo verejnom sektore. Najväčšia diera v energetickej efektívnosti a v užívaní energetických inovácií na trhu je hlavne v segmente verejných organizácií, kde celá samotná realizácia je paradoxne limitovaná komplikovanosťou a rigidnosťou procesu obstarávania.

Dodávatelia energií volajú po zmene regulácie cien energií. Má zmysel na slovenskom trhu ešte regulovať ceny energií pre domácnosti a malé podniky?

Súčasne nastavená forma regulácie segmentu domácnosti a malých podnikov značne deformuje trh a prináša mnohé anomálie, ako napríklad jednotné obchodné podmienky. Plošná regulácia je podľa mňa už prekonaná, dnes by sa už mala týkať len úzko špecifikovanej skupiny skutočne zraniteľných odberateľov, ktorým sú ohrození tzv. „energetickou chudobou“. Ostatní odberatelia by mali mať voľnosť, ako pri výbere iných služieb domácnostiam; napríklad ako telko služby, TV a internet. Súčasné nastavenie regulácie energií sa ukazuje ako kontraproduktívne a bráni dodávateľom ponúkať výhodnejšie produkty a navzájom sa od seba odlíšiť. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko, napríklad v ČR pri plne otvorenom trhu je tzv. „churn rate“ v segmente domácností násobne vyšší ako u nás.

Aký pohľad má vaša spoločnosť na budúcnosť energetiky?

Decentralizácia výroby a flexibilné výrobné technológie, dynamické riadiace systémy, rozmach obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk, to je budúcnosť energetiky, či chceme alebo nie. Vidíme priestor a príležitosť na zlepšenie služieb pre decentralizovanú výrobu a distribúciu elektriny. Plne nám k tomu nahráva skutočnosť, že slovenský energetický trh je lídrom v Strednej Európe v nasadení inteligentnej meracej infraštruktúry (IMS) a technicky je sieť pripravená na inovatívne riešenia. Zostáva to odladiť legislatívno-regulačne aj procesne a pre účastníkov trhu s energiami sa otvoria nové trhové príležitosti.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku