Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie

Trápi vás po každej sezóne otázka, čo robiť s ojazdenými gumami? Riešenie je jednoduché, vráťte ich distribútorom.

11.10.2019 14:00
Eltma, PR článok, nepoužívať Foto:

Je ich stále viac a pravidelne bývajú pohodené na čiernych skládkach, pri cestách, či dokonca v lesných porastoch a vodných tokoch. Pritom sú pre prírodu ako mor. Trvá stovky rokov, než ich zub času zlikviduje. Hoci zákon už tri roky nariaďuje distribútorom – teda pneuservisom a predajcom, zabezpečiť bezplatný spätný zber a likvidáciu odpadových pneumatík, mnohí vodiči to stále nevedia. Alebo sa im nechce hľadať staré potvrdenia o nákupe, či konkrétne predajne, kde obuv pre svoje vozidlá kúpili. Už takmer štyri roky funguje nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku. Neustále rozširujú sieť odberných miest, aby boli dostupné pre každého, pre pneumatiky sami do pneuservisu prídu a odvezú ich. Ich služby nielen zjednodušujú majiteľom áut, pneuservisom a predajcom život, ale tiež chránia prírodu a umožňujú nepotrebné gumy spracovať a recyklovať.

Chýbajú kapacity, rastie cena

Ako hovorí konateľ OZV Eltma Ing. Radim Filák, európska legislatíva v oblasti použitých pneumatík neexistuje. Je preto na jednotlivých krajinách, ako sa s problematikou popasujú. Slovenské riešenie nie je zlé, stále nám však chýba informovanosť, ochota podnikateľov a spracovateľské kapacity. Možností v súčasnosti ubúda a pracovné postupy sa z roka na rok predražujú. „Pneumatika nie je žiadny plusový segment odpadu,“ vysvetľuje Filák. „Je to, žiaľ, výlučne nákladová položka a jej spracovanie je veľmi drahé. Aby sme sa vyhli vývozu starých pneumatík na spracovanie do zahraničia, je dôležité aby kapacít pribúdalo. Podporilo by to aj zamestnanosť v našej krajine.“

Ing. Radim Filák Foto: PR servis
Eltma, PR článok, nepoužívať Ing. Radim Filák

Zbernú sieť budujú tak, aby bola dostupná aj v odľahlejších miestach. Aby mali obyvatelia dedín a menších miest rovnaký komfort, ako vo veľkomestách. Okrem toho v tejto oblasti vzdelávajú nielen vodičov, ale aj predajcov a pneuservisov a dôsledne sledujú takzvaný materiálový tok. Teda cestu výrobku od uvedenia na trh až do doby ukončenia jeho životnosti a spätný zber.

Dôsledný monitoring

„Systémovo monitorujeme i vývoz nových pneumatík mimo Slovenska, ich hmotnosť z konkrétnych zberných miest, odkiaľ sa dostávajú ku konečnému spracovaniu a recyklácii, ale aj ďalšie dôležité systémové informácie,“ spresňuje Radim Filák. Zdôrazňuje, že táto činnosť je zásadná pre kontrolu a evidenciu zo strany štátu. Jasne definované toky umožňujú odkryť nekalé jednanie neférových hráčov. Subjekty, ktoré okrem iného dovezú zo zahraničia pneumatiky bez financovania ďalšieho nakladania s odpadom.

Mimochodom, pneumatiky „od ruky“ alebo od neautorizovaných dovozcov so sebou nesú viacero rizík. Okrem obvykle výrazne nižšej kvality zákazník stráca možnosť odovzdať opotrebované gumy na zberných miestach a ich likvidáciu si musí zabezpečiť na vlastné náklady.

Široké možnosti využitia

To podstatné je, že Eltma nielen zadarmo prevezme použité pneumatiky od ich majiteľov prostredníctvom zberných miest, ale aktívne podporuje aj spôsoby, ako ich spracovať a využívať vo forme druhotnej suroviny.

„Pneumatika sa v závode rozomelie, vyčlení sa z nej kov a textil. Samotná guma sa spracováva pomocou mechanického rezania až sa rozomelie na granulát. Z neho potom pochádza finálny produkt, ktorý má mnoho rôznych využití.“

Z granulátu sa vyrábajú napríklad gumové koberčeky do áut, gumené obrubníky, mozaikové podlahy do interiéru, či exteriéru, kvetináče, rohože. Granulát je využiteľný aj ako protišmykové podložky, na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky, či ako prísadu do takzvaného „bezhlukového asfaltu“.

Ak však pneumatiky odhodíte niekde v lese, nič z toho sa nestane. Výsledkom bude len extrémna záťaž na životné prostredie a bujnejúce nelegálne skládky odpadu.
www.eltma.sk

Foto: PR servis
ELTMA, PR článok, nepoužívať
chyba