Energetické poradenstvo: nové pripojenie domu

19.05.2017 07:38
SSE inzercia

Plánujete sa presťahovať do nového domu? Bývanie v rodinnom dome prináša mnoho výhod, čaká Vás však aj niekoľko úkonov, ktoré musíte zrealizovať ešte predtým, ako si začnete užívať pohodlie nového domova. Jedným z nich je aj zapojenie vášho domu do elektrickej siete. Prezradíme vám pár tipov, na čo si dať pozor a ako pri ňom postupovať.

Overte si dostupnosť siete pred kúpou pozemku

Toto je prvý a veľmi dôležitý krok. Môže sa totiž stať, že váš nový pozemok sa nebude dať pripojiť do distribučnej siete, napr. z dôvodu, že k pozemku nevedie elektrická sieť. V tom prípade by ste na jej dobudovanie museli počkať.

Ďalším faktorom, ktorý treba sledovať je prítomnosť existujúcich sietí na pozemku. Pokiaľ elektrické vedenia prechádzajú cez pozemok (vzdušné alebo zemné vedenie), môže vás to obmedziť pri rozhodovaní, do akej výšky alebo ako ďaleko od vedení môžete stavať. To, či je odberné miesto možné pripojiť, zistíte priamo u distribučnej spoločnosti. Každý región (východ, stred, západ) má len jednu distribučnú spoločnosť. Zabezpečí vám dotiahnutie elektriny k domu alebo pozemku, a to v požadovanom výkone a kvalite.

Spojte sa s distribučnou spoločnosťou

Aby ste správne sfinalizovali pripojovací proces s distribučnou spoločnosťou, je potrebné vyplnenie a zaslanie žiadosti distribučnej spoločnosti a revíznej správy o rozvádzači (v prípade SSE-D tu stačí zaslať ako doklad iba čestné prehlásenie).

Následne do 30 dní dostanete vyjadrenie, ktoré bude obsahovať miesto pripojenia pre vaše odberné miesto a tiež podmienky pre pripojenie.

Nezabudnite: ak plánujete v dome inštaláciu elektrického vykurovania, v žiadosti to určite spomeňte – budete totiž potrebovať vyšší výkon. V žiadosti uveďte aj, že chcete uzatvoriť pripojovaciu zmluvu. V Zmluve o pripojení dostanete výpočet pripojovacieho poplatku, a to na základe veľkosti hlavného ističa a počtu fáz.

Poraďte sa s dobrým projektantom alebo odborníkom

Budete tak mať istotu, že vám istič bude postačovať vzhľadom na požadovaný výkon a využívané spotrebiče. S procesom aj špecifikami ohľadne elektrického vykurovania vám vie pomôcť tiež správny dodávateľ energií.

Po uhradení pripojovacieho poplatku sa začne pripojovací proces. Ak ste všetko uhradili a dodali včas, od podania žiadosti po pripojenie ubehnú cca dva – tri mesiace.

Nasleduje spolupráca s elektrikárom

Ak ste si našli dobrého elektrikára, je načase vybudovať elektrický prívod, zapojiť rozvádzač a prípadne pripraviť revíznu správu. V prípade SSE-D sme už spomínali, že stačí iba čestné prehlásenie o pripravenosti odberného miesta. Nasleduje už len počkať na distribučnú spoločnosť, ktorá vám vybuduje prípojku a pripojí váš dom do distribučnej sústavy.

Spojte sa s dodávateľom energií SSE

V tomto momente ste pripravení uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s dodávateľom energií. Pri jeho výbere je dôležité zvážiť aj profesionálny servis a dostupnosť. Zákaznícke linky by mali byť štandardom, rovnako ako sieť zákazníckych centier. Nové pripojenia sú náročný proces a najmä tradiční dodávatelia ako napríklad SSE vám vedia dať potrebné poradenstvo a pomôcť s celým postupom www.sse.sk/novepripojenie.

Pre uzatvorenie zmluvy s dodávateľom SSE budete potrebovať:

  • Zmluvu o pripojení s distribučnou spoločnosťou (napr. SSE-D)
  • Revíznu správu alebo čestné prehlásenie potvrdené distribučnou spoločnosťou
  • Vyplnenú Zmluvu o združenej dodávke elektriny

Po doručení všetkých dokladov vám príde technik namontovať elektromer a zaplombovať rozvádzač aj hlavný istič. Po zapojení elektromera vám bude doručený aj rozpis preddavkových platieb a technická špecifikácia vášho odberného miesta.

Od tohto momentu si už môžete užívať pozitívnu energiu aj teplo vášho nového domova.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk