Plamienok pod záštitou WHO spúšťa smútkovú terapiu pre ukrajinské deti

Ukrajinské deti žijúce na Slovensku prežívajú extrémnu psychickú záťaž. Nezisková organizácia Plamienok preto pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spúšťa službu smútkovej terapie aj pre ukrajinské deti, ktoré smútia v dôsledku vojny.

07.12.2022 00:00
Plamienok, pr, nepouzivat

Náhla a násilná strata domova, úmrtie najbližších počas vojny, ohrozenie vlastného života a života celej rodiny či existenčná neistota a neznalosť slovenského jazyka. To všetko prináša ukrajinským deťom prichádzajúcim na Slovensko dlhodobú extrémnu psychickú záťaž, ktorá má nesmierny dopad na ich život. Nezisková organizácia Plamienok preto pod záštitou WHO rozširuje svoje služby Centra smútkovej terapie aj pre deti z Ukrajiny. Pomoc im bude poskytovať ukrajinská psychologička, ktorá okrem rodného ovláda aj slovenský jazyk.

„Všetky ukrajinské deti a ich rodiny, ktoré stretávame, sú traumatizované a smútia. Riziko rozvoja vážnych a dlhodobých psychických problémov, ako sú depresie, sebadeštruktívne správanie či vzťahové problémy, je preto veľmi vysoké, a to nielen pre tieto deti, ale prinajmenšom aj pre nasledujúcu generáciu ich detí v budúcnosti. Niet pochýb, že potrebujú pomocnú ruku. Je našou morálnou povinnosťou im v rámci našich možností pomôcť,“ ozrejmuje dôvody rozširovania služieb riaditeľka Plamienok n.o. MUDr. Mária Jasenková.

Ako ďalej vysvetľuje, deti majú tendenciu v ťažkých chvíľach chrániť svojich rodičov. „Na stretnutiach so psychologičkou by sme im radi dali pocítiť, že sme tu pre nich. Chceme im pomôcť nájsť cestu k zmenám, vďaka ktorým sa budú môcť cítiť lepšie, a dokázať im, že stretnutie s odborníkom je čas venovaný im a ochrane seba samých.“

Pomoc deťom z Ukrajiny posilní aj psychické zdravie slovenskej populácie

V našich školách je podľa posledných údajov rezortu školstva približne 9000 žiakov z Ukrajiny, ktorí sú začlenení medzi ostatné deti. Riaditeľka Plamienka Mária Jasenková poukazuje na to, že vďaka pomoci ukrajinským deťom môže prosperovať celá spoločnosť tým, že vymení individualizmus za zameranie sa na druhých. „Nie sme ochotní premýšľať v dimenzii „my“, pretože tá so sebou prináša aj diskomfort a obmedzenie vlastných potrieb v prospech potrieb ľudí, ktorí sú okolo nás. Psychické zdravie slovenskej populácie, najmä detí, sa za posledné roky veľmi zhoršilo. Jedným z dôvodov je práve filozofia individualizmu. Pomoc ukrajinským deťom a ich rodinám môže byť cestou, ako generácii našich slovenských detí priblížiť „dimenziu my“ a prispieť tak k rozvoju aj ich psychického zdravia a hodnôt,“ vysvetľuje.

Ukrajinské deti a ich rodičia budú mať možnosť pravidelne prichádzať do Centra smútkovej terapie na individuálne stretnutia. Rodičia budú môcť požiadať o konzultáciu vyplnením online formulára. „Plamienok v Centre smútkovej terapie smútiacim deťom a dospelým zo Slovenska či Ukrajiny poskytuje poradenstvo a terapeutickú pomoc vždy bezplatne, je hradená z finančných príspevkov našich darcov,“ ozrejmuje Mária Jasenková.

Úlohou psychológov bude v úvodných mesiacoch pracovať s deťmi individuálne a zároveň sa zúčastňovať vzdelávacieho programu „Ako komunikovať s deťmi a dospelými v náročných chvíľach“, ktorý Plamienok dlhodobo organizuje.

Pomoc plánujú rozšíriť aj na detské terapeutické tábory

Do budúcna Plamienok plánuje ukrajinským deťom smútiacim v dôsledku vojny ponúkať aj bezplatnú účasť v terapeutických skupinách aj v letnom terapeutickom tábore. „Radi by sme v tejto dlhodobej aktivite spolupracovali aj s inými organizáciami, ktoré týmto deťom pomoc ponúkajú,“ dodáva Jasenková.

K 1. novembru 2022 bolo v celej Európe zaznamenaných viac ako 7,7 milióna utečencov z Ukrajiny, zatiaľ čo ďalšie milióny boli vnútorne vysídlené. „Poskytovanie podpory utečencom z Ukrajiny je výzvou pre všetky hosťovské komunity. Spočiatku sa programy podpory utečencov sústredili najmä na pokrytie základných potrieb, v súčasnosti si však vyžadujú pozornosť potreby súvisiace s duševným zdravím detí a ich rodín, podporujúce integráciu a adaptáciu na nové životné situácie. My sme pripravení podporiť organizáciu Plamienok v ich iniciatíve zameranej na elimináciu psychologickej záťaže pre deti z Ukrajiny a povzbudiť aj iné organizácie, aby sa pridali k tejto dôležitej iniciatíve,“ dodáva Dr.Tatul Hakobyan z WHO Slovakia.

chyba