Prvý Psychiatrický stacionár pre deti dnes otvorili v NÚDCH aj vďaka podpore UNIQA

04.10.2022 13:52
Uniqua, pr, nepouzivat

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) dnes za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského otvorili prvý denný stacionár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH. Okrem intenzívnej liečby detí s diagnózami porúch príjmu potravy bude tiež poskytovať pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a rodinných príslušníkov. Vznik myšlienky ako aj realizáciu projektu podporila finančne aj UNIQA.

Uniqua, pr, nepouzivat

Veľkým prínosom denného stacionáru bude predchádzanie hospitalizáciám. U pacientov pod denným odborným dohľadom s intenzívnou psychoterapeutickou liečbou bude možné stabilizovať prípadné zhoršenie zdravotného stavu skôr ako počas bežnej ambulantnej liečby. Ak bude hospitalizácia nevyhnutná, liečba formou denného stacionára umožní hospitalizáciu skrátiť a na klinike môžu hospitalizovať viac pacientov.

„Denný stacionár umožní detským psychiatrickým pacientom pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú hospitalizovaní, ale v prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu,“ ocenil prínos nového pracoviska MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým partnerom, ktorý projekt finančne podporili.

Liečba v stacionári sa realizuje denne v čase od 7:30 do 15:00 hod a dĺžka pobytu je nastavená individuálne podľa potreby pacienta. Terapeutický plán spočíva v individuálnych aj skupinových terapiách, edukáciách pacientov aj rodičov, v rehabilitáciách, pohybových aktivitách. Školopovinné deti budú mať zabezpečenú aj školu. O pacientov sa postará detský psychiater, klinický psychológ, liečebný aj špeciálny pedagóg a nutričný terapeut.

„Keď nás TV Markíza oslovila s prosbou o finančnú podporu tohto projektu, neváhali sme ani minútu. Deti sa takto budú môcť liečiť vo svojom viac-menej prirodzenom prostredí, čo celému procesu výrazne napomáha,“ zdôrazňuje členka predstavenstva UNIQA pre Brand, Komunikáciu a HR Anna Podgornaya a dodáva: „Posledné roky sa zhoršilo duševné zdravie až dvom tretinám ľudí, iba tretina z nich však vyhľadá odbornú pomoc. Aj preto sa mentálne zdravie stalo súčasťou dlhodobej stratégie UNIQA. Ideme v podpore duševného zdravia za hranice toho, čo ľudia od poisťovne očakávajú, pretože teraz to potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým,“ uzatvára A. Podgornaya.

Uniqua, pr, nepouzivat

„Je pre nás veľkou cťou, že sme spolu s partnermi Nadácie Markíza, kde patrí aj UNIQA, mohli stáť pri realizácii sna vedenia NÚDCH a lekárov z Kliniky detskej psychiatri o vybudovaní Psychiatrického stacionára pre deti, ktorý je dnes unikátom na Slovensku. Detská duša je totiž krehká, narastá počet detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a stúpa počet akútnych stavov. Je preto dôležité podať pomocnú ruku odborníkom, ktorí majú víziu zlepšovať podmienky na liečbu detských pacientov,“ povedala Dana Šinková, členka Správnej rady a projektová manažérka Nadácie Markíza.

Uniqua, pr, nepouzivat

„Vieme, že psychiatri aj psychológovia sú na Slovensku veľmi vyťažení a evidujeme to aj my v poisťovni. Za posledné roky stúpajú hlásenia udalostí súvisiacich s psychiatrickými diagnózami a ako vieme, tie môžu pri neliečení viesť až k invalidite. Práve preto sme sa rozhodli finančne podporiť vznik denného stacionára pre deti, ktorý je prvým na Slovensku. Pevne však veríme, že nebude posledný a že ich bude postupne vznikať viac. Deti v nich totiž dostanú komplexnú psychiatrickú liečbu pod dohľadom detských psychiatrov a psychológov,“ hovorí riaditeľka Brand & Marketing UNIQA Silvia Vlasková a zdôrazňuje: „Téme duševného zdravia sa UNIQA venuje systematicky a podpora pomoci detským pacientom je preto prirodzenou súčasťou našich aktivít nielen v oblastí spoločenskej zodpovednosti.“

Uniqua, pr, nepouzivat

Samozrejme, unikátne poistné krytia a bezplatné psychologické poradne ponúka UNIQA aj v rámci svojich produktov. Ako jedna z mála na trhu kryje v rámci invalidity v životnom poistení všetky psychické ochorenia. Klienti životného poistenia majú k dispozícii psychologickú poradňu a rovnako tak všetci klienti, ktorí kvôli živelnej pohrome prišli o blízkych či majetok. V rámci poistenia kybernetických rizík majú ľudia krytú aj kyberšikanu, ktorá môže najmä na psychike detí zanechať vážne následky.

Uniqua, pr, nepouzivat
chyba