Zoznámte sa s najzaujímavejšími obnovenými pamiatkami Slovenska za rok 2022

Slovenské národné kultúrne pamiatky píšu rôzne príbehy. Pri mnohých sa zdá, že kapitoly ich bohatých dejín definitívne skončia v ruinách. Nadšenie, vytrvalosť a trpezlivosť ich majiteľov, či už z radov súkromných osôb, samospráv, cirkvi, ale i dobrovoľníkov a občianskych združení, však dokážu obrátiť list zdanlivo katastrofálnych koncov príbehov našich historických skvostov.

18.05.2022 00:00
KPR, pr, nepouzivat

Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorej 15. ročník vyvrcholil v uplynulých dňoch slávnostným odovzdávaním cien, ale dáva príležitosť oceniť úsilie tých, ktorí chcú naše národné klenoty zachovať pre ďalšie generácie. Tento rok sa o prestížne ocenenia uchádzalo 31 pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2020 a 2021. Odborná porota po dôkladnom zvážaní, i obhliadke jednotlivých pamiatok priamo na mieste udelila tri ceny „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ a to pre Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec.

Kostol so vzácnymi zamaľovanými freskami

História Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre siaha do obdobia po roku 1250. Nevylučuje sa, že bol pôvodne súčasťou slovanskej osady. Vzácnym objavom boli fragmenty troch vrstiev stredovekých nástenných malieb. Obnova kostola, realizovaná tradičnými stavebnými technológiami a remeselnými postupmi, trvala 10 rokov a výsledkom je jedinečná sakrálna stavba a nový laureát „ceny Fénix za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre
1 Kostol sv. Jana Krstitela v Modre Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre

Meštiansky dom v opevnení mestských hradieb

Keď si v roku 1778 dal v medzipriestore bratislavských mestských hradieb postaviť svoj dom známy striebrotepec Jozef Waydanovský, nemohol tušiť, že o stáročia neskôr sa jeho príbeh spojí s veľkým príbehom obnovy prepojovacieho objektu s Katedrálou sv. Martina. Obnovený objekt dostal názov Martineum a v roku 2021 už poslúžil ako zázemie pri návšteve svätého otca Františka. Odborná porota mu udelila „cenu za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy“.

Martineum – Meštiansky dom v opevnení, Bratislava
1 Martineum - Mestiansky dom v opevneni Bratislava Martineum – Meštiansky dom v opevnení, Bratislava

Hrad opustený „iba“ 150 rokov

Dejiny hradu Uhrovec začal písať trenčiansky župan Báš z rodu Huntovcov-Poznanovcov, približne medzi rokmi 1251 až 1293. Bol síce prvý, nie však posledný majiteľ. Jeden z jeho nasledovníkov – Peter Szilágyi, prezývaný Doktor, známy falšovateľ mincí si sprevádzkoval svoju falšovateľskú dielňu práve na tomto hrade. Obnova neskororenesančnej budovy na dolnom nádvorí hradu, ktorá si vyslúžila ocenenie odborníkov a „cenu za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy“ bola v mnohých ohľadoch doslova priekopnícka. Okrem množstva technických detailov obnovy zaujme aj obyčajná kachľová pec. Súčasní majstri ju totiž obnovili na základe odtlačku jej tvaru v omietke.

Laureáti 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix si prevzali osvedčenie o udelení ceny z rúk ministerky kultúry SR, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur. Odborná porota zároveň udelila Mgr. Ľubici Kadlec Melišovej čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu – Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vyhlasovateľov súťaže, Nadácia SPP ako generálny partner, odborná porota a partneri súťaže SPP a RTVS zároveň udelili aj titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“. Cenu si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave.

Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy
1 Hrad Uhrovec - obnova hospodarskej budovy Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy

Rekordné verejné hlasovanie

Obrovský záujem zaznamenalo tento rok verejné online hlasovanie, ktoré spustila Nadácia SPP na stránke www.kpr-fenix.sk 14. marca 2022. Víťazom hlasovania a ceny „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou Získal neuveriteľných 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich. Príbehy všetkých, nielen víťazných pamiatok 15. ročníka súťaže „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ sú dostupné na stránke www.kpr-fenix.sk.

KPR, pr, nepouzivat
chyba