II. ročník projektu Podpora lokálnych komunít má svojich víťazov!

02.08.2018 14:00
foto-sita-coop

Bratislava, 01. 08. 2018 - Nadácia COOP Jednota v spolupráci so svojimi partnermi realizovala už druhý ročník projektu Program podpory lokálnych komunít. Zámerom projektu je finančná podpora iniciatív smerujúcich ku zveľaďovaniu svojho okolia a následného zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít. O pridelenie finančného grantu mohli žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Projekt s názvom Program podpory lokálnych komunít realizovala nadácia v spolupráci so svojimi partnermi po prvý raz v roku 2017. „Družstevné podnikanie je založené na myšlienke vzájomnej pomoci. Družstvá od svojho vzniku plnili sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania a sledovali verejnoprospešný záujem. To je pre nás inšpirácia a historické dedičstvo, na ktoré sme chceli nadviazať programom podpory lokálnych komunít. Umožnili sme tak ľuďom ovplyvniť spokojnosť s kvalitou života v mieste kde žijú“, povedal generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko Ján Bilinský.

Cieľom projektu je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou zelene, budovaním turistických trás či propagáciou tradícií Slovenska a pod. V období od 1. mája do 1. júna 2018 sa uskutočnilo hlasovanie v II. ročník projektu, v ktorom nadácia poskytla 25 projektom finančnú podporu v celkovej výške 146 000 eur. „Veríme, že víťazné projekty prispejú k rozvoju obcí alebo miest a postupne sa tak bude zvyšovať spokojnosť občanov s kvalitou života,“ povedal Ján Bilinský.

Podrobné informácie o projekte nájdete na nasledovnom linku:

www.coop.sk

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku