Máme na viac ako byť len montážnou dielňou Európy!

24.02.2016 15:05

Občianske združenie HARPÚNA, ktorého som predseda zahájilo svoju činnosť v roku 2015 s pilotnou aktivitou “Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva” na Základnej škole Karpatskej v Žiline.

Ako svoju občiansku povinnosť sme v združení poňali myšlienku, aby zo Slovenska nebola len montážna dielňa EÚ, nakoľko za pár rokov sa môže stať, že práve tieto dielne odídu z nášho územia. Jeden z problémov je, že naša mládež často nemá záujem ísť študovať “techniku”, ale radšej ide študovať odbory ako sociálna práca, politológia, či ekológia, kde často krát po štúdiu nenachádza uplatnenie vo svojom odbore. Možno práve títo študenti končia v práve spomínaných montážnych dielňach. Naše skúsenosti a rozhovory s mladými ľuďmi začínali a končili slovami, že technika je pre nich ťažká.

Práve preto sme vymysleli aktivitu, resp. víziu ako dať možnosť žiakov vyskúšať si pokročilejší technický odbor, kde by zistili, či je to naozaj tak. Vymysleli sme preto v spolupráci so Základnou školou Karpatská v Žiline klasifikovaný predmet “Programovanie pre Android”, ktorý vyučuje odborník z praxe.

Cieľom tohto predmetu, kde sa okrem základov programovania, naučia žiaci aj mnoho odborných anglických slov, nie je len naučiť ich nejaké tie základy programovania v jave, ale hlavne dať im skúsenosť, ktorá môže ukázať, že technika nie je strašiak. Na druhej strane im táto skúsenosť môže ukázať, že to nie je ich túžba do budúcnosti.

Tento voliteľný klasifikovaný predmet, ktorý svojou návštevou prišiel podporiť aj minister školstva si získal medzi žiakmi popularitu. Už pri zisťovaní záujmu u žiakov sme zistili, že niekoľko násobne prevyšuje kapacitu, ktorú dokážeme pokryť.

Prečo len na jednej škole?

Napriek veľkému záujmu primátorov, starostov, riaditeľov, rodičov, rôznych centier voľného času, sme otvorili len jednu triedu, nakoľko financovanie je na pleciach práve občianskeho združenia HARPÚNA a podklady, osnovy spolu so mzdou špičkového programátora sú finančne dosť náročné. Nebyť podpory mesta Žilina, či darcov ako ESET, Orange bolo by to ešte ťažšie.

Budúcnosť?

Snažíme sa nájsť strategické riešenie, aby sme tento predmet mohli dostať na čo najviac škôl po celom Slovensku, lebo si myslíme, že každý žiak by mal možnosť získať nejakú skúsenosť s pokročilejším technickým odborom. Okrem “Programovania pre Android” združenie plánuje aj iné predmety ako napríklad “Aplikovaná elektrotechnika”, kde sa žiaci naučia zostrojiť jednoduchý radar, či prístroj EKG.

Ako môžete pomôcť?

Pomôcť môže každý, či už novými nápadmi, vylepšeniami, či darmi. Aktuálne by nám najviac pomohlo, keby ste venovali 2% svojich daní nášmu občianskemu združeniu. Financie, ktoré nám poskytnete pomôžu združeniu pokračovať v jeho aktivitách a tým aj podpore pre lepšiu budúcnosť našej krajiny.

Za prejavenú dôveru vopred ďakujeme!

Údaje združenia:
IČO: 42393469
Obchodný názov: HARPÚNA
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: A. Nográdyho
Súpisné číslo: 561/10
PSČ: 96001
Obec: Zvolen

www.harpuna.sk/2percenta/

Ing. Michal Hybský
predseda OZ HARPÚNA

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk