Prijmite kvietok nádeje... 12. apríla 2013

11.04.2013 08:00
Liga proti rakovine - inzercia
Autor:

Znie posolstvo, prostredníctvom ktorého sa Liga proti rakovine v tomto roku prihovára verejnosti s prosbou o podporu Dňa narcisov. V piatok, 12. apríla 2013, sa v uliciach miest a obcí Slovenska uskutoční už 17-ty ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky.

Podporiť ju môžete aj Vy v termíne od 1. do 20. apríla 2013 týmito formami:

• dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,

• dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 12. apríla 2013 (táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň),

• zaslaním SMS*** s ľubovoľným textom **na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Autor: Liga proti rakovine

Do Dňa narcisov sa zapojí 16 053 dobrovoľní­kov, zastrešených 713 zmluvnými spoluorganizátormi a každý z nich bude označený špeciálnymi identifikátormi, vďaka ktorým budú ľahšie rozpoznateľní. Identifikačné znaky sa každý rok menia, aby nemohli byť napodobňované alebo zneužité. Vyobrazené sa nachádzajú na stránkach www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.

K novým projektom, podporeným a spusteným v minulom roku patrí napr. projekt prvého detského mobilného hospicu na východe Slovenska realizovaný v spolupráci so Svetielkom pomoci, n.o. Jeho vznik podporila LPR sumou 20 000 EUR, ktorá slúžila na nákup automobilu a jeho vybavenie. V oblasti pomoci detskej onkológii to bol i nákup očného mikroskopu pre Oddelenie detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici v hodnote 30 000 EUR, ktorý výrazne skvalitňuje diagnostiku a liečbu nádorov oka u detských pacientov.

Autor: Liga proti rakovine

K dlhodobým projektom realizovaným Ligou proti rakovine i vďaka Dňu narcisov patria v oblasti psychosociálnej pomoci – Centrá pomoci v Bratislave, Martine, Košiciach; poradenstvo vo forme Linky pomoci; Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; Rekondičné a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorých sa v minulom roku zúčastnilo 800 pacientov; rozšírenie projektu psychologickej podpory pacientov (prostredníctvom bezplatných služieb psychológov) v nemocniciach do 17 miest Slovenska. V rámci výchovy, informovanosti a prevencie ide o projekt Onkologickej výchovy na 70 školách v rámci Slovenska, či edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci, ai.

Liga proti rakovine sa verejnosti, partnerom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí akokoľvek podporujú Deň narcisov i jej celoročné aktivity poďakuje počas IV. ročníka Koncertu vďaky. Ten sa bude konať v deň zbierky, 12. apríla 2013, na námestí pri Eurovea v Bratislave.

Na koncerte vystúpia: Janka Golisová a Bratislavský chlapčenský zbor, a'cappella Fragile, Barbora Švidraňová, Ivanna Bagová, Martin Harich, Marián Bango, Robo Grigorov, Peter Bič Project, EGO, tanečná skupina Credance i dychová hudba Spojár.

Spolu s umelcami sa na vás teší moderátor koncertu Roman Juraško.

Záštitu nad koncertom prevzal primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Svoju účasť prisľúbili aj ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo i starostovia mestských častí Bratislavy.

Autor: Thinkstockphotos

Možno práve od niektorého z nich dostanete v úvode koncertu narcis – kvietok nádeje.

ĎAKUJEME!

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk