Vraciam sa zo zahraničia. Aké povinnosti ma čakajú?

02.06.2020 00:00
Digiline, PR článok, nepoužívať
Autor:

Ak ste sa po rokoch práce v zahraničí rozhodli vrátiť na Slovensko, nezabudnite sa v dostatočnom predstihu informovať, aké sú vaše povinnosti voči úradom.

Na povinnosti po návrate zo zahraničia voči slovenským inštitúciám sa vyplatí myslieť ešte pred plánovaným návratom na Slovensko. Stihnete si vybaviť všetky potrebné doklady, ktoré budete potrebovať napríklad pri poberaní dávky v nezamestnanosti.

Dajte vedieť, že sa vraciate

Pri návrate z dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí máte ohlasovaciu povinnosť voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Registrácia na úrade práce nie je povinná, no ak chcete počas hľadania práce na Slovensku poberať dávku v nezamestnanosti, evidencii sa nevyhnete.

Na čo si dať pozor:

Aby vám sociálna poisťovňa mohla priznať dávku v nezamestnanosti, musíte v prvom rade doložiť doklad o poistení v zahraničí. Následne bude sociálna poisťovňa preverovať vaše centrum záujmov. Nejde len o trvalé bydlisko. V rámci procesu sa preverujú sociálne a rodinné väzby na Slovensko.

Ak sa tieto väzby nepodarí preukázať, dávka v nezamestnanosti vám nebude priznaná a budete si o ňu musieť požiadať v krajine, kde ste naposledy pracovali. Platí totiž, že z hľadiska sociálneho zabezpečenia podliehate právnym predpisom krajiny, v ktorej pracujete alebo ste naposledy dlhšie pracovali. O dávku v nezamestnanosti by ste teda mali požiadať v krajine vášho pobytu ešte pred návratom na Slovensko. Po priznaní dávky v nezamestnanosti a po uplynutí zákonom stanovenej lehoty môžete požiadať o export dávky na Slovensko, kde ju budete naďalej poberať. Z hľadiska bezproblémového vybavenia dávky v nezamestnanosti je to ten najlepší spôsob ako sa vyhnúť komplikáciám.

Dôležité doklady a formuláre:

➔ pracovná zmluva

➔ doklad o skončení pracovno-právneho vzťahu alebo skončení samostatne zárobkovej činnosti

➔ formulár PD U2 / E303 – určený na povolenie exportu dávok v nezamestnanosti v rámci členských štátov Európskej Únie

➔ formulár E104 – potvrdenie obdobia nemocenského poistenia

➔ formulár PD U1 / E301 – potvrdenie obdobia poistenia v nezamestnanosti

➔ formuláre E401 a E411 – na uplatnenie vyplácania rodinných dávok

Zdravotné poistenie

Svoj návrat na Slovensko máte povinnosť ohlásiť aj zdravotnej poisťovni. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia spravte do 8 dní od návratu.

Po návrate zo zahraničia sa môžete prihlásiť do ľubovoľnej poisťovne podľa vášho výberu. Má to však istú podmienku. Musíte byť v zahraničí poistený viac ako 6 mesiacov.

Ak bol váš pobyt v zahraničí kratší ako 6 mesiacov, musíte sa prihlásiť do tej istej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste mali povinné zdravotné poistenie ešte pred odchodom do zahraničia.

Zdravotnú poisťovňu môžete potom zmeniť až v novom roku podľa bežného postupu. Žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne je nutné podať najneskôr do konca septembra kalendárneho roku, v ktorom chceme ukončiť poistenie v súčasnej poisťovni.

Doklady potrebné na prihlásenie do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia:

➔ doklad o skončení pracovno-právneho vzťahu alebo skončení samostatne zárobkovej činnosti

➔ potvrdenie o zániku zdravotného poistenia v zahraničí

Aj keď sa cesta zo zahraničia späť na Slovensko spája s istými povinnosťami, netreba si nechať pokaziť príjemný pocit z návratu. Skúsenosti zo zahraničia sú cenné, no doma je predsa len doma.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku