TIP na víkend v historickom centre Trenčína

V Trenčíne, v historickom hoteli Elizabeth sa už niekoľko rokov po sebe koná obľúbená vínna udalosť s názvom Wine Day. Ak máte radi dobré víno, tak dátum 15.11.2019 by Vám nemal uniknúť. Podrobnosti o tejto degustácii vína nám prezradí zástupca z hotela Elizabeth, F&B manager Tomáš Novosad.

12.10.2019 06:00
Trenčín Foto:
Hotel Elizabeth v Trenčíne.

Čo si môžeme predstaviť pod akciou Wine Day?

Ide o podujatie, ktoré je určené pre všetkých milovníkov ale aj kritikov kvalitného slovenského vína. Ďalej pre ľudí, ktorí chcú vypnúť po pracovnom týždni a stráviť piatkový večer v dobrej spoločnosti.

Kde vznikol prvotný nápad zorganizovať podujatie tohto typu?

Nápad bol asi o trošku skôr v hoteli ako ja. (smiech) Našou úlohou je udržať kvalitu podujatia a prinášať inovácie, ktoré zvýšia jeho atraktivitu. Za hlavné myšlienky vzniku však možno považovať zvýšený dopyt hostí po víne a nových trendoch v tejto oblasti gastronómie. Zároveň sme chceli vytvoriť komornú alternatívu k veľkým festivalom vína, ktoré sú organizované naprieč územím Slovenska.

Ako sa zmenil projekt koncepčne a ako často takýto večer pripravujete?

V prvom rade sa snažíme vybudovať značku Wineday. Aby ľudia pri každonenných povinnostiach vnímali daný pojem, začali sme event organizovať na pravidelnej báze, keďže v začiatkoch tomu tak nebolo. Momentálne prechádzame na model organizovania dva krát ročne. Jeden krát v jarnom a jeden krát v jesennom období. Podarilo sa nám nájsť ideálny priestor v rámci hotela, ktorý pôsobí na účastníkov pokojne a harmonicky, no zároveň neruší ostatnú prevádzku hotela. Po pár "tichých'' večeroch sme pozvali živú kapelu, ktorá si ako časť umenia dobre rozumie s umením vytvorenia lahodného vína. Už po prvom raze bolo badať vľúdnejší úsmev na tvárach hostí. Asi pred dvoma rokmi sme namiesto malého občerstvenia odloženého na stolíkoch v priestore lobby baru začali aktívne chodiť medzi ľudí a servírovať malé dizajnové občerstvenie. Najnovšou inováciou je možnosť nakúpiť si vstupenky online priamo na našej webovej stránke.

Foto: Dominik Slotik
Wine Day-16

Aké zmeny pozorujete v priebehu jednotlivých edícií?

Jednoznačne je to väčšia informovanosť účastníkov. Za tých pár rokov sa skôr stávajú v dialógoch s vinármi z poslucháčov partnermi. To svedčí o budovaní vinárskej kultúry, čo mňa osobne ako hoteliera a milovníka vína teší. Za ďalší progres určite možno považovať dosah akcie. Keďže v rámci spolupráce s vinármi sa marketingovo podporujeme, zaznamenali sme dopyt po ubytovaní z rôznych kútov Slovenska. Preto posledné 3 akcie bol v ponuke aj pobytový balíček za zvýhodnenú cenu. Ubytovaní hostia pozitívne hodnotia možnosť spojiť degustáciu vína s možnosťou návštevy historického centra, prípadne hradu na ďalší deň. Keď k tomu pridajú pár hodín strávených v hotelovom wellness, tak v nedeľu odchádzajú zrelaxovaní domov.

Ako samotná akcia prebieha a načo sa môžu účastníci tešiť?

Akcia pravidelne začína v piatok o 18:00. Degustácia prebieha tzv. voľnou formou, čo znamená, že ľudia si po príchode vyzdvihnú pri šatni vínový pohár a pohybujú sa medzi jednotlivými vinármi slobodne podľa vlastných preferencií. Oficiálny koniec akcie je o 21:00. Ten sa nám však ešte našťastie nepodarilo striktne dodržať. (smiech)

Foto: Dominik Slotik
Wine Day-24

Akým spôsobom oslovujete jednotlivých vinárov? Je ich počet limitovaný?

Ako som spomínal vyššie snažíme sa zabezpečiť komornú atmosféru, aby sa účastníci mohli s vinármi o problematike aj porozprávať a nie len zdegustovať ako na iných väčších akciách. Takáto myšlienka je veľkou motiváciou zúčastniť sa aj pre jednotlivých vinárov, ktorí sa vždy radi podelia s radosťami a príbehmi z ich pivnice. Podmienkou pozvánky z našej strany je, že vždy máme aspoň jedno víno z ich produkcie v našej vínnej karte. Pri týchto dvoch myšlienkach je jednoduché osloviť a získať vinárov priamo, prípadne cez našich dodávateľov vína. Momentálne pozývame 7 vinárstiev, ktoré sa snažíme meniť.

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom komorná atmosféra?

Maximálny limit je 120 účastníkov. Máme skúsenosti, že chodia partie kamarátov. Keďže Trenčín je menšie mesto ľudia sa medzi sebou poznajú a sú radi, že sa stretnú možno aj vďaka našej akcii. V priestore je naozaj cítiť príjemnú priateľskú atmosféru, ktorú my ako organizátori vnímame ako najväčšiu odmenu.

Ktoré vinárstva budú súčasťou nasledujúcej edície?

Snažíme sa vždy zabezpečiť správny mix vinárov. Tradičných vinárov, ktorí sú v biznise od vzniku slovenskej republiky a väčšinou sú väčší hráči na trhu. Za poslednú dekádu sa dostávajú do popredia rodinné a butikové vinárstva, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na kvalitu poctivej práce a my im radi dávame priestor na prezentáciu ich produktov. Taktiež sa snažíme osloviť zástupcov jednotlivých vinárskych oblastí. V tejto edícii sa preto môžete tešiť na vína od Mrvu & Stanka, Nichtu, Kasnyika, Bertu, Vinkoru, z Tajnej a Žitavských viníc.

Foto: Dominik Slotik
Wine Day-2

Budú sa dať na mieste zakúpiť vína daných vinárov?

Primárnym poslaním akcie je vína prezentovať a pomôcť sa rozhodnúť pri výbere vína, keď sa k nám hostia vrátia na večeru alebo za účelom rodinnej oslavy. Všetky degustované vzorky sú v cene predplateného vstupného. Samozrejme ak by sa niekto počas večera zaľúbil do niektorého hroznového moku v pohári, po akcii ostane priestor obohatiť svoju domácu vinotéku alebo posedieť pri fľaši dobrého vínka so spoločnosťou u nás v hoteli.

Máte vízie, ktoré by ste chceli priniesť v ďalších termínoch?

Momentálne fungujeme na spätnej väzbe od účastníkov. Keď sa námety opakujú snažíme sa ich vyhodnotiť a realizovať. Aj na základe názoru hostí zaradzujeme nové vína do vínnej karty. Okrem toho do budúcna chceme večer ešte zatraktívniť. Premýšľame o vyhlásení súťaže o najlepšie víno večera, ktoré by vybrali degustujúci, prípadne tomboly pre účastníkov. Nápadov je veľa, takže určite budeme event posúvať vpred.

Na záver osobná otázka. Máte radi víno? Ak áno, prezradíte aké?

K vínu mám pozitívny vzťah. Pre mňa je určitým druhom umenia, pretože jedna odroda môže mať toľko podôb. Vždy o charaktere vína rozhodujú "nástroje'': ročník, oblasť odkiaľ pochádza a práca vinára. To znamená, že každý rok je na pohľad fľaša rovnaká avšak obsahovo a charakterovo iná. Z obľúbených odrôd mám rád predovšetkým slovenských novošľachtencov, medzi ktorých mimo ostatné zaraďujeme Dunaj a Rudavu. Srdcovými záležitosťami, na ktoré nemáme úplne vhodné podmienky zostanú nemecké rízlingy a francúzske vína z oblasti Bourgogne a Champagne.

Bc. Tomáš Novosad

*vyštudoval hotelovú akadémiu v Trenčíne a odbor manažment marketing na Prešovskej univerzite

*získal skúsenosti s medzinárodnou gastronómiou a hotelierstvom v Londýne, kde popri pracovných povinnostiach absolvoval kurzy o víne a jeho servise

*patrí do Asociácie somelierov Slovenska

*v súčastnosti pracuje ako F&B manager v hoteli Elizabeth v Trenčíne, kde sa stará o vínnu kartu a pravidelné organizovanie spoločenských udalostí súvisiacich s vínom.

Tomáš Novosad

Vyhrajte 2 vstupenky na vínnu udalosť Wine Day

 3438571

Dvaja z vás majú možnosť vyhrať 2× vstupenku na túto obľúbenú vínnu udalosť. Ak máte radi dobré víno, tak dátum 15.11.2019 by Vám nemal uniknúť. Stačí odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku. Súťaž trvá do 19.10.2019. Žre­bovať budeme v pondelok 21.10.2019.

Pre tých, ktorí nepoznajú odpoveď máme malú pomôcku: Správnu odpoveď nájdete v rozhovore so zástupcom hotela Elizabeth Tomášom Novosadom.

Výhercovia

Andrea M, Nová Dubnica; Jana I., Tlmače

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

chyba