Prívalové dažde ohrozujú majetok stále častejšie, dobrá poistka pokryje 100 % škody

Prívalové dažďe dokážu napáchať obrovské škody. Na Slovensku pritom patria k najčastejším príčinám poistných udalostí na majetku, ich frekvencia sa pritom stále zvyšuje.

22.05.2024 00:00
thumbnail Adobe Stock 599425979, pr, nepouzivat

Poistiť znamená predvídať

Atmosférické zrážky v podobe intenzívnych lejakov za sebou môžu zanechať doslova spúšť. Prívalový dážď s veľkou intenzitou dokáže aj pri relatívne krátkom trvaní spôsobiť prudké rozvodnenie malých vodných tokov a značné zaťaženie kanalizačných sietí. V mestách a obciach si to potom „odnesú“ nielen pivničné priestory a garáže, ale neraz aj spodné poschodia domov a bytoviek. Samozrejme, spolu s nimi aj všetko „hnuteľné“, teda elektrospotrebiče, zariadenie a v neposlednom rade autá. „Frekvencia týchto poistných udalostí sa podľa našich štatistík zvýšila. Vlani nám klienti nahlásili o takmer tretinu viac poistných udalostí spôsobených záplavami, povodňani a atmosférickými zrážkami ako v roku 2022,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. Pri poistení majetku pred akýmikoľvek živlami je podľa neho dôležité myslieť nielen na samotnú nehuteľnosť, ale na všetko, čo k nej patrí. Teda zariadenie domácnosti, garáž, altánok, oplotenie, studňu či bazén. Zároveň treba predvídať, že aj odstraňovanie následkov živelnej udalosti môže byť veľmi náročné – organizačne aj finančne. Pokiaľ ide o spomínané atmosférické zrážky, v poistnej zmluve si treba dobre nastaviť poistné limity aj pripoistenia. „Následky prudkého dažďa môžu byť doslova reťazové. Ak vám voda poškodí strechu, zatečú múry aj steny, čo môže následne spôsobiť vyskratovanie elektických spotrebičov. Môže sa tiež stať, že zaplavené priestory budú nejaký čas neobývateľné a vy možno budete potrebovať náhradné ubytovanie,“ vysvetľuje.

Foto: AdobeStock
Bangkok got flood, car submerged under water, pr, nepouzivat

Čim komplexnejšie, tým lacnejšie

Na to, aby ste boli dobre chránení pred nečakanými a často veľkými finančnými stratami je potrebné, aby ste okrem poistenia nehnuteľnosti mali uzatvorené aj poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu. Podľa D. Zemánka je ideálne, ak toto všetko obsiahne jedna poistná zmluva: „Čím komplexnejšie poistenie si dojednáte, tým výhodnejšie podmienky získate.“ Príkladom takéhoto riešenia je napríklad poistenie ProDomo Excellent, v ktorom máte okrem spomínaných rizík zahrnuté napríklad aj asistenčné služby. „V rámci našich asistenčných služieb pomôžeme so zabezpečením krátkodobého náhradného ubytovania, s prepravou členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania, upratovacími prácami, či strážením nezabezpečeného bytu poistenej domácnosti. To všetko sú nemalé náklady, ktoré potom nemusíte financovať z vlastných zdrojov,“ dodáva D. Zemánek. Ak svoju nehnuteľnosť prenajímate, ProDomo Excellent dokonca pokryje aj prípadnú stratu zisku z prenájmu. Uzatvorenie komplexného poistenia je pritom podľa D. Zemánka otázkou niekoľkých minút – stačí vyplniť online formulár a uhradiť poistné. Osobne kvôli podpisu zmluvy do poisťovne už nemusíte prísť.

Prudký dážď môže ohroziť aj vaše auto

Častým následkom prívalových dažďov býva aj poškodenie, resp. zaplavenie vozidla. Môže k nemu dôjsť nielen na cestách, ale aj v garáži či na parkovacom mieste pred domom. Tento typ škody však nekryje poistenie nehnuteľnosti ani povinné zmluvné poistenie. Preto sa oplatí zvážiť havarijné poistenie, a to aj v prípade, že nemáte nové auto. „Ročné poistné u osobného motorového vozidla začína už na sume 200 eur. Samozrejme, na výšku poistného vplýva aj cena vozidla, vek vodiča a tiež región, v ktorom žije. Orientačnú cenu si môžete vypočítať aj pomocou online kalkulačky a online môžete poistnú zmluvu aj uzavrieť,“ radí D. Zemánek.

chyba