Expert radí: Je investícia do tepelného čerpadla návratná?

Rozhovor s odborníkom na obnoviteľné zdroje prof. Petrom Taušom z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je tiež odborným poradcom Stiebel Eltron.

12.11.2023 00:00
Digiline Pravda titulny  , pr nepouzivat Foto:

Slováci majú o tepelné čerpadlá záujem v ostatnom čase veľký záujem. ICh predaj na Slovensku minulý rok vzrástol až o 90 %. Čomu to pripisujete?

Dôvodov je viac. Tým primárnym je v súčasnosti zrejme cena energií, ktorá je vysoká a doslova nepredvídateľná. Druhým dôvodom je neustále sa zvyšujúce environmentálne povedomie obyvateľov a znižovanie energetickej náročnosti budov. Stále viac ľudí sa zaujíma o svoju uhlíkovú stopu a o to, ako ich energetické správanie vplýva na životné prostredie. V oboch prípadoch je tepelné čerpadlo ideálnou voľbou. Tepelné čerpadlá využívajú neobmedzený zdroj energie z okolitého prostredia, čím znižujú emisie oxidu uhličitého a ponúkajú energetickú nezávislosť od fosílnych palív. Vhodným technickým riešením kombinujúcim viac typov obnoviteľných zdrojov energie je možné dokonca navrhnúť a využívať zdroj tepla a chladu s nulovou uhlíkovou stopou. Typickým príkladom je spojenie tepelného čerpadla, fotovoltaiky a napríklad virtuálnej batérie. Vlastnú elektrinu vyrobenú fotovoltaickým systémom viete využiť v lete na prípravu teplej vody a chladenie, prebytok elektriny viete poslať do virtuálnej batérie a v zime spotrebovať na vykurovanie. Naviazanosť na ďalšie obnoviteľné zdroje síce nie je podmienka pre inštaláciu tepelného čerpadla, je to však výhoda.

Na čo všetko môžu tepelné čerpadlá poslúžiť?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže kúriť, ohrievať vodu, ale aj chladiť. Kompaktné tepelné čerpadlá hravo zvládnu všetky tieto funkcie v jednom systéme. Výnimočná je tiež ich schopnosť využiť nízkopotenciálnu energiu okolia práve vďaka pracovným látkam, ktoré sú dnes neškodné pre životné prostredie.

A čo obmedzania? Môžeme tepelné čerpadlo nainštalovať v každej nehnuteľnosti?

Nezanedbateľnou výhodou tepelného čerpadla je jeho všestrannosť. Využiť ho môžeme na vykurovanie a prípravu teplej vody tak pri novostavbách a rekonštrukciách rodinných domov, ako aj pri väčších objektoch. Tepelné čerpadlá dnešnej doby ponúkajú riešenia, ktoré vyhovujú akejkoľvek stavebnej situácii a veľkosť či vek budovy nehrá pri výbere zriadenia žiadnu úlohu. V závislosti od požadovaného výkonu je dnes možné buď použiť jedno tepelné čerpadlo s požadovaným výkonom, alebo použiť tzv. kaskádové zapojenie jednotlivých tepelných čerpadiel.

Prof. Peter Tauš, vedúci oddelenia... Foto: archív Petra Tauša
AAAAAAA, pr, nepouzivat Prof. Peter Tauš, vedúci oddelenia obnoviteľných zdrojov energie Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice.

Pri novostavbách je to pomerne „jednoduché“, lebo inštaláciu tohto zariadenia si vieme naplánovať vopred, čo však, ak chceme tepelné čerpadlo inštalovať do starších nehnuteľností?

Pri starších nehnuteľnostiach odporúčame najskôr rozsiahlejšiu rekonštrukciu s tepelnou izoláciou stavby a výmenou okien ešte pred samotnou inštaláciou tepelného čerpadla. Vďaka rekonštrukcii zameranej na zníženie energetickej náročnosti dosiahnete to, že budete potrebovať tepelné čerpadlo s nižším výkonom. Samotné čerpadlo viete napojiť aj na existujúci rozvod kúrenia, tak ako štandardný kotol. Na trhu sú vysokoteplotné tepelné čerpadlá zvládajúce i radiátorové vykurovanie s vyššími teplotnými spádmi, tu sa ale vždy treba poradiť s odborným inštalatérom. Stále však platí, že tepelné čerpadlá dosahujú optimálne výsledky predovšetkým pri nízkoteplotnom podlahovom alebo stenovom vykurovaní. Samotná inštalácia zariadenia v rekonštruovanom dome následne so sebou prináša úsporu prevádzkových nákladov. Výberom vhodného typu tepelného čerpadla viete okrem vykurovania či ohrevu vody eliminovať aj prípadné nedostatky pôvodnej stavby, akými sú vlhkosť, nerovnomerné rozloženie teplôt a podobne. Pri rekonštrukcii navyše viete čerpať dotáciu z projektov Zelená domácnostiam a Obnov dom.

V čom sa jednotlivé typy tepelných čerpadiel líšia?

Existujú tri typy tepelných čerpadiel, ktoré sa líšia podľa toho, z akého zdroja odoberajú teplo. Pri type vzduch-voda je primárnym zdrojom energie vonkajší okolitý vzduch. Získanú energiu využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme. Tent typ je najpredávanejším a aj najflexibilnejším typom. Aj investične sú tieto tepelné čerpadlá najvýhodnejšie.

Ďalším typom je tepelné čerpadlo zem-voda, ktoré prečerpáva tepelnú energiu zo zeme do vykurovacieho systému. Aby sme mohli čerpať energiu zo zeme, potrebujeme hĺbkový vrt alebo zemný plošný kolektor. Napríklad pri novostavbe s tepelnou stratou 5 kW a rozlohou cca 120 m2, potrebujeme 100 metrov hlboký vrt, alebo plochu pozemku na umiestnenie plošného kolektora s rozlohou 250 m2. Tepelné čerpadlá tohto typu majú nižšie prevádzkové náklady na prípravu teplej vody, kúrenie a chladenie, avšak stavebná pripravenosť je finančne náročnejšia. Z dlhodobého hľadiska s ohľadom na ďalšie generácie je to však veľmi múdre riešenie.

Tretím typom je tepelné čerpadlo voda-voda, ktoré využíva tepelnú energiu z vodného zdroja. Môže ním byť napríklad studňa alebo potok, rieka, rybník či jazero. Tento typ tepelného čerpadla má najnižšie prevádzkové náklady, avšak je dôležité mať podzemnú vodu dobrej kvality a výdatnosti, na Slovensku je to predovšetkým v blízkosti veľkých vodných tokov. Tvrdá a veľmi mineralizovaná voda môže prevádzkové náklady navýšiť. Pri výbere tepelného čerpadla je však vždy nevyhnutné využiť služby odborníka na projektovanie, kvalitného inštalatéra, ale i výrobcu garantujúceho kvalitný produkt, služby a servis.

Foto: Stiebel Eltron
Digiline Pravda- obr. v texte

Tepelné čerpadlo nie je lacná záležitosť. Ak sa preň rozhodneme, za aký čas sa nám investícia vráti?

Faktorov vplývajúcich na výpočet návratnosti je viac. Je totiž rozdiel, či nahrádzate tepelným čerpadlom kotol na kusové drevo, ktoré ste mali doteraz „zadarmo“, alebo nahrádzate plynový či elektrický kotol. Rovnako aj konkrétny typ tepelného čerpadla má zásadný vplyv na návratnosť. A taktiež nielen pri tepelných čerpadlách platí, že energetické správanie, teda spôsob, akým energiu využívame, je najdôležitejším faktorom stanovenia návratnosti. Ak budeme kúriť pri otvorených „vetračkách“, návratnosť bude podstatne vyššia, ako pri správnom spôsobe kúrenia a vetrania. Aby sme však dali aspoň čiastočnú odpoveď na otázku, pri určitej miere zovšeobecnenia možno uvažovať s návratnosťou tepelných čerpadiel pri investícii na úrovni 1 000,– €/kW a podlahovom vykurovaní oproti elektrickému kotlu nasledovne: návratnosť investície do tepelného čerpadla typu vzduch-voda je 5 – 8 rokov. Pri type zem-voda hovoríme zvyčajne o období 5 – 6 rokov a investícia do tepelného čerpadla typu voda-voda sa vráti za 4 – 6 rokov. Určite je však najvhodnejšie stanoviť návratnosť odborníkom, ktorý posúdi všetky vstupné faktory.

Aká je však životnosť samotného tepelného čerpadla?

V prevádzke existujú tepelné čerpadlá, ktoré sú staršie ako 25 rokov. Viac než dvadsaťročné sledovanie týchto systémov v rodinných domoch a priemyselných aplikáciách ukazuje, že pri dobre nainštalovanom tepelnom čerpadle a pravidelnom servisovaní dosahuje životnosť kompresora 50-tisíc až 80-tisíc prevádzkových hodín, čo je viac ako 20 rokov prevádzky.

Napriek mnohým výhodám tepelných čerpadiel a rastu predaja Slovensko stále zaostáva za zahraničím vo využívaní tohto zdroja. Prečo je to tak?

Napríklad dáta z Nemecka ukazujú, že tepelné čerpadlo tam má už 50 % nových domov. Výraznejšiemu presadeniu tepelných čerpadiel v širšom meradle bráni u nás vysoká plynofikácia krajiny, ale i legislatívne podmienky či vysoké daňové zaťaženie elektriny. Jedným z problémov je aj nepredikovateľnosť dotácií a dotačných schém. Často sa stáva, že výzva je vyhlásené len na určité obdobie. V prípade, ak je potrebné inštaláciu realizovať v zimnom období, majiteľ nehnuteľnosti do toho určite nepôjde.

chyba