Nezabudnite na revíziu komína a kotla, skontrolujte tiež poistenie fotovoltaiky

Najviac škôd následkom požiaru je každoročne hlásených práve počas vykurovacej sezóny. Po požiari poisťovňa preverí, či bol komín alebo dymovod riadne udržiavaný. A vzhľadom na súčasný boom fotovoltaiky alebo tepelných čerpadiel nezabudnite skontrolovať, ako je ich hodnota zahrnutá v poistnej sume – nejde totiž o lacné investície.

26.10.2023 00:00
i Stock-1447158318, pr, nepouzivat Foto:

Požiar môže spôsobiť aj zanedbaný technický stav vykurovacích telies

Neodborné inštalácie krbov či piecok, zanedbaná revízia a čistenie komínov, nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov, poruchy elektronických zariadení (nabíjačky mobilov, napájacie zdroje notebookov) elektroinštalácií a elektrospotrebičov (najčastejšie chladničky) či ponechanie otvoreného ohňa bez dozoru (horiace sviečky) – to sú najčastejšie dôvody vzniku požiaru v domácnostiach, ktoré eviduje UNIQA na základe hlásení klientov. Značnú časť z toho tvorí práve zanedbaný technický stav komínov, dymovodov či kotlov. „V takýchto prípadoch vedia byť škody naozaj rozsiahle. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov a zabezpečili si ich revíziu/čistenie najneskôr pred začiatkom vykurovacej sezóny,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti U­NIQA.

Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení majetku – nehnuteľnosti aj domácnosti, ktoré by mal mať uzatvorené každý majiteľ domu či bytu. Toto poistenie už v základnom krytí hradí škody spôsobené komplexným živlom, kde patrí aj požiar.

Pokiaľ by bol príčinou požiaru zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude požadovať od klienta doklad o revízii/čistení komína či pravidelných servisných prehliadok kotla. Majitelia nehnuteľností majú povinnosť udržiavať ich v dobrom technickom stave a v zmysle vyhlášok musia mať platné revízie stavebných prvkov ako sú komín, elektrina, či plyn ako aj pravidelné servisné prehliadky vykurovacích zariadení (napr. kotla). Neznamená to však automaticky, že ak doklad o servisnej prehliadke nemáte, poisťovňa Vám škody nepreplatí. „Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi,“ vysvetľuje Z. Hruška z UNIQA.

Fotovoltaické panely na obytných budovách

Tieto zariadenia sú už roky súčasťou poistnej ochrany UNIQA. Poistené nebezpečenstvá sú identické s tými, ktoré sú dohodnuté pre hlavnú budovu (väčšinou rodinný dom): požiar, búrka, krupobitie, povodeň plus riziko prepätia a technického zlyhania. Z pohľadu UNIQA sú fotovoltaické panely konštrukčnou súčasťou budovy. „Pri vyjednávaní nie je potrebné uvádzať, že sú nainštalované, je len potrebné primerane zahrnúť ich hodnotu do poistnej sumy. Ak sa teraz technológia dokončuje, musí sa zvýšiť aj poistná suma. Zo skúseností je to zvyčajne niekoľko desiatok tisíc eur,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti U­NIQA.

Poškodenie panelov je najčastejšie spôsobené krupobitím alebo veternými smršťami. Niekedy dôjde k požiaru, ktorý ohrozuje aj budovu, na ktorej je nainštalovaný fotovoltaický systém. Takáto udalosť môže súvisieť s neodbornou inštaláciou alebo nekvalitným spracovaním panelov. Ak dom alebo fotovoltické zariadenie začne horieť z panelov, UNIQA uhradí škodu z poistenia proti požiaru. Ak neboli dodržané potrebné technologické postupy a revízie (ako v prípade spalín), môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu plnenia. Ak chybnú inštaláciu vykonala profesionálna spoločnosť, poisťovateľ môže uplatniť regresný nárok voči dodávateľovi.

Foto: istock.com
i Stock-184987726 2 , pr, nepouzivat

Tepelné čerpadlá

Postup poistenia je podobný ako pri fotovoltaike. Ak je tepelné čerpadlo hneď vedľa bytového domu, odporúča sa zvýšiť poistnú sumu hlavnej budovy o hodnotu čerpadla. Ak je čerpadlo umiestnené ďalej na pozemku, bude podliehať ochrannému limitu výkonu pre sekundárne stavby. Ak ide o drahšiu technológiu, kde by stanovený limit nestačil, odporúčame čerpadlo poistiť ako samostatnú vedľajšiu budovu so špecifickou hodnotou, aby bolo chránené na 100% svojej ceny.

Asistenčné služby z poistenia UNIQA môžu operatívne pomôcť Súčasné riešenie poistenia bývania špecificky zohľadňuje zdroje tepla. „Asistencia pri poistení môže byť využitá na pomoc odborníkov tak v prípade nehody, ako aj v prípade vady spotrebiča formou predĺženého záručného poistenia, pokiaľ zdroj tepla nie je starší ako 10 rokov od kúpy,“ upozorňuje Zdeněk Hruška. To platí pre kotly, kotly, ohrievače, tepelné čerpadlá alebo klimatizácie.

chyba