Čo by ste mali vedieť o striekaných penách predtým, ako si vyberiete spôsob zateplenia vašej strechy

10.08.2020 00:00

Izolácie zo striekanej peny sa stali v poslednom čase populárnymi kvôli rýchlosti realizácie. Na Slovensku sú však desiatky stavieb, v ktorých striekaná pena znemožnila normálne bývanie. Cech strechárov v tomto článku upozorňuje na množstvo rizík spojených s uprednostnením striekanej peny do izolácie strechy namiesto tradičných materiálov.

Foto: PR servis
Isover, PR článok, nepoužívať

Dosiahnuť izolačné vlastnosti pri striekanej pene je skoro nemožné

Na rozdiel od priemyselne vyrábaných izolácií (PIR dosky, penový a extrudovaný polystyrén, minerálna vlna), pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie podmienená splnením viacerých podmienok priamo na stavbe (aplikačná teplota, teplota povrchu, vlhkosť – viď obrázok), ktoré je reálne takmer nemožné dosiahnuť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik priamo na stavbe. Inak povedané, izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu. Problémom je, že kvalitu takto zrealizovanej izolácie nikto nepreveruje.

Zoznam podmienok výrobcu, ktoré musia byť... Foto: https://purios.com
isover, PR článok, nepoužívať Zoznam podmienok výrobcu, ktoré musia byť splnené, aby pena pri striekaní získala potrebné vlastnosti a reálne izolovala strechu.

Ďalšie problematické momenty sa týkajú zabudovanej vlhkosti, priepustnosti vodných pár a splnenia technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa preto vyskytujú zásadné chyby striekanej izolácie. Dôsledkom je nedodržanie izolačných vlastností, tepelné mosty a tvorba plesní, čo znehodnocuje stavbu a výrazne znižuje komfort a bezpečnosť bývania. A ak sa spojí nesprávny návrh s nesprávnymi materiálmi v súvrství strechy, potom to môže dopadnúť ako v reportáži TV Markíza: strecha nie je izolovaná a cez tepelné mosty uniká teplo, skondenzovaná voda sa hromadí v konštrukcii a vytvára ideálne prostredie na tvorbu plesní a hniloby. Po nejakom čase sa dom môže stať až neobývateľný.

Zásadný rozdiel v kvalite

Medzi striekanou penou a tradičnými izoláciami je zásadný rozdiel v kvalite. Tradičné izolácie sa vyrábajú za kontrolovaných podmienok, čiže pri optimálnej teplote a vlhkosti vzduchu, nechávajú sa stabilizovať a až po výstupnej kontrole opúšťajú výrobný závod. Súbežne sa vo výrobe prísne kontrolujú a skúšajú. Majiteľ domu potom dostane materiál so zaručenými izolačnými a mechanickými vlastnosťami počas celej životnosti stavby.

Striekané a zdravie

V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorej zložky sa radia medzi nebezpečný odpad a sú horľavé. Navyše, výpary zo zložiek pri aplikácii peny sú klasifikované ako toxické a karcinogénne, preto je nevyhnutné priestor po aplikácii peny dôkladne a dlhodobo vetrať.

Veľký hluk v dome

Fabricky vyrábaná PIR pena má oproti striekanej pene ešte ďalšiu výhodu. Má výrazne lepšie izolačné vlastnosti pri menšej hrúbke. To znamená, že vám stačí o 12 až 18 percent tenší materiál na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu. Navyše, v porovnaní s minerálnou vlnou striekaná pena výrazne menej tlmí vonkajší hluk. Kým minerálna vlna má najvyššiu pohltivosť hluku z izolácií (1,0), mäkké striekané peny dosahujú len 0,6 a tvrdé striekané peny s uzavretou bunkovou štruktúrou len 0,3. Tým pádom je v podkroví výrazne počuť vonkajší hluk z cesty či stavebných a záhradných prác.

Striekaná pena je horľavá

Nesprávne riešený detail striekanej peny okolo... Foto: PR servis
isover, PR článok, nepoužívať Nesprávne riešený detail striekanej peny okolo komína. V tomto prípade je nutné použiť na obklad komína izoláciu z minerálnych vlákien.

Ako je zrejmé z vyhlásenia o parametroch, väčšina striekaných pien je zaradená do kategórie E alebo F, čo sú horľavé materiály. Zásadným problémom je aplikácia striekanej peny v okolí komína. Vyžaduje si špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny. Pri výbere peny ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. V praxi je bežné, že sa striekaná pena komína dotýka, čo môže spôsobiť požiar.

Striekanie na podstrešnú fóliu a životnosť vašej strechy

Veľmi častou chybou je striekanie práve na podstrešnú fóliu. Výsledkom je nekontrolované zmenšenie odvetranej vzduchovej medzery, ktorej dodržanie je podmienkou na správne fungovanie strešného súvrstvia a taktiež je podmienkou na záruku na krytinu. Navyše, ak sa poistná hydroizolácia vplyvom striekanej peny vyduje, môže dôjsť k zatečeniu vody do strešného plášťa. Odvetraná vzduchová medzera pod krytinou sa tak stáva nefunkčnou, voda sa dostáva pod kontralaty, ktoré následne napadne hniloba. Výrobcovia podstrešných fólii združených v Cechu strechárov Slovenska preto vyslovene NEODPORÚČAJÚ striekanie peny priamo na fóliu bez plného záklopu.

PREČÍTAJTE SI VIAC O RIZIKÁCH STRIEKANEJ PENY:
7 skutočností, ktoré odporúčame zvážiť pred zateplením striekanou penou

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba