Škodí polystyrén životnému prostrediu? Zistite, aká je pravda!

04.04.2018 15:48
foto-sita-polystyren

Už desiatky rokov patrí medzi najpoužívanejšie materiály v stavebníctve polystyrén - EPS. Tieto drobné penové guľôčky, navzájom pospájané do väčších celkov, majú hneď niekoľko výhod, medzi inými napríklad vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti, ľahkú spracovateľnosť, nízku hmotnosť i nasiakavosť, a v neposlednom rade i priaznivú cenu.

Aj to sú dôvody, vďaka ktorým spotreba polystyrénu každoročne narastá. Len izolácie z EPS tvoria v stavebných aplikáciách na Slovensku podiel vyše 70 percent.

Je polystyrén škodlivý?

Napriek spomenutým nesporným výhodám polystyrénu sa môžeme často stretnúť s odmietavými reakciami verejnosti, a to napríklad v otázkach jeho vplyvu na životné prostredie. Vytýka sa mu toxicita v spojitosti s látkou HBCD, ktorá sa do polystyrénu zvykla pridávať ako retardér horenia. Nakoľko ho neskôr Európska únia zaradila do zoznamu nebezpečných látok, výrobcovia prišli s novým typom polystyrénu, ktorý túto látku už neobsahuje. Známy je pod názvom airpop.

Iní polystyrénu vytýkajú, že sa vyrába z ropy. Pravdou je, že ropa tvorí len 0,1 % jeho zloženia a až 98 % je vzduch. Z ekologického hľadiska je polystyrén veľmi bezpečný od aplikácie až po jeho recykláciu či likvidáciu. Predstavitelia EUMEPS (European Manufacturers of Expanded Polystyrene) uvádzajú, že každý kilogram ropy, ktorý sa využije na produkciu izolačného typu EPS, znamená úsporu 150 kg ropy pri vykurovaní budovy. EPS teda výrazne napomáha šetreniu fosílnych palív.

Prínos polystyrénu pre životné prostredie

Polystyrén prináša v porovnaní s inými materiálmi hneď niekoľko benefitov:

1. Je bezpečný pre prostredie
EPS je netoxický a kompletne inertný materiál. Nakoľko nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody. Neobsahuje ani CFC či HCFC plynné uhľovodíky, známe tiež ako freóny, ktoré by poškodzovali ozónovú vrstvu.

2. Je bezpečný pre človeka
EPS nie je organického pôvodu, preto nemôže slúžiť ani ako živná pôda pre rôzne mikroorganizmy či plesne. Neobsahuje žiadne toxické látky, ktoré by človeka mohli ohroziť. Rovnako bezpečná je i manipulácia s ním – inštalácia, používanie ani likvidácia nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. EPS konštrukcie spĺňajú protipožiarne a bezpečnostné požiadavky.

3. Je 100% recyklovateľný
Polystyrén je 100% recyklovateľný materiál. Recyklovaný a znovu spracovaný môže byť niekoľkými spôsobmi. Najskôr však musí prejsť triedením a drtením. Pri triedení sa odstraňuje znečistenie a po rozdrtení sa v závislosti od stupňa znečistenia potom ďalej používa. Veľmi často sa z odpadového polystyrénu vyrábajú nové izolačné dosky, plne využiteľné v stavebníctve. Znečistený polystyrén môže poslúžiť pri výrobe ľahčených betónov, izolačných omietok, zásypov a podobne. Takto môžeme roztriediť a spracovať väčšinu odpadového polystyrénu.

Ďalší spôsob spracovania spočíva v roztavení a stlačení polystyrénu do kompaktnej formy, vďaka čomu získame pelety, použiteľné na výrobu rôznych obalov, tácok, ale i dopravných značiek, rámikov na fotografie, vešiakov, plastových pohárikov a podobne.

Čo s polystyrénovým odpadom?

Bežne používané polystyrénové výrobky, ako sú napríklad plastové poháriky z automatu na kávu, či tácky, môžeme po použití pohodlne hodiť do kontajneru pre plasty. Čo však v prípade, ak sme zateplili fasádu a zostalo nám množstvo nevyužitých odrezkov?

Málokto vie, že existuje služba, pri ktorej vás likvidácia takéhoto odpadu nebude stáť vôbec nič. Firma vám poskytne vrecia, do ktorých odložíte nepoužiteľné čisté odrezky. Vrecia následne zalepíte a po vzájomnej dohode si ich firma príde prevziať a odviezť. Nemusíte teda nikam chodiť a zároveň ušetríte za likvidáciu odpadu.

Skvelým bonusom je fakt, že takto zozbierané polystyrénové odrezky budú opätovne spracované, čím aj vy aktívne prispejete k ochrane životného prostredia.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk