Na zateplení bytových domov môžete výrazne ušetriť

Každý rok pribúda na Slovensku mnoho zrekonštruovaných bytových domov. Vyzerajú ako nové a býva sa v nich bezpečnejšie a príjemnejšie. Po zateplení bytového domu obyčajne výrazne klesnú náklady na kúrenie a zníži sa počet porúch, ktoré sú v starých bytových domoch pomerne časté. Starať sa o zrekonštruované bytové domy je menej náročné a dá sa na tom veľa ušetriť. Úspora energií spravidla kompenzuje mierne zvýšené mesačné príspevky do fondu opráv.

10.04.2014 16:23
Panelak - inzercia

Najvýhodnejším spôsobom financovania rekonštrukcie a modernizácie bytových domov je úver z banky. V Slovenskej sporiteľni si možno požičať na opravu bytového domu až 11 000 eur na každý byt. To väčšinou stačí na zateplenie, opravu fasády, odstránenie statických porúch domu, na opravu strechy či iných nedostatkov. Splácať úver na rekonštrukciu sa dá aj bez zvyšovania fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu. Tento úver má aj ďalšie výhody. Je administratívne nenáročný a rozhodnutie o úvere je možné od banky dostať už do 3 pracovných dní. Nezakladajú sa byty v bytovom dome, ale vinkuluje sa len poistné plnenie z poistenia bytového domu. Úver sa poskytuje bez záložného práva na pohľadávky fondu opráv a bez vinkulácie prostriedkov na účte bytového domu. Možno si vybrať z rôznych úrokových sadzieb. A až 10 % úveru je možné vynaložiť bez toho, aby bolo potrebné predložiť doklady, na čo boli peniaze použité.

Aj Slováci chcú bývať krajšie a lacnejšie

Záujem o úver na rekonštrukciu bytových domov v Slovenskej sporiteľni, v najväčšej banke na Slovensku, z roka na rok rastie. Najviac bytových domov, ktorých rekonštrukciu prefinancovala, bolo v banskobystrickom a v trenčianskom regióne. Ku koncu minulého roka medziročne stúpol počet spoločenstiev vlastníkov bytov s účtom v Slovenskej sporiteľni viac ako o desatinu. A tých, ktorým banka poskytla úver na rekonštrukciu, je tiež o tretinu viac. Ku koncu minulého roka dosiahol objem peňazí, ktoré Slovenská sporiteľňa požičala vlastníkom bytových domov, takmer 200 miliónov eur.

Euromilióny na bytové domy

Znížiť celkovú spotrebu energií do roku 2020 požadujú aj Európsky parlament a Rada Európy. Až o celú pätinu oproti priemeru rokov 2001 až 2005. K tomu musí prispieť aj Slovensko. Dosiahnuť to chce aj zvýšením energetickej efektívnosti v budovách, najmä v bytových domoch. V Slovenskej sporiteľni teraz možno získať úvery na rekonštrukciu bytových domov aj z úverových liniek Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB). Vďaka úverovej linke EBRD pri dosiahnutí minimálnej úspory energie 30 % možno získať nenávratný príspevok z grantov EÚ vo výške 10 % alebo 15 % z poskytnutého úveru. V prípade úverovej linky CEB pri dosiahnutí minimálnej úspory energie 15 % je zvýhodnením o 0,20 % nižšia úroková sadzba. Možno ju uplatniť na polovicu plánovanej investície a platí na úverové zmluvy podpísané do konca apríla tohto roka.

chyba