Britský veľvyslanec ocenil spoluprácu na výrobe vozidla CV90 pre Slovensko

Pozemné sily SR dostanú najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia. Spolupráca na výrobe bojového vozidla CV90 napreduje.

16.02.2024 00:00
thumbnail TITULKA, pr, nepouzivat

Britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker navštívil tri slovenské spoločnosti obranného priemyslu, ktoré sú kľúčovou súčasťou dodávateľského reťazca BAE Systems pre slovenský projekt pásového obrneného vozidla CV90MkIV.

Britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds už skôr potvrdila významný počet partnerstiev so slovenskými firmami, ktoré sa zapoja do výroby pásových bojových vozidiel pechoty CV90MkIV. Získajú tak nielen know-how v nových výrobných procesoch, ale aj možnosť zapojiť sa do globálneho dodávateľského reťazca používateľov CV90. Koval Systems a ZTS – Špeciál ako strategickí partneri a EVPÚ ako spolupracujúci partner, patria medzi kľúčových zástupcov slovenského obranného priemyslu v tomto úsilí.

Baker: Posilnenie ťažkej mechanizovanej brigády je kľúčové

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Nigel Baker, spoločne s predstaviteľmi spoločnosti BAE Systems Hägglunds, vyjadril počas svojej návštevy dôveru v pokrok projektu a vyzdvihol úroveň spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou v oblasti obrany.

Návšteva britského veľvyslanca v...
thumbnail Na vs teva britske ho vel vyslanca v spoloc nosti EVPU, pr, nepouzivat Návšteva britského veľvyslanca v spoločnosti EVPÚ.

„Teší ma, že projekt CV90 a priemyselná spolupráca napredujú podľa plánu a že schopnosti a pripravenosť slovenských partnerov sú na vysokej úrovni. Pre členov NATO, ako je Slovensko, je zásadnou úlohou posilnenie ťažkej mechanizovanej brigády. Jej pevnú kostru budú tvoriť práve moderné bojové vozidlá CV90," poznamenal.

Práce sa zintenzívňujú

Hlavným slovenským priemyselným partnerom vo výrobe CV90 je ZTS – Špeciál, ktorá bude vykonávať kompletnú montáž vozidiel. Koval Systems je výrobcom všetkých mechanických častí a komponentov pre vežu vozidla a zároveň dodávateľom kompletne zhotovenej, konfigurovanej a otestovanej veže. EVPÚ v projekte CV90 zodpovedá najmä za výrobu a dodávku optoelektronických systémov.

„Toto partnerstvo vnímame ako ocenenie nášho dlhoročného úsilia v oblasti výskumu, vývoja a výroby elektronických systémov. Sme radi, že naše odborné znalosti môžeme uplatniť v tomto projekte, pretože podporuje zamestnanosť v obrannom a bezpečnostnom výrobnom odvetví a má potenciál pozdvihnúť slovenský priemysel," uviedol Michal Pavlík, generálny riaditeľ EVPÚ.

„Práce na projekte sa v posledných mesiacoch výrazne zintenzívňujú. Začal prebiehať transfer know-how, budujeme interné procesy aj infraštruktúru. Zároveň spúšťame výrobu prvých komponentov na vozidlá, vrátane samotnej veže zariadenia. Celý tím intenzívne pracuje a komunikuje s BAE Systems Hägglunds, aby bol nábeh sériovej výroby časovo aj kvalitatívne bezproblémový,“ priblížil Ján Michálek, obchodný riaditeľ spoločnosti Koval Systems.

Ján Michálek, obchodný riaditeľ a člen...
thumbnail Ja n Micha lek obchodny riaditel a c len predstavenstva spoloc nosti KOVAL SYSTEMS a. s. a Nigel Baker , pr, nepouzivat Ján Michálek, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s. a Nigel Baker, britský veľvyslanec.

Všetky tri navštívené spoločnosti už stihli úspešne absolvovať audity vo Švédsku, čím preukázali pripravenosť dodať svoje časti projektu vo vysokej kvalite a podľa harmonogramu. „Spoločne so slovenskými partnermi sme pripravení dodať Ozbrojeným silám SR moderné a bojom overené riešenie s využitím najnovších technológií,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.

Ako zdôraznil, úspešná priemyselná spolupráca ďaleko presahuje rámec mechanickej montáže vozidla či budovania nových výrobných kapacít. Je postavená na miestnych priemyselných partneroch, ktorí zohrávajú vysoko cenenú a strategickú úlohu pri vývoji, výrobe, výcviku a podpore vozidla a jeho početných variantov.

Slovenský priemysel bude profitovať

Projekt CV90 predstavuje pre slovenský obranný priemysel významné príležitosti a slúži ako katalyzátor rastu a rozvoja.

Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť dodávok pre ozbrojené sily. Predpokladá sa, že švédsky výrobca, stopercentná dcérska spoločnosť britskej obrannej a leteckej skupiny BAE Systems, zapojí slovenských priemyselných partnerov na viac ako požadovaných 40 percent hodnoty zákazky. Projekt CV90 zabezpečí udržanie a rozvoj vysoko špecializovaných výrobných zručností a podporí zamestnanosť v celej krajine. Spolupráca tak bude významným prínosom pre slovenské podniky a hospodárstvo ako celok.

Britský veľvyslanec vo výrobe spoločnosti...
thumbnail Britsky vel vyslanec, pr, nepouzivat Britský veľvyslanec vo výrobe spoločnosti KOVAL SYSTEMS v Beluši.

Návšteva veľvyslanca Bakera zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce pri posilňovaní obranných kapacít a podpore hospodárskeho rozvoja. „Spolupráca so Slovenskom v rámci projektu CV90 predstavuje obojstranný záväzok posilňovať obranné spôsobilosti a podporovať hospodársky rast,“ uviedol veľvyslanec.

O vozidle CV90

Bojové vozidlo pechoty CV90 je k dispozícii v 17 variantoch a je navrhnuté tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu s najvyššou úrovňou ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. V súčasnosti je v prevádzke v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku a na Ukrajine takmer 1 450 kusov CV90. CV90MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily Slovenskej republiky dostanú v podobe tohto vozidla najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu svojho územia.

chyba