Keď najnovšie benzínové motory strácajú dych. Ako obnoviť výkon motorov GDI, FSI, TFSI, TSI s priamym vstrekovaním benzínu?

Moderné benzínové motory využívajú systém priameho vstrekovania benzínu, aby sa dosiahla čo najlepšia efektivita využitia paliva. Tieto motory prinášajú nižšiu spotrebu paliva, ale zároveň sa objavuje problém s citlivosťou vstrekovačov na znečistenie a tvorbu karbónu.

26.05.2023 00:00

Výhody/nevýhody priameho vstrekovania benzínu

Palivo sa vstrekuje priamo do valca počas nasávacieho alebo kompresného zdvihu pomocou vstrekovacích ventilov, pričom sa rozprašuje a odparuje ešte predtým, ako zapaľovacia sviečka zapáli zmes pomocou iskry.

awd, pr nepouzivat

Pri tomto spôsobe prípravy zmesi nedochádza ku kondenzačným stratám zapríčinených kondenzovaním paliva na stenách sacieho potrubia. Taktiež načasovanie vstreku paliva, ale aj množstvo vstreknutého paliva je veľmi presné, vďaka čomu sa znižuje spotreba paliva.

Výhody

  • vyšší výkon motora
  • nižšia spotreba paliva (15 až 30%)
  • presné dávkovanie paliva

Nevýhody

  • nižšia spoľahlivosť
  • náchylnosť na zanesenie nečistotami
  • náročnejšia konštrukcia
  • za určitých podmienok produkuje viac oxidov dusíka a pevných častíc

Keď sú problémom nečistoty

Jemné komponenty a vyššia produkcia sadzí je dôvodom, že motory s priamym vstrekovaním sú veľmi citlivé na postupné zanesenie nečistotami.

Keď sú vstrekovače veľmi zanesené, vedie to k signalizácii problému rozsvietenou kontrolkou chyby motora, zníženie výkonu alebo k zvýšenej dymivosti, čo môže viesť k tomu, že auto neprejde testom emisií pri STK.

awd, pr nepouzivat

Riešenie vďaka aditívu

JLM GDI Injector Cleaner je unikátna jednorazová prísada do benzínu, ktorá bola testovaná v laboratóriu svetovej úrovne 90 členným tímom. Prípravok JLM GDI Cleaner efektívne a okamžite rieši problémy v benzínových motoroch s priamym vstrekovaním, ktoré sú stále častejšie.

Proces čistenia

Benzínové vstrekovače priameho vstrekovania paliva sú vystavené nielen vysokej teplote, ale aj spalinám z procesu spaľovania paliva. Vedie to k zapečeniu nečistôt na špičke vstrekovačov, čím sú blokované malé otvory na vstrekovačoch, čo následne vedie k zmene štruktúry rozprašovania paliva.

Riadiaca jednotka kompenzuje túto situáciu automatickým nastavením dávkovania paliva, čo vedie k zvýšeniu spotreby benzínu. Ak sa však dlhodobo odchýli dávkovanie paliva o 25% od štandardných fabrických hodnôt, vedie to k rozsvieteniu kontrolky chyby motora, zníži sa výkon a motor bude bežať v núdzovom režime.

awd, pr nepouzivat

Unikátne riešenie

Výzvou nie je len riešiť vzniknuté problémy, ale aj zamedziť následnému opätovnému vzniku problému. Inovatívny výrobca JLM sa dokázal tejto výzve postaviť čelom a vyvinul vlastnú palivovú prísadu, ktorá úspešne rieši problém v motoroch s priamym vstrekovaním benzínu.

Unikátny čistič vstrekovačov JLM GDI Cleaner rieši uvedené problémy jednorazovým aditívom do benzínu. Čistí vnútro vstrekovačov a tak isto ich vyústenie, čím obnovuje správne dávkovania paliva, znižuje výfukové emisie a spotrebu.

Testované laboratórne aj v prevádzke

Chemické zloženie aditíva bolo podrobené množstvu testov nielen v laboratóriách, ale aj na reálnych autách a v špecializovaných servisoch. Po aplikovaní aditíva boli hodnoty emisií a vstrekovania paliva na úrovni nového auta a to do jednej hodiny na všetkých testovaných motoroch.

Obr.: Laboratórne testy na reálnych motoroch...
awd, pr nepouzivat Obr.: Laboratórne testy na reálnych motoroch ukázali vyčistenie vstrekovačov do 1h po pridaní aditíva JLM GDI Cleaner. Vstrekovače zostali zároveň naďalej čisté počas ďalších min 28h bežiaceho testu.

Aditívum do benzínu JLM GDI Injector Cleaner je vynikajúcim nástrojom pre ktorýkoľvek servis vo viac ako 40 krajinách, kde distribuujeme naše produkty, pretože poskytuje mechanikom otestované a funkčné riešenie na častý problém so vstrekovačmi paliva.

chyba