Problém s DPF? Efektívne a účinné riešenie vďaka patentovanej zložke platina a cér

Moderné dieselové motorové vozidlá sú vybavené filtrom pevných častíc (DPF, FAP). Tento filter zachytáva nebezpečné častice z motora, ktoré by inak skončili v ovzduší. V priebehu času sa filter naplní sadzami. Elektronika vozidla zabezpečí, aby sa nahromadené sadze spálili. Tomuto procesu sa hovorí regenerácia. Ak všetko funguje správne, regenerácia DPF filtra sa spúšťa každý 500- 600 km. Dôjde k vypáleniu sadzí, ale nebezpečný popolček zostáva vo filtri.

17.06.2022 00:00
AWD, pr, nepouzivat

Na úspešnú regeneráciu a vypálenie sadzí je potrebná teplota až 600°C. Preto sa filter pevných častíc úspešne regeneruje v autách, ktoré jazdia dlhšie trasy na diaľniciach a pravidelne jazdia pri vyššom zaťažení.

Problém ale vzniká pri autách, kde je motor málo zaťažovaný, alebo sa prevažne používajú v meste. V dôsledku krátkych trás, alebo kvôli nízkemu zaťaženiu motora nie je dosiahnutá požadovaná teplota vo výfukovom systéme. V takýchto prípadoch sa regeneračný proces vôbec nerozbehne, alebo opakovane zlyhá, čo môže byť signalizované rozsvietenou chybovou kontrolkou DPF.

Riešením práve týchto problémov je prísada do nafty JLM Diesel Particulate Filter Cleaner na efektívne čistenie DPF filtra od spoločnosti JLM, ktorá obsahuje patentovanú zlúčeninu platinu a cér. Vďaka tejto kombinácii sú častice sadzí spálené pri nižšej teplote a horia oveľa skôr a rýchlejšie. Vďaka týmto vlastnostiam, kombinácia platiny a céru zaisťuje výrazne lepšiu regeneráciu a efektívnejšie čistenie DPF filtra v porovnaní s bežnými čistiacimi prostriedkami.

Takmer všetci výrobcovia bežných prísad pridávajú do svojho aditíva cér a železné častice, aby iniciovali proces samočistenia v DPF. Nevýhodou spaľovania železa je však to, že počas procesu horenia je produkovaný ďalší popolček, ktorý natrvalo zaplňuje filter DPF.

Vďaka patentovanej zlúčenine céru a platiny sa tvorí menej popolčeka, ktorý sa ukladá v DPF. Použitie JLM DPF aditíva do nafty predlžuje životnosť filtra a rieši problém s nedobehnutou regeneráciou, alebo s častým spúšťaním procesu regenerácie.

Graf ukazuje, že nafta s aditívom JLM DPF Cleaner vypáli DPF filter už pri teplote 300°C.

Zdroj: HTW Dresden, Vehicle Research Institute
Graf ukazuje, že nafta s aditívom JLM DPF...
AWD, pr, nepouzivat Graf ukazuje, že nafta s aditívom JLM DPF Cleaner vypáli DPF filter už pri teplote 300°C. Zdroj: HTW Dresden, Vehicle Research Institute
chyba