Dekarbonizácia - pomôže predchádzať drahým opravám a znižovať prevádzkové náklady

Dekarbonizácia motora je už známy pojem aj na Slovensku. Pre niekoho zbytočne vyhodené peniaze, pre iných takmer zázračný postup na obnovu výkonu motora. Ale všeobecne stále málo informácií čo vlastne dekarbonizácia je, aké sú postupy a kedy je vhodná pre moje auto.

13.05.2022 00:00

Čo je dekarbonizácia?

Čistenie vnútra motora, odstránenie karbónu, alebo najčastejšie používaný výraz dekarbonizácia, je odstránenie uhlíkového nánosu z vnútorných komponentov motora. Najkritickejšie a najviac znečistené sú komponenty ako je EGR ventil, systém nasávania vzduchu, turbo, ventily, sedlá ventilov, spaľovacia komora, piesty. Výraz dekarbonizácia zahŕňa 1. mechanické čistenie, 2. pridanie aditíva do paliva / oleja a tiež 3. čistenie cez sanie pri naštartovanom motore, kde sa používa vodík, alebo chémia.

Chyba na diagnostike P2002 - karbónom zanesený...
AWD, pr, nepouzivat Chyba na diagnostike P2002 - karbónom zanesený chladič EGR na Audi A5 CRD.

Čo je príčinou vzniku karbónových usadenín?

Je to kombinácia viacerých vplyvov, ako je napríklad nekvalitné palivo, jazda na nízkych otáčkach, časté štarty, jazda na krátke vzdialenosti, systémy recirkulácie výfukových plynov (EGR), nesprávne fungujúce odvetrávanie kľukovej skrine.

Nikdy sa dekarbonizácia nerobila, prečo teraz áno?

Motory sa zanášali karbónom aj v minulosti, ale jednotlivé komponenty motora v minulosti neboli až tak citlivé na zanesenie nečistotami. Dnes je to presne naopak. Vďaka vysokým emisným normám sa zvyšujú nároky na presnosť vstrekovania paliva. Zvyšujú sa nároky na technológiu a funkciu komponentov v motore, ktoré sú veľmi citlivé na znečistenie. Preto karbón v motore spôsobuje väčšie problémy, ako v minulosti.

Časté prejavy karbónom zaneseného motora

Motor stráca postupne výkon. Zvyšuje sa spotreba paliva. Zvyšuje sa dymivosť, čo môže mať za následok problém na teste emisií na STK. Motor je hlučnejší a prejavuje sa nerovnomerným chodom a kolísaním otáčok na voľnobehu.

Ako dekarbonizovať?

Uvádzame stručný popis princípu jednotlivých druhov dekarbonizácie.

1. Mechanická dekarbonizácia – ručné čistenie komponentov. Komponenty ako je napríklad sanie, EGR ventil, DPF filter, vstrekovače je potrebné vymontovať a ručne čistiť, alebo použiť externé preplachovacie zariadenie. Po vyčistení opäť namontovať.

2. Dekarbonizácia pridaním aditíva do paliva / oleja . Účinné aditívum, ako napríklad JLM Extreme Clean, sa pridá do nádrže s naftou, alebo benzínom. Obyčajne je potrebné viac zaťažiť motor, aby bolo aditívum účinnejšie. Prísada v palive čistí vstrekovače, palivový systém, spaľovaciu komoru. Kvalitné aditívum dokáže čistiť aj turbo, EGR a výfukový systém vrátane katalyzátora.

V prípade oleja, je do olejovej náplne pridané čistiace aditívum, ktoré je po procese čistenia vypustené s olejom. Preplachové aditívum v oleji napríklad dokáže uvoľniť zapečené piestne krúžky, ktoré sú častou príčinou zvýšenej spotreby oleja.
AWD, pr, nepouzivat
3. Dekarbonizácia cez sanie – cez sací trakt je do motora aplikovaná zmes plynu vodíka a kyslíka v prípade HHO čistenia, alebo je do motora aplikovaná chémia, ktorá postupne rozkladá karbón na zmes uhľovodíkov. Motor beží na voľnobežných otáčkach a chemickým procesom sa rozpustené nečistoty dostávajú výfukom von z motora.

Chemická dekarbonizácia – účinnejšia ako čistenie vodíkom

Veľmi dobré výsledky prináša dekarbonizácia cez sanie s použitím dvojzložkovej chémie od spoločnosti JLM. Veľkou výhodou oproti vodíkovej dekarbonizácii je to, že chémia je odolná vysokým teplotám a preto aj po prejdení spaľovacou komorou efektívne čistí turbo a výfukový systém. Pri vodíkovej dekarbonizácii, sa vodík v spaľovacej komore mení na vodnú paru a preto po spálení v spaľovacej komore už stráca svoju účinnosť.

AWD, pr, nepouzivat

Vodíková dekarbonizácia dokáže čistiť systém sania, ventily, ale už nedokáže čistiť turbo a výfukový systém. Naopak unikátna dvojzložková chémia JLM je odolná extrémnym teplotám, preto veľmi efektívne čistí turbo, spaľovaciu komoru, vstrekovače, sacie a výfukové ventily. Chémia je zvlášť efektívna pre variabilné turbá, ktoré majú značný problém s karbónovými usadeninami.

Ktorá dekarbonizácia je lepšia?

Uviedli sme tri spôsoby dekarbonizácie – mechanická (ručná) dekarbonizácia, dekarbonizácia pridaním aditíva a dekarbonizácia cez sanie. Každá má svoj význam a najefektívnejšie sa ukazuje použiť kombináciu všetkých troch.

To znamená v prípade značne zaneseného motora najskôr odstrániť karbón ručne v takých komponentoch, ku ktorým sa dá dostať a ktoré je možné demontovať. Potom použiť dekarbonizáciu cez sanie, ktorá dokáže efektívne čistiť vnútro motora ako je spaľovacia komora, ventili a turbo. Tu sa ukázala chemická dekarbonizácia efektívnejšia ako vodíková. Potom vymeniť motorový olej s preplachovým aditívom. A nakoniec pridať do paliva čistiace aditívum.

Môžeme tak hovoriť o kompletnej dekarbonizácii, ktorú dnes už ponúkajú mnohé servisy idúce s aktuálnym trendom. Zákazníkom to pomáha šetriť financie, pretože sa tým predchádza drahým opravám a zvyšuje sa efektivita využitia paliva.

Konkurenčná výhoda pre servis

Odlíšte sa od konkurencie a ponúknite zákazníkom efektívny nástroj na čistenie motora. Holandský výrobca JLM Lubricants už vo viac ako 40 krajinách ponúka overené aditíva a chémiu pre profesionálov. Používanie produktov JLM znižuje opotrebenie súčiastok a zabraňuje drahým opravám a repasom automobilových súčiastok ako je napríklad turbo, vstrekovače, DPF, EGR. Kráčajte s trendom najnovších technológií a pridajte sa aj vy k spokojným zákazníkom.

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy