Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Slovensku? A kto všetko sú vlastne dovozcovia a výrobcovia?

Okrem povinnosti zberu a spracovania pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou sa registrovať na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky či už z Česka, inej krajiny EU a mimo EU a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej predáva, je povinný sa registrovať. Upozorňujem, že pokiaľ niekto nakupuje od neregistrovaného výrobcu alebo dovozcu a ďalej tieto pneumatiky predáva, prechádzajú všetky zákonné povinnosti – teda zber a likvidácia pneumatík a ďalšie, ktoré vyplývajú zo Zákona o odpadoch – na neho.

08.10.2020 00:00
eltma, PR článok, nepoužívať Foto:

Ako sa dá poznať či je firma registrovaná alebo nie?
Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo u spoločnosti, u ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale ten bohužiaľ nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom

Ak firma dováža, či distribuuje pneumatiky a chce samozrejme dodržať zákon, čo má teda robiť?
Prvým krokom je rozhodnutie, či je schopný zaistiť plnenie všetkých povinností sám a zažiada o tzv. individuálnu autorizáciu alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mal mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Jak veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV v podstate možné iba koncom roku.

Foto: PR servis
eltma, PR článok, nepoužívať

Ako si teda správne vybrať spoľahlivú OZV?
Odporúčame sa pozrieť do registra autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP. Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď. – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti. Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa naša spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita.


Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma je príkladom a reálnou ukážkou transparentného fungovania systému. Nie je postavená ako biznisový projekt, ale ako služba verejnosti a spoločnosti od výrobcov, ktorí sa rozhodli plniť záväzky aj nad rámec zákonom stanovených povinností.
Eltma.sk, kamspneumatikou­.sk

chyba