Budúce desaťročie zmení automobilový priemysel

24.01.2019 10:34

Nová koncepcia prepojenia stroj - človek - služby s virtuálnou a fyzickou skutočnosťou bude znamenať nový prístup k využívaniu automobilu.

Desaťročie 2020 – 2030 bude desaťročie pretvorenia automobilového priemyslu.

V budúcom desaťročí sa bude musieť celosvetový automobilový priemysel vysporiadať so skokovými zmenami súvisiacimi s technickými ale aj spoločenskými inováciami. Oblasti, v ktorej sa zmeny očakávajú sú:

  • energetická koncepcia automobilov,
  • nová koncepcia prepojení stroj – človek – služby – s virtuálnou a fyzickou skutočnosťou a internetom,
  • nový prístup k využívaniu automobilu.

Zmeny budú smerovať:

  • od nového auta k novému systému mobility,
  • od vlastníctva auta k spoločnému využívaniu,
  • od pohonu spaľovacím motorom k pohonu energetickým mixom.

Ak vás tieto zmeny zaujímajú a chcete nájsť svoje manažérske miesto v automobilovom priemysle budúcnosti, príďte sa dozvedieť viac o študijnom programe „Professional Master of Business Administration Automotive Industry“. Informačné stretnutie s garantom štúdia sa uskutoční 29.1. 2019 (v utorok). Účasť je voľná a nezáväzná. Dvojročné štúdium v angličtine začína už 28. marca 2019 a prihlášky prijímame do konca januára 2019.

Autor: TU Wien

Vzdelaný manažér – absolvent študijného programu „Professional MBA Automotive Industry“, ktorý od roku 2008 má viac ako 140 účastníkov z 26 štátov Európy, Ázie a J. aj S. Ameriky – zvládne riadiť aj práce novými metódami vývoja a výroby. Podporí intenzívnu spoluprácu finálnych výrobcov s rozsiahlou sieťou dodávateľov pre výrobky, moduly a systémy v oblasti nových technológií, vie realizovať nové metódy riadenia údržby, a nové metódy využitia potrebnej infraštruktúry pre mobilitu.

Autor: STU

Kombinácia dištančnej a prezentačnej formy, v moduloch každých 5 až 6 týždňov v Bratislave a vo Viedni, umožňuje v 4-denných cykloch absolvovanie prestížneho štúdia v anglickom jazyku v prostredí dvoch najväčších technických univerzít a v spoločnosti až 30-tich lektorov z Európy a návštevami významných podnikov. Detaily sú na automotive.stu­ba.sk. Revolučné činy (energia – prepojenie – správanie) absolventov budú známe po obhájení diplomových prác. Rozvíjame informácie, zručnosti a vôľu každého účastníka. Pokroky TOP manažérov – našich absolventov – sú už známe na všetkých kontinentoch od malých (regionálnych) firiem až ku globálnym hráčom.

V roku 2030 70% nových vozidiel bude mať vlastnosti autonómneho riadenia a 30% môžu byť riadené autopilotom (zdroj Jeff Desjardins).

Autor: STU
Autor: STU
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku