Všetko, čo by ste mali vedieť o riešení nehody z PZP

19.12.2018 00:00
Dopravna nehoda, PR článok, reklama, nepoužívať
Autor: ,

Dopravná nehoda je vždy nepríjemná záležitosť. Ak sa však stane, netreba začať hneď panikáriť.

Najdôležitejšie je zdravie ľudí, preto bezprostredne po nehode najskôr skontrolujte všetkých účastníkov a zabezpečte miesto nehody, aby sa dôsledky ešte nezhoršili. Nasaďte si reflexnú vestu, zapnite varovné svetlá a výstražný trojuholník umiestnite na dobre viditeľné miesto. Ak je niektorý z účastníkov zranený, bezodkladne mu poskytnite prvú pomoc a čo najrýchlejšie zavolajte záchrannú službu. Ak je to potrebné, zavolajte políciu alebo aj hasičskú službu. Nezabudnite spísať záznam o nehode, poznačiť si kontaktné údaje ostatných účastníkov a svedkov a vyhotoviť fotografické zábery z miesta nehody. Pomôže vám to pri následnom riešení náhrady škody.

Čo vás môže čakať po nehode?

Po nehode prichádza na rad poisťovňa, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Po škodovej udalosti je potrebné, aby vinník, niekedy možno aj sám poškodený, kontaktoval poisťovňu a oznámil jej vzniknutú škodu. Zo zákona má na to 15 dní, ak sa nehoda stala na území SR, alebo 30 dní, ak sa stala v zahraničí. Pracovník poisťovne sa s poškodeným dohodne na obhliadke, ktorá slúži na zdokumentovanie vzniknutej škody na vozidle. Na základe nej spíše zápis poškodení a určí sa spôsob likvidácie poistnej udalosti. Poisťovňa posúdi rozsah vzniknutej škody, všetky okolnosti a vypočíta poistné plnenie, ktoré poškodenému po skončení poistného šetrenia vyplatí podľa dohody. Poškodený si môže nechať opraviť auto aj v jednom zo zazmluvnených servisoch poisťovne, ktorá zodpovedá za likvidáciu poistnej udalosti. Autoservis následne vystaví faktúru, ktorú poisťovňa preplatí. Ak bolo poškodenému poistné plnenie zamietnuté alebo ak nie je s jeho výškou spokojný a myslí si, že má nárok na viac, má právo aj na reklamáciu.

Poisťovňa vám kryje chrbát

Podstatné je, aby ste vždy mali na pamäti, že riešenie nehody alebo inej poistnej udalosti nemusí byť také stresujúce, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Poistnú udalosť dnes už môžete nahlásiť nielen osobne alebo telefonicky, ale aj prostredníctvom online formulára alebo cez aplikáciu vašej poisťovne. Súčasťou nahlásenie však musí byť aj vyplnené tlačivo Oznámenie o poistnej udalosti. Ak je následkom nehody vaše vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu, ktorá zabezpečí odtiahnutie vášho vozidla. Môže nastať aj situácia, kedy vinník z miesta nehody ujde alebo sa nemôže preukázať platným PZP. V takom prípade bezodkladne volajte políciu a obráťte sa aj na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá vám ponúkne ďalšie možnosti riešenia.

Poistná udalosť je určite sama o sebe neželaná a nepríjemná situácia pre každého z nás. Pri vodičoch je dôležité vedieť, ako postupovať pri nehode a mať na pamäti, že s platným poistením môžete byť krytý pre každý prípad a následky nehody tak môžete ľahšie zvládnuť.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku